Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2009

01-02-2009 | Artikelen

Triage in de niet acute ouderengeneeskunde: geriater, arts-assistent geriatrie of valpolikliniek. Een praktijkvoorbeeld

Auteurs: Dr. P. L. J. Dautzenberg, H. Nijboer, C. J. Wouters

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 1/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel: Het evalueren van een triagesysteem voor niet acuut zieke ambulante kwetsbare ouderen. Methode: Prospectieve evaluatie gedurende drie maanden van patiënten aangemeld op een polikliniek klinische geriatrie van een perifere opleidingsafdeling die door de verwijzer niet gericht zijn verwezen naar een geheugenpolikliniek of valpolikliniek. Patiënten werden in groepjes van maximaal vier patiënten tegelijk opgeroepen en vervolgens na elkaar onderzocht door zowel een verpleegkundige als een fysiotherapeut. Na dit onderzoek werd gestreefd naar een triageconsensus en werden twee patiënten meteen gezien op een valpolikliniek, één patiënt door een klinisch geriater en één patiënt door een arts-assistent geriatrie. Voor de reden van doorverwijzing konden zowel positieve als negatieve redenen bestaan. Resultaten: 68 patiënten werden in 22 triagemomenten doorverwezen naar de verschillende artsen, werkzaam op dezelfde polikliniek. In 90% werden positieve triageredenen gebruikt. Conclusie: Het voorgestelde triagesysteem voor niet acuut zieke ambulante kwetsbare ouderen, niet verwezen naar een geheugenpolikliniek of valpolikliniek, lijkt effectief. Meer onderzoek is echter noodzakelijk.
Literatuur
1.
go back to reference Schipholt IL. Maatwerk voor kwetsbare ouderen. Medisch Contact 2007;14:601-5. Schipholt IL. Maatwerk voor kwetsbare ouderen. Medisch Contact 2007;14:601-5.
2.
go back to reference Westendorp R. Medische zorg voor ouderen onder de maat. Medisch Contact 2006;44:1748-51. Westendorp R. Medische zorg voor ouderen onder de maat. Medisch Contact 2006;44:1748-51.
3.
go back to reference Porter ME, Olmsted Teisberg E. How Physicians can change the future of health care. JAMA 2007;297:1103-11. Porter ME, Olmsted Teisberg E. How Physicians can change the future of health care. JAMA 2007;297:1103-11.
4.
go back to reference Hengeman JH, Willemsen G, Nieuwpoort van J et al. Doeltreffende opsporing van osteoporose in de Fractuur- en osteoporosepolikliniek in Groningen; analyse na de eerste 100 patiënten. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2180-5. Hengeman JH, Willemsen G, Nieuwpoort van J et al. Doeltreffende opsporing van osteoporose in de Fractuur- en osteoporosepolikliniek in Groningen; analyse na de eerste 100 patiënten. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:2180-5.
5.
go back to reference Dautzenberg PLJ, Wouters CJ. Werkwijze en ervaringen van een valpolikliniek voor ouderen. Medisch Contact 2003;35:1321-23. Dautzenberg PLJ, Wouters CJ. Werkwijze en ervaringen van een valpolikliniek voor ouderen. Medisch Contact 2003;35:1321-23.
6.
go back to reference Verhey FRJ, Rademakers IHGB, Jolles J et al. Geheugenpoliklinieken in Nederland: inventarisatie 2004. Neuropsych publishers, Maastricht. 2005. Verhey FRJ, Rademakers IHGB, Jolles J et al. Geheugenpoliklinieken in Nederland: inventarisatie 2004. Neuropsych publishers, Maastricht. 2005.
7.
go back to reference Rutschmann OT, Chevalley T, Zumwald C, Luthy C, Vermeulen B, Sarasin FP. Pitfalls in the emergency department triage of frail elderly patients without specific complaints. Swiss Med Wkly 2005;135:145-50. Rutschmann OT, Chevalley T, Zumwald C, Luthy C, Vermeulen B, Sarasin FP. Pitfalls in the emergency department triage of frail elderly patients without specific complaints. Swiss Med Wkly 2005;135:145-50.
8.
go back to reference Robertson-Steel I. Evolution of triage systems. Emerg Med J 2006;154-5. Robertson-Steel I. Evolution of triage systems. Emerg Med J 2006;154-5.
9.
go back to reference Frailty in elderly people. Lancet 2007;369:1328-9. Frailty in elderly people. Lancet 2007;369:1328-9.
Metagegevens
Titel
Triage in de niet acute ouderengeneeskunde: geriater, arts-assistent geriatrie of valpolikliniek. Een praktijkvoorbeeld
Auteurs
Dr. P. L. J. Dautzenberg
H. Nijboer
C. J. Wouters
Publicatiedatum
01-02-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 1/2009
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03088473

Andere artikelen Uitgave 1/2009

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2009 Naar de uitgave

Congresagenda

Congersagenda

Proefschriften in discussie

Proefschriften in discussie

Signalementen

Signalementen