Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

02-06-2021 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 2/2021 Open Access

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2021

Trends in roken in Amsterdam tussen 1994 en 2016

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 2/2021
Auteurs:
Henriëtte Dijkshoorn, Daan G. Uitenbroek

Samenvatting

Vanaf 1990 voerde de overheid diverse maatregelen in om roken tegen te gaan. We gaan na of dit in Amsterdam samengaat met een daling van het percentage rokers, dagelijkse rokers en zware rokers onder 19- tot en met 74-jarige Amsterdammers op basis van gegevens uit de vierjaarlijkse GGD-Gezondheidsmonitor. Tussen 1994 en 2016 daalde het percentage rokers in Amsterdam van 43% naar 27% en landelijk van 38% naar 24%. In heel Nederland daalde het cijfer de gehele periode; in Amsterdam stagneerde de afname in 2008, vooral onder 19- tot en met 34-jarigen. Onder Amsterdamse vrouwen daalde het percentage dagelijkse rokers sterker dan het percentage rokers. Dagelijks roken nam onder vrouwen ook na 2008 af, maar niet onder mannen. Wel daalde vanaf 1994 onder zowel mannen als vrouwen het percentage zware rokers (≥ 20 sigaretten/dag). Kortom, de ingezette daling van roken vanaf de jaren negentig stagneerde in Amsterdam in 2008, vooral onder jongvolwassenen, terwijl deze daling elders in Nederland continueerde. Wel is in Amsterdam het aandeel zware rokers ook na 2008 afgenomen. Extra beleidsinspanningen zijn nodig om het streefpercentage van 5% rokers in 2040 in Amsterdam te bereiken, vooral gericht op de jongvolwassenen.

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2021

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2021 Naar de uitgave