Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Psychopraktijk 5/2011

01-10-2011 | Artikel

Training van werkgeheugen en inhibitie bij kinderen en adolescenten met obesitas

Auteurs: S. Verbeken, C. Braet, S. Dovis, A. Ponsioen, P.J.M. Prins, E. ten Brinck, S. van der Oord

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 5/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Obesitas bij kinderen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Er is een aantal redenen om te interveniëren bij obesitas op de kinderleeftijd. Cardiovasculaire risicofactoren komen bij ernstige obese kinderen veel vaker voor dan bij kinderen zonder gewichtsproblemen en obesitas op de kinderleeftijd vergroot het risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit op volwassen leeftijd1. Bovendien zijn de psychosociale gevolgen van obesitas vaak aanzienlijk en hinderen ze het kind in zijn ontwikkeling2. Preventie en behandeling zijn vereist, maar de resultaten zijn wisselend en eerder zwak met een grote kans op terugval.
Literatuur
1.
go back to reference Faith MS ea (2001) Behavioral treatment of childhood and adolescent obesity: Current status, challenges, and future directions. In Thompson JK & Smolak (eds)Body image, eating disorders, and obesity in youth: Assessment, prevention, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association (p 313–339)CrossRef Faith MS ea (2001) Behavioral treatment of childhood and adolescent obesity: Current status, challenges, and future directions. In Thompson JK & Smolak (eds)Body image, eating disorders, and obesity in youth: Assessment, prevention, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association (p 313–339)CrossRef
2.
go back to reference Puder JJ & Munsch S (2010) Psychological correlates of childhood obesity.International journal of obesity 34: S37–S43PubMedCrossRef Puder JJ & Munsch S (2010) Psychological correlates of childhood obesity.International journal of obesity 34: S37–S43PubMedCrossRef
3.
go back to reference Wilfley DE ea (2010) Family-based behavioral interventions. In Freemark M (ed)Pediatric obesity: Etiology, pathogenesis, and treatment (Vol. 1). New York: Humana Press Wilfley DE ea (2010) Family-based behavioral interventions. In Freemark M (ed)Pediatric obesity: Etiology, pathogenesis, and treatment (Vol. 1). New York: Humana Press
4.
go back to reference Braet C ea (2007) Impulsivity in overweight children.European child and adolescent psychiatry 16: 473–483; Nederkoorn C ea (2006) Why obese children cannot resist food: The role of impulsivity.Eating behaviour 7: 315–322 Braet C ea (2007) Impulsivity in overweight children.European child and adolescent psychiatry 16: 473–483; Nederkoorn C ea (2006) Why obese children cannot resist food: The role of impulsivity.Eating behaviour 7: 315–322
5.
go back to reference Bonato DP & Boland FJ (1983) Delay of gratification in obese children.Addictive behaviour 8: 71–74; Verbeken S ea (in prep.) Delay of gratification in overweight children and adolescents. Bonato DP & Boland FJ (1983) Delay of gratification in obese children.Addictive behaviour 8: 71–74; Verbeken S ea (in prep.) Delay of gratification in overweight children and adolescents.
6.
go back to reference Francis LA & Susman EJ (2009) Selfregulation and rapid weight gain in children from age 3 to 12 years.Archives of pediatrics & adolescent medicine 136: 297–302; Seeyave DM ea (2009) Ability to delay gratification at age 4 years and risk of overweight at age 11 years.Archives of pediatrics & adolescent medicine 163: 303–308; Graziano PA ea (2009) Toddler self-regulation skills predict risk for pediatric obesity.International journal of obesity 34: 633–641 Francis LA & Susman EJ (2009) Selfregulation and rapid weight gain in children from age 3 to 12 years.Archives of pediatrics & adolescent medicine 136: 297–302; Seeyave DM ea (2009) Ability to delay gratification at age 4 years and risk of overweight at age 11 years.Archives of pediatrics & adolescent medicine 163: 303–308; Graziano PA ea (2009) Toddler self-regulation skills predict risk for pediatric obesity.International journal of obesity 34: 633–641
