Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2017

11-01-2017 | Artikel

Twee wegen naar Rome

Hoe behandelen een psychodynamisch en een cognitief gedragstherapeut zelf-anderproblematiek met Affectfobietherapie?

Auteurs: Quin van Dam, Jossien Kok, Frans Schalkwijk

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 1/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De Affectfobietherapie (AFT), ontwikkeld door McCullough, is gebaseerd op de aanname dat een psychodynamisch conflict tussen gevoelens en daarmee geassocieerde angst opgevat kan worden als een fobie voor gevoelens in de persoon, als een affectfobie. Deze herformulering biedt de therapeut de gelegenheid deze fobie te behandelen als een externe fobie, met behulp van systematische desensitisatie (exposure, responspreventie en angstregulatie). De therapie gebruikt Malans conflict- en personendriehoek als psychodynamisch werkmodel en heeft drie doelen: herstructurering van de afweer, van het affect, en van het zelfbeeld en het beeld van de ander. Psychodynamisch psychotherapeuten (PD) en cognitief gedragstherapeuten (CGT) werken in toenemende mate met AFT. Door een CGT- en PD-therapeut onafhankelijk van elkaar te laten beschrijven hoe zij een casus met zelf-anderproblematiek zouden behandelen, wordt in dit artikel onderzocht welke invloed hun theoretische scholing heeft op het gebruik van AFT. De PD- en CGT-therapeuten stemmen overeen bij de formulering van de conflict- en de personendriehoek. Het verschil in theoretische scholing is bij de behandeling duidelijk waarneembaar. De PD-therapeut mikt op emotioneel inzicht; hij exploreert angst-, schuld- en schaamtegevoelens en spreekt de verinnerlijkte wereld van patiëntes objectrepresentaties aan. Het negatieve zelfbeeld behandelt hij als een afweer van een positief zelfgevoel; hij werkt van binnen naar buiten. De CGT-therapeut stelt zich adviserend en directief op en maakt gebruik van externe bevestiging of compassie. Hij vat het negatieve zelfbeeld op als negatieve conditionering die kan worden opgeheven door positieve conditionering; hij werkt van buiten naar binnen.
Literatuur
go back to reference Dam, Q. D. van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe. Dam, Q. D. van (2016). Affectfobietherapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe.
go back to reference Dam, Q. D. van, & Hamburger, M. (2014). Affectfobietherapie. Een integratie van psychodynamische, cognitief-therapeutische en experiëntiële technieken. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 415–429.CrossRef Dam, Q. D. van, & Hamburger, M. (2014). Affectfobietherapie. Een integratie van psychodynamische, cognitief-therapeutische en experiëntiële technieken. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 415–429.CrossRef
go back to reference Malan, D. H. (1979). Individual psychotherapy and the sciences of psychodynamics. Londen: Butterworth. Malan, D. H. (1979). Individual psychotherapy and the sciences of psychodynamics. Londen: Butterworth.
go back to reference Manen, J. G. van, Horn, E. K., Stijnen, T., Timman, R., Busschbach, J. V., & Verheul, R. (2015). Tailoring psychotherapy in patients with personality disorders: matching the level of psychological strengths to the level of stabilizing versus destabilizing psychotherapy. Personal Mental Health, 9, 133–149. doi:10.1002/pmh.1281.CrossRef Manen, J. G. van, Horn, E. K., Stijnen, T., Timman, R., Busschbach, J. V., & Verheul, R. (2015). Tailoring psychotherapy in patients with personality disorders: matching the level of psychological strengths to the level of stabilizing versus destabilizing psychotherapy. Personal Mental Health, 9, 133–149. doi:10.​1002/​pmh.​1281.CrossRef
go back to reference McCullough, L., & Vaillant, L. (1997). Changing character: short-term anxiety regulating psychotherapy for restructuring defenses. New York: Basic Books. McCullough, L., & Vaillant, L. (1997). Changing character: short-term anxiety regulating psychotherapy for restructuring defenses. New York: Basic Books.
go back to reference McCullough, L., Kuhn, N., Andrews, S., Kaplan, A., Wolf, J., & Hurley, C. L. (2003). Treating affect phobia: a manual for short-term dynamic psychotherapy. New York: Guilford Press. McCullough, L., Kuhn, N., Andrews, S., Kaplan, A., Wolf, J., & Hurley, C. L. (2003). Treating affect phobia: a manual for short-term dynamic psychotherapy. New York: Guilford Press.
go back to reference Thoma, N. C., & McKay, D. (2015). Introduction. In N. C. Thoma & D. McKay (red.), Working with emotion in cognitive-behavioral therapy. Techniques for clinical practice (pag. 1–8). New York: Guilford Press. Thoma, N. C., & McKay, D. (2015). Introduction. In N. C. Thoma & D. McKay (red.), Working with emotion in cognitive-behavioral therapy. Techniques for clinical practice (pag. 1–8). New York: Guilford Press.
Metagegevens
Titel
Twee wegen naar Rome
Hoe behandelen een psychodynamisch en een cognitief gedragstherapeut zelf-anderproblematiek met Affectfobietherapie?
Auteurs
Quin van Dam
Jossien Kok
Frans Schalkwijk
Publicatiedatum
11-01-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 1/2017
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-016-0174-4

Andere artikelen Uitgave 1/2017

Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2017 Naar de uitgave

OriginalPaper

Inleiding