Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

29. Tumoren van het zenuwstelsel

Auteurs : C. M. F. Dirven, M. J. van den Bent, L. J. A. Stalpers, P. Wesseling, W. P. Vandertop

Gepubliceerd in: Leerboek oncologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hersentumoren worden onderverdeeld naar primaire tumoren, die uitgaan van weefsels in en rondom de hersenen en secundaire tumoren, die metastasen zijn van elders in het lichaam gelegen tumoren. Gliomen, meningeomen en tumoren uitgaande van zenuwen (schwannomen en neurofibromen) zijn de meest frequent voorkomende primaire hersentumoren. Het merendeel van de gliomen is hooggradig en ondanks chirurgie, radiotherapie en chemotherapie bestaat voor deze groep geen curatieve behandeling. Het glioblastoom is de meest kwaadaardige primaire hersentumor met een mediane overleving van ongeveer vijftien maanden. Laaggradige gliomen en oligodendrogliomen met gecombineerd 1p/19q-verlies hebben een minder agressief beloop en een mediane overleving van ongeveer tien jaar, maar ook deze moeten als maligne worden beschouwd, omdat ze vaak diffuus in het hersenweefsel groeien en niet curatief te behandelen zijn. Ook tonen dergelijke laaggradige gliomen dikwijls in de loop van jaren maligne progressie. Bij een deel van deze patiënten is de groei zo langzaam dat aanvankelijk voor een afwachtend beleid met regelmatige controles kan worden gekozen, hoewel er de afgelopen jaren een tendens is deze vroeg te opereren. Meningeomen zijn meestal goedaardige tumoren, waarvoor de primaire behandeling bestaat uit neurochirurgische resectie. Vanwege de nauwe relatie met neuronale of vasculaire structuren moet vaak een rest achtergelaten worden, die in aanmerking kan komen voor radiotherapeutische behandeling. Schwannomen en neurofibromen gaan uit van schwanncellen in zenuwen, hersenzenuwen en zenuwwortels naast het ruggenmerg, en in perifere zenuwen. De behandeling is neurochirurgisch, waarbij in het geval van een schwannoom de zenuw vaak gespaard kan blijven, maar deze bij een neurofibroom opgeofferd moet worden. Neurofibromen zijn geassocieerd met neurofibromatose type 1, schwannomen in de brughoek met neurofibromatose type 2. Hersenmetastasen kunnen enkelvoudig of multipel voorkomen. De behandeling van eerste keuze is radiotherapie van het gehele brein of stereotactische radiochirurgie van de individuele laesie(s). Grote en solitaire metastasen die neurologische uitval veroorzaken of waarbij de aard van de primaire tumor niet bekend is, komen in aanmerking voor neurochirurgische resectie. Meer gedetailleerde behandeladviezen worden gegeven in richtlijnen die door de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) opgesteld zijn voor gliomen, hersenmetastasen en meningeomen, te vinden op www.​oncoline.​nl.
Literatuur
go back to reference Alkemade H van, Leau M de, Dieleman EM, Kardaun JW, Os R van, Vandertop WP, et al. Impaired survival and long-term neurological problems in benign meningioma. Neuro Oncol. 2012;14(5):658–66. Alkemade H van, Leau M de, Dieleman EM, Kardaun JW, Os R van, Vandertop WP, et al. Impaired survival and long-term neurological problems in benign meningioma. Neuro Oncol. 2012;14(5):658–66.
go back to reference Bauman G, Lote K, Larson D, Stalpers L, Leighton C, Fisher B, et al. Pretreatment factors predict overall survival for patients with low-grade glioma: a recursive partitioning analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999;45:923–9.CrossRefPubMed Bauman G, Lote K, Larson D, Stalpers L, Leighton C, Fisher B, et al. Pretreatment factors predict overall survival for patients with low-grade glioma: a recursive partitioning analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999;45:923–9.CrossRefPubMed
go back to reference Bent MJ van den, Afra D, Witte O de, Ben Hassel M, Schraub S, Hoang-Xuan K, et al.; EORTC Radiotherapy and Brain Tumor Groups and the UK Medical Research Council. Long term efficacy of early versus delayed radiotherapy for low-grade astrocytoma and oligodendroglioma in adults: the EORTC 22845 randomized trial. Lancet 2005;366:985–90. Bent MJ van den, Afra D, Witte O de, Ben Hassel M, Schraub S, Hoang-Xuan K, et al.; EORTC Radiotherapy and Brain Tumor Groups and the UK Medical Research Council. Long term efficacy of early versus delayed radiotherapy for low-grade astrocytoma and oligodendroglioma in adults: the EORTC 22845 randomized trial. Lancet 2005;366:985–90.
go back to reference Berenstein M, Berger MS. Neuro-oncology, the essentials. New York: Thieme; 2000. Berenstein M, Berger MS. Neuro-oncology, the essentials. New York: Thieme; 2000.
go back to reference Byrne TN, Waxman SG. Spinal cord compression: diagnosis and principles of management. Philadelphia: F.A. Davis Company; 1990. Byrne TN, Waxman SG. Spinal cord compression: diagnosis and principles of management. Philadelphia: F.A. Davis Company; 1990.
