Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2013 | artikelen | Uitgave 2/2013

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2013

Trends bij oriënterend medisch onderzoek van buitenlandse adoptiekinderen

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 2/2013
Auteurs:
Mw. drs. Lieke A. Hoogenboom, Mw. drs. Céline F.M.M. de Weerd, Dhr. dr. Walther E. Tjon A Ten, Dhr. drs. Jaap C. Mulder, Dhr. drs. Rolf A.A. Pelleboer
Belangrijke opmerkingen
arts-assistent kindergeneeskunde, Catharina Ziekenhuis
semi-arts kindergeneeskunde, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven, thans: arts-assistent psychiatrie, Reinier van Arkel groep, ’s-Hertogenbosch.
kinderarts, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven.
kinderarts, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem.
kinderarts, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven. Belangenverstrengeling: bij alle auteurs: geen.
Michelangelolaan 2, 5623, Eindhoven, The Netherlands

Samenvatting

Doel.

Beschrijven van trends in uitkomsten bij oriënterend medisch onderzoek van buitenlandse adoptiekinderen in de periode 2005-2010 en vergelijken met de bevindingen in de periode 2001-2004. Bepalen of aanpassingen van het onderzoeksprotocol buitenlandse adoptiekinderen nodig zijn.

Opzet.

Retrospectief statusonderzoek.

Methode.

In drie ziekenhuizen werden alle gegevens van alle buitenlandse adoptiekinderen in de periode 2005-2010, onderverdeeld in drie perioden van twee jaar, vergeleken met de bevindingen in de periode 2001-2004. Alle patiënten waren per ziekenhuis in alle drie de perioden aan de hand van hetzelfde protocol door dezelfde arts onderzocht.

Resultaten.

Gedurende de onderzoeksperiode was er een geringe verschuiving in de landen van herkomst. In beide perioden werden bij 75% van de onderzochte kinderen een of meer afwijkingen gevonden; het grootste deel was goed behandelbaar of behoefde geen behandeling. Het merendeel van de kinderen had KNO- en (parasitaire) darminfecties en huidaandoeningen. Het aantal special-needskinderen steeg van 3 naar 31%. Het aantal kinderen met psychomotore ontwikkelingsachterstand verminderde, hoewel de voedingstoestand verslechterde. Het aantal kinderen dat positief was getest voor MRSA in twee ziekenhuizen was 6-14%.

Conclusies.

Zes tot veertien procent van de buitenlandse adoptiekinderen is MRSA-positief en het aantal special-needskinderen, die naar verwachting frequent opgenomen moeten worden, neemt toe. Daarom wordt voorgesteld MRSA-screening toe te voegen aan het onderzoeksprotocol buitenlandse adoptiekinderen. Er zijn geen redenen om het protocol in te korten of te ontdoen van diagnostiek.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2013

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2013 Naar de uitgave

ingezonden brieven

Reactie

EditorialNotes

Editorial