Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2009 | Casus | Uitgave 5/2009

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 5/2009

Traumatische aortadissectie bij stomp buiktrauma

Tijdschrift:
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie > Uitgave 5/2009
Auteurs:
M. F. Kok, A. J. de Nie, R. S. Breederveld, R. W. Kreis
Belangrijke opmerkingen
SEH-arts, afdeling Spoedeisende Hulp, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
SEH-arts, afdeling Spoedeisende Hulp, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijkchirurg, afdeling Spoedeisende Hulp en afdeling Chirurgie, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
chirurg, afdeling Spoedeisende Hulp en afdeling Chirurgie, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
chirurg, afdeling Chirurgie, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

Samenvatting

Letsel van de abdominale aorta na stomp buiktrauma is zeldzaam. Snelle herkenning, diagnostiek en behandeling kunnen de uitkomst gunstig beïnvloeden. Aan de hand van een casus worden de etiologie, kliniek, aanvullende diagnostiek en behandeling beschreven.
De klinische trias van verminderde tot afwezige pulsaties aan de benen, neurologische uitval aan de benen en een acute buik vereist nader onderzoek naar de abdominale aorta. Aanvullende diagnostiek bestaat allereerst uit een duplex-echo van de beenarteriën. Afhankelijk van de hemodynamische toestand van de patiënt kan een echo van het abdomen, een CT van het abdomen en/of CT-angiografie van het abdomen letsel uitsluiten dan wel aantonen en informatie bieden voor de te kiezen behandelstrategie. Deze bestaat in geval van geïsoleerd aortaletsel zonder indicatie voor laparotomie uit een endovasculaire benadering. In geval van uitgebreider vaatletsel en/of indicatie voor laparotomie wordt een open behandeling met interpositie van een prothese geadviseerd. Bij intra-abdominale contaminatie door bijvoorbeeld een perforatie van een hol orgaan, verdient een endarteriëctomie met primaire naad, veneuze patch of veneus interponaat de voorkeur.
De morbiditeit bij letsel van de abdominale aorta wordt met name bepaald door de neurologische restschade. Als deze gebaseerd is op een acute perifere ischemie, kan door een reperfusie binnen zes uur de schade beperkt blijven.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie

Het Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie is geen 'klassiek' wetenschappelijk tijdschrift, maar wil een spreekbuis zijn voor ieder die zich bezighoudt met de traumatologie, in al haar aspecten.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2009

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 5/2009 Naar de uitgave