go back to reference Claes A, Idema AJ, Wesseling P. Diffuse glioma growth: a guerilla war. Acta Neuropathol. 2007;114(5):443–58. Claes A, Idema AJ, Wesseling P. Diffuse glioma growth: a guerilla war. Acta Neuropathol. 2007;114(5):443–58.
go back to reference GMT, Glioma Meta-analysis Trialist (GMT) Group. Chemotherapy in adult high-grade glioma: a systematic review and meta-analysis of individual patient data from 12 randomised trials. Lancet 2002;359:1011–8. GMT, Glioma Meta-analysis Trialist (GMT) Group. Chemotherapy in adult high-grade glioma: a systematic review and meta-analysis of individual patient data from 12 randomised trials. Lancet 2002;359:1011–8.
go back to reference Hegi ME, Diserens AC, Gorlia T, et al. MGMT gene silencing and benefit from temozolomide in glioblastoma. N Engl J Med. 2005;352(10):997–1003.CrossRefPubMed Hegi ME, Diserens AC, Gorlia T, et al. MGMT gene silencing and benefit from temozolomide in glioblastoma. N Engl J Med. 2005;352(10):997–1003.CrossRefPubMed
go back to reference McLendon RE, Bigner DD, Bigner SH, Provenzale JM. Pathology of tumors of the central nervous system, a guide to histological diagnosis. London: Arnold; 2000. McLendon RE, Bigner DD, Bigner SH, Provenzale JM. Pathology of tumors of the central nervous system, a guide to histological diagnosis. London: Arnold; 2000.
go back to reference Ostrom QT, et al. CBTRUS statistical report, Primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the united states in 2006–2010. Neuro-Oncol. 2013;15(suppl 2):ii1–56. Ostrom QT, et al. CBTRUS statistical report, Primary brain and central nervous system tumors diagnosed in the united states in 2006–2010. Neuro-Oncol. 2013;15(suppl 2):ii1–56.
go back to reference Patchell RA, Tibbs PA, Regine WF, Payne R, Saris S, Kryscio RJ, et al. Direct decompressive surgical resection in the treatment of spinal cord compression caused by metastatic cancer: a randomised trial. Lancet 2005;366(9486):643–8.CrossRefPubMed Patchell RA, Tibbs PA, Regine WF, Payne R, Saris S, Kryscio RJ, et al. Direct decompressive surgical resection in the treatment of spinal cord compression caused by metastatic cancer: a randomised trial. Lancet 2005;366(9486):643–8.CrossRefPubMed
go back to reference Stafford SL, Perry A, Suman VJ, Meyer FB, Scheithauer BW, Lohse CM, Shaw EG. Primarily resected meningiomas: outcome and prognostic factors in 581 Mayo Clinic patients, 1978 through 1988. Mayo Clin Proc. 1998;73:936–42.CrossRefPubMed Stafford SL, Perry A, Suman VJ, Meyer FB, Scheithauer BW, Lohse CM, Shaw EG. Primarily resected meningiomas: outcome and prognostic factors in 581 Mayo Clinic patients, 1978 through 1988. Mayo Clin Proc. 1998;73:936–42.CrossRefPubMed
go back to reference Stupp R, Mason WP, Bent MJ van den, Weller M, Fisher B, Taphoorn MJ, et al. European Organisation for Research and Treatment of Cancer Brain Tumor and Radiotherapy Groups; National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med. 2005;352(10):987–96. Stupp R, Mason WP, Bent MJ van den, Weller M, Fisher B, Taphoorn MJ, et al. European Organisation for Research and Treatment of Cancer Brain Tumor and Radiotherapy Groups; National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med. 2005;352(10):987–96.
go back to reference Taphoorn MJ, Schiphorst AK, Snoek FJ, Lindeboom J, Wolbers JG, Karim AB, et al. Cognitive functions and quality of life in patients with low-grade gliomas: the impact of radiotherapy. Ann Neurol. 1994;36:48–54.CrossRefPubMed Taphoorn MJ, Schiphorst AK, Snoek FJ, Lindeboom J, Wolbers JG, Karim AB, et al. Cognitive functions and quality of life in patients with low-grade gliomas: the impact of radiotherapy. Ann Neurol. 1994;36:48–54.CrossRefPubMed
go back to reference Vernooij MW, Ikram MA, Tanghe HL, Vincent AJ, Hofman A, Krestin GP, et al. Incidental findings on brain MRI in the general population. N Engl J Med. 2007;357(18):1821–8.CrossRefPubMed Vernooij MW, Ikram MA, Tanghe HL, Vincent AJ, Hofman A, Krestin GP, et al. Incidental findings on brain MRI in the general population. N Engl J Med. 2007;357(18):1821–8.CrossRefPubMed
go back to reference Waagemans ML, Nieuwenhuizen D van, Dijkstra M, Wumkes M, Dirven CM, Leenstra S, et al. Long-term impact of cognitive deficits and epilepsy on quality of life in patients with low-grade meningiomas. Neurosurgery 2011;69(1):72–8. Waagemans ML, Nieuwenhuizen D van, Dijkstra M, Wumkes M, Dirven CM, Leenstra S, et al. Long-term impact of cognitive deficits and epilepsy on quality of life in patients with low-grade meningiomas. Neurosurgery 2011;69(1):72–8.
Metagegevens
Titel
Tumoren van het zenuwstelsel
Auteurs
C. M. F. Dirven
M. J. van den Bent
L. J. A. Stalpers
P. Wesseling
W. P. Vandertop
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0442-4_29