7.
go back to reference Nederkoorn C ea (2007) Impulsivity predicts treatment outcome in obese children.Behaviour research and therapy 45: 1071–1075PubMedCrossRef Nederkoorn C ea (2007) Impulsivity predicts treatment outcome in obese children.Behaviour research and therapy 45: 1071–1075PubMedCrossRef
8.
go back to reference Nigg JY (2000) On inhibition/disinhibition in developmental psychopathology: Views from cognitive and personality psychology and working inhibition taxonomy.Psychological bulletin 126: 220–246PubMedCrossRef Nigg JY (2000) On inhibition/disinhibition in developmental psychopathology: Views from cognitive and personality psychology and working inhibition taxonomy.Psychological bulletin 126: 220–246PubMedCrossRef
9.
go back to reference Nederkoorn ea (2006), zie noot 4; Verbeken S ea (2009) Childhood obesity and impulsivity: An investigation with performance-based measures.Behaviour change 3: 153–167 Nederkoorn ea (2006), zie noot 4; Verbeken S ea (2009) Childhood obesity and impulsivity: An investigation with performance-based measures.Behaviour change 3: 153–167
10.
go back to reference Starck F & Deutsch R (2004) Reflective and impulsive determinants of social behaviour.Personality and social psychology review 8: 220–247CrossRef Starck F & Deutsch R (2004) Reflective and impulsive determinants of social behaviour.Personality and social psychology review 8: 220–247CrossRef
11.
go back to reference Houben K & Jansen A (2011) Training inhibitory control; A recipe for resisting sweet temptations.Appetite 56: 345–349PubMedCrossRef Houben K & Jansen A (2011) Training inhibitory control; A recipe for resisting sweet temptations.Appetite 56: 345–349PubMedCrossRef
12.
go back to reference Stice E ea (2011) Youth at risk for obesity show greater activation of striatal and somatosensory regions to food.The journal of neuroscience 31: 4360–4366PubMedCrossRef Stice E ea (2011) Youth at risk for obesity show greater activation of striatal and somatosensory regions to food.The journal of neuroscience 31: 4360–4366PubMedCrossRef
13.
go back to reference Klingberg T (2010) Training and plasticity of working memory.Trends in cognitive science 14: 317–324CrossRef Klingberg T (2010) Training and plasticity of working memory.Trends in cognitive science 14: 317–324CrossRef
14.
go back to reference Klingberg T ea (2005) Computerized training of working memory in children with ADHD – a randomized, controlled trial.Journal of the American academy of child & adolescent psychiatry 44: 177–186CrossRef Klingberg T ea (2005) Computerized training of working memory in children with ADHD – a randomized, controlled trial.Journal of the American academy of child & adolescent psychiatry 44: 177–186CrossRef
15.
go back to reference Prins JM ea (2011) Does computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD?Cyberpsychology, behavior, and social networking 14: 115–122CrossRef Prins JM ea (2011) Does computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD?Cyberpsychology, behavior, and social networking 14: 115–122CrossRef
16.
go back to reference De taakgroep bestaat uit prof. dr. P. Prins (UvA), dr. A. Ponsioen en drs. E. ten Brink (beiden Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Holland) en drs. S. Dovis, dr. H. Geurts en dr. S. van der Oord (allen van de UvA), in samenwerking met H. de Groot van multimediabedrijf Shosho De taakgroep bestaat uit prof. dr. P. Prins (UvA), dr. A. Ponsioen en drs. E. ten Brink (beiden Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Holland) en drs. S. Dovis, dr. H. Geurts en dr. S. van der Oord (allen van de UvA), in samenwerking met H. de Groot van multimediabedrijf Shosho
Metagegevens
Titel
Training van werkgeheugen en inhibitie bij kinderen en adolescenten met obesitas
Auteurs
S. Verbeken
C. Braet
S. Dovis
A. Ponsioen
P.J.M. Prins
E. ten Brinck
S. van der Oord
Publicatiedatum
01-10-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 5/2011
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-011-0070-0

Andere artikelen Uitgave 5/2011

Psychopraktijk 5/2011 Naar de uitgave

Gesignaleerd

Mindful eating