Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2018 | Thema zorg en ondersteuning aan arbeidsmigranten

Pendelen, wonen, zorg en welzijn

Transnationaal wonen van etnische ouderen

Auteur: Ibrahim Yerden

Gepubliceerd in: Geron | Uitgave 2/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Door de globalisering heeft een verandering in leefstijlen plaatsgevonden, waarin mobiliteit, informatie en communicatietechnologie een belangrijke rol spelen. De mobiliteit van jong en oud is toegenomen. Deze veranderingen in leefstijlen zal in de komende decennia zijn weerslag hebben op het wonen, de zorg en het welzijn van de steeds groter wordende groep pendelende (etnische)ouderen.
Literatuur
go back to reference Poll, van der W. (2016). Te veel in Marokko? Dan hier je huis uit. Trouw 13/06/16 Poll, van der W. (2016). Te veel in Marokko? Dan hier je huis uit. Trouw 13/06/16
go back to reference Schellingerhout. R. (red.) (2004). Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Den-Haag: SCP. Schellingerhout. R. (red.) (2004). Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Den-Haag: SCP.
go back to reference Unen, van B. (2016). 75-jarige op straat gezet na beenamputatie in Marokko. Algemeen Dagblad, 22-04-16. Unen, van B. (2016). 75-jarige op straat gezet na beenamputatie in Marokko. Algemeen Dagblad, 22-04-16.
go back to reference VROM-raad (2009). Advies Wonen in ruimte en tijd. Een zoektocht naar sociaal-culturele trends in het wonen. Den Haag: VROM. VROM-raad (2009). Advies Wonen in ruimte en tijd. Een zoektocht naar sociaal-culturele trends in het wonen. Den Haag: VROM.
go back to reference Weltevrede, A.M. Y. Seidler & J. de Boom (2013). Transnationaal wonen onder oudere migranten: Een inventariserend onderzoek naar pendelgedrag en nieuwe bijpassende woonvormen. Den haag: Platform31. Weltevrede, A.M. Y. Seidler & J. de Boom (2013). Transnationaal wonen onder oudere migranten: Een inventariserend onderzoek naar pendelgedrag en nieuwe bijpassende woonvormen. Den haag: Platform31.
go back to reference Yerden, I. (2014). Tradities in de knel: zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland. Diemen: Uitgeverij AMB. Yerden, I. (2014). Tradities in de knel: zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland. Diemen: Uitgeverij AMB.
go back to reference Yerden, I. (2014). Verandering in de zorg voor Turkse ouderen in de Nederlandse samenleving. Geron 2014; jaargang 16, nr. 4: p. 52-55. Yerden, I. (2014). Verandering in de zorg voor Turkse ouderen in de Nederlandse samenleving. Geron 2014; jaargang 16, nr. 4: p. 52-55.
Metagegevens
Titel
Pendelen, wonen, zorg en welzijn
Transnationaal wonen van etnische ouderen
Auteur
Ibrahim Yerden
Publicatiedatum
01-06-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Geron / Uitgave 2/2018
Print ISSN: 1389-143X
Elektronisch ISSN: 2352-1880
DOI
https://doi.org/10.1007/s40718-018-0031-3

Andere artikelen Uitgave 2/2018

Geron 2/2018 Naar de uitgave

Bespreking oratie

De kracht van verhalen

Thema zorg en ondersteuning aan arbeidsmigranten

Transitie van familiezorg naar gedeelde zorg