Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

21. Transmurale zorgmodellen: eerste verkenningen

Auteurs: Dr. I. P. J. Huijnen, Dr. D. Keizer, Drs. C. M. van Gestel

Gepubliceerd in: Handboek pijnrevalidatie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de gezondheidszorg zijn veel (peri- en para)medische behandelaars die zich richten op de behandeling van patiënten met chronische pijn. Echter, de zorg is momenteel versnipperd en onvoldoende op elkaar afgestemd, waardoor mogelijk ondoelmatige en ook onnodig dure zorg wordt aangeboden. Dit leidt tot frustratie bij patiënten en hulpverleners. Dit kan worden ondervangen door samen te werken, met als doel de patiënt op de juiste plek de juiste zorg aan te bieden. In de Zorgstandaard chronische pijn wordt richting gegeven aan de visie ten aanzien van pijn en op de inrichting van de zorg om de samenwerking te bevorderen. In de zorgstandaard wordt een ‘stepped care’-model beschreven, waarin de integrale behandeling op maat wordt ingepast op basis van de ernst van de klachten, de mogelijkheden van de patiënt en de ervaringen met eerdere behandelingen. Hierdoor ontstaat een netwerk van zorgverleners betrokken bij patiënten met chronische pijn. In dit hoofdstuk worden voorbeelden van samenwerkingsvormen beschreven. Ook worden knelpunten beschreven die deze samenwerking belemmeren.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Academy Oefentherapie 2e jaar HvA 2019-2020

BSL Academy Fysiotherapie Thim 2020-2024

BSL Academy Oefentherapie HvA 2e jaars 2020-2021

Toon meer producten
Literatuur
go back to reference Bekkering, G. E., Bala, M. M., Reid, K., Kellen, E., Harker, J., Riemsma, R., et al. (2011). Epidemiology of chronic pain and its treatment in The Netherlands. The Netherlands Journal Medicine, 69(3), 141–153. Bekkering, G. E., Bala, M. M., Reid, K., Kellen, E., Harker, J., Riemsma, R., et al. (2011). Epidemiology of chronic pain and its treatment in The Netherlands. The Netherlands Journal Medicine, 69(3), 141–153.
go back to reference Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain, 10(4), 287–333. CrossRef Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain, 10(4), 287–333. CrossRef
go back to reference Chronische pijn (2011). Den Haag: Regieraad Kwaliteit van Zorg. Chronische pijn (2011). Den Haag: Regieraad Kwaliteit van Zorg.
go back to reference Dutch Pain Society & Samenwerkingsverband Pijnpatienten naar één stem (2017). Zorgstandaard Chronische Pijn. Dutch Pain Society & Samenwerkingsverband Pijnpatienten naar één stem (2017). Zorgstandaard Chronische Pijn.
go back to reference KNGF (2016). Richtlijn Nekpijn. Amersfoort. KNGF (2016). Richtlijn Nekpijn. Amersfoort.
go back to reference KNGF (2017) Richtlijn Lage rugpijn. Amersfoort. KNGF (2017) Richtlijn Lage rugpijn. Amersfoort.
go back to reference Lamb, S. E., Hansen, Z., Lall, R., Castelnuovo, E., Withers, E. J., Nichols, V., et al. (2010). Group cognitive behavioural treatment for low-back pain in primary care: A randomised controlled trial and cost-effectiveness analysis. Lancet, 375(9718), 916–923. CrossRef Lamb, S. E., Hansen, Z., Lall, R., Castelnuovo, E., Withers, E. J., Nichols, V., et al. (2010). Group cognitive behavioural treatment for low-back pain in primary care: A randomised controlled trial and cost-effectiveness analysis. Lancet, 375(9718), 916–923. CrossRef
go back to reference NHG (2013). NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten (SOLK). Utrecht. NHG (2013). NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten (SOLK). Utrecht.
go back to reference Nivel (2018). Meeste consulten bij huisarts voor klachten aan het bewegingsapparaat. Utrecht. Nivel (2018). Meeste consulten bij huisarts voor klachten aan het bewegingsapparaat. Utrecht.
go back to reference Taskforce “De zorg op de juiste plek” (2018). De juiste zorg op de juiste plek. Taskforce “De zorg op de juiste plek” (2018). De juiste zorg op de juiste plek.
go back to reference Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (2017), Medisch Specialistische Revalidatie bij chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat; Position Paper chronische pijn. Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (2017), Medisch Specialistische Revalidatie bij chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat; Position Paper chronische pijn.
go back to reference Wijma, A. J., Wilgen, C. P. van, Meeus, M., & Nijs, J. (2016). Clinical biopsychosocial physiotherapy assessment of patients with chronic pain: The first step in pain neuroscience education. Physiotherapy theory and practice, 32(5), 368–384. CrossRef Wijma, A. J., Wilgen, C. P. van, Meeus, M., & Nijs, J. (2016). Clinical biopsychosocial physiotherapy assessment of patients with chronic pain: The first step in pain neuroscience education. Physiotherapy theory and practice, 32(5), 368–384. CrossRef
Metagegevens
Titel
Transmurale zorgmodellen: eerste verkenningen
Auteurs
Dr. I. P. J. Huijnen
Dr. D. Keizer
Drs. C. M. van Gestel
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2230-5_21