Skip to main content
Top

2013 | Boek

Training gespreksvaardigheden voor social work

Auteurs: Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Binnen het hoger sociaal agogisch onderwijs word je opgeleid tot een professional die beschikt over een kennisbasis, juiste attitude en grote beheersing van diverse (gespreks)vaardigheden. Vaardigheden die je in de complexiteit van het werkveld op de juiste manier moet inzetten om de cliënt en zijn omgeving zo goed mogelijk te helpen. Juist die vaardigheden zijn moeilijk te leren vanuit een boek, maar gaan gepaard met frequente oefening, herhaling en het ontvangen van feedback. Dit boek is daarom gecombineerd met een website waarop filmfragmenten, ondersteunende informatie en toetsmateriaal te vinden is.Het boek behandelt de meest voorkomende vaardigheden voor social workers in praktische zin en bevat een groot aantal oefeningen die je kunt gebruiken om je verder te bekwamen in het voeren van gesprekken met cliënten, hun netwerk en je collega's.In de filmfragmenten op de website worden veel voorkomende vaardigheden voor social workers getoond, zowel met als zonder nadere uitleg. Boek en website sluiten aan bij de actualiteit van het hedendaagse onderwijs, competentiegericht en praktijkgericht. Ook hebben de auteurs gekozen voor een goede aansluiting bij de actualiteit van het werkveld door zowel het werken met cliënten, als het werken namens en voor cliënten te behandelen.Dit boek is bedoeld om social workers in opleiding (mwd, sph, pedagogiek) en andere sociaal agogische professionals, te ondersteunen bij het ontwikkelen van gespreksvaardigheden.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Deel I Basisgespreksvaardigheden voor social workers

Voorwerk
Hoofdstuk 1. Basisgespreksvaardigheden
Inleiding
Margriet (32) heeft zich op advies van haar huisarts gemeld bij het algemeen maatschappelijk werk. De huisarts kan geen medische oorzaak vinden voor haar lichamelijke klachten.
Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman
Hoofdstuk 2. Hulpverleningsvaardigheden
Inleiding
Ahmed (16) zit op het vmbo. Zijn vader Göran is van Bosnische afkomst en zijn moeder Froukje is Nederlandse. Ahmed en zijn broer en zussen zijn in Nederland geboren. Zijn broer is dertien jaar en zit in de brugklas van de havo, zijn zussen zijn tien en acht jaar oud. Vader werkt fulltime bij de Nederlandse Spoorwegen, moeder parttime in de thuiszorg.
Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman

Deel II Complexe vaardigheden voor social workers

Voorwerk
Hoofdstuk 3. Gesprekken met meerdere cliënten
Inleiding
Salih (16) is vanwege gedragsproblemen geplaatst in residentiële jeugdinstelling De Weerd. Hij is meerdere malen opgepakt wegens diefstal en vernieling en vertoont agressief gedrag tegen zijn moeder, school en de hulpverlening. Eerder heeft hij al een taakstraf gehad, maar bij de vierde rechtszaak heeft de rechter besloten hem in een gesloten setting te laten behandelen. Hij woont sinds drie weken in een groep met vijf andere jongeren. Er worden wekelijks gesprekken gevoerd met zijn moeder, zus en Salih zelf. Salih woont normaal gesproken met zijn moeder Fatma (38) en zus Azra (19). Moeder is niet officieel gescheiden van zijn vader. Niemand weet waar deze momenteel woont. Salih kent zijn vader niet. Zijn zus Azra studeert rechten en besteedt veel tijd aan haar studie en bijbaan als assistent van een van de professoren aan de universiteit waar ze studeert.
Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman
Hoofdstuk 4. Werken met groepen
Inleiding
De Weerd is een gesloten behandelcentrum voor vijftig jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. De jongeren zijn door een kinderrechter in dit centrum geplaatst vanwege ernstige gedragsproblemen in de thuissituatie, op school of in hun sociale netwerk. De vijftig jongeren zijn verdeeld over diverse leefgroepen. In iedere leefgroep wonen tussen de vier en zes jongeren, met ieder een eigen behandelprogramma. In deze casus gaat het om leefgroep ‘Het baken’, waar zes jongeren in de leeftijd van zestien tot achttien jaar verblijven. Iedere week staat er een sociale vaardigheidstraining op het programma. In de leefgroep ‘Het baken’ zijn alle jongeren verplicht minimaal acht weken de training te volgen. Het gaat om de volgende jongeren:
Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman
Hoofdstuk 5. Gespreksvoering met ouderen, outreachend werken en netwerkoverleg
Inleiding
Klantbeheerder Trude Damen van woningbouwvereniging Kleinhaard heeft contact opgenomen met algemeen maatschappelijk werker Mieke Vendel vanwege de huurachterstand van meneer Dekker. Zij heeft al diverse brieven geschreven, maar krijgt geen reactie. Volgens de gegevens van de woningbouwvereniging is meneer zeventig jaar. Hij huurt al twintig jaar zonder problemen of incidenten zijn woning. In het klachtenregistratiesysteem staat wel genoteerd dat kortgeleden een bovenbuurman heeft geklaagd over geluidsoverlast die door meneer Dekker veroorzaakt zou zijn. De woningbouwvereniging kan vanwege de huurachterstand op korte termijn een procedure tot uithuiszetting in gang zetten. Mede gezien de leeftijd van meneer wil men dit proberen te voorkomen.
Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman
Hoofdstuk 6. Gespreksvoering met agressieve cliënten
Inleiding
Johan (42) heeft een gevangenisstraf uitgezeten en is sinds drie weken vrij. Hij werd opgevoed door een alleenstaande, drugsverslaafde moeder. Haar wisselende relaties hadden een behoorlijke impact op Johan. Als enig kind voelde hij zich verantwoordelijk voor zijn moeder. Hij probeerde haar te beschermen, maar kon als puber weinig beginnen tegen het agressieve gedrag van haar partners.
Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman
Hoofdstuk 7. Gesprekken voeren bij hulpverlening onder dwang
Inleiding
Sara (35) en Tom (32) wonen acht jaar samen. Beiden hebben een licht verstandelijke beperking. Na jaren in een begeleid woonproject te hebben gewoond, wonen ze nu vijf jaar zelfstandig in een appartement. Ze krijgen twee keer per week ambulante begeleiding en hulp met hun huishouden en financiën. Beiden werken bij de sociale werkvoorziening.
Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman
Hoofdstuk 8. Praten over taboes
Inleiding
Sonja (28) en Erik (35) zijn vijf jaar getrouwd. Ze hebben elkaar leren kennen via een datingsite op internet. Na een paar afspraakjes waren beiden ervan overtuigd dat ze de ware hadden gevonden.
Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman

Deel III: werken in een organisatie

Voorwerk
Hoofdstuk 9. Werken voor cliënten
Inleiding
Mark (38) en Janneke (40) den Bos wonen samen met hun kinderen Storm (8), Didi (6) en Zeb (8 maanden) in een rijtjeshuis in Breda. Zes jaar geleden hebben ze dit huis gekocht. Mark had een goede baan, maar is een jaar geleden zijn baan kwijtgeraakt ten gevolge van een reorganisatie. Janneke werkt parttime als activiteitenbegeleidster. Het is voor Mark niet makkelijk om nieuw werk te vinden en het is hem tot nu toe niet gelukt iets voor langere tijd te krijgen. Door de plotselinge daling in inkomen, hebben Janneke en Mark schulden gemaakt. Ze hadden onder andere hoge vaste lasten door hun auto, telefoon en abonnementen. Janneke was ten tijde van het ontslag van Mark vijf maanden zwanger van Zeb. Door zijn komst zijn de kosten voor levensonderhoud nog hoger geworden.
Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman
Hoofdstuk 10. Werken in en vanuit een organisatie
Inleiding
Twee buren in een woonwijk in Utrecht hebben de buurtregisseur van de politie gevraagd om langs te gaan bij hun buurman. Ze horen regelmatig ruziënde mensen in het huis van de buurman. Ook horen ze huilen, maar ze zien zijn kinderen haast nooit. De buurman lijkt weinig contacten te hebben. De buren hebben hem ook al een tijdje niet op straat gezien en zijn brievenbus puilt uit.
Maritza Gerritsen, Ineke Vlasman
Nawerk
Meer informatie
Titel
Training gespreksvaardigheden voor social work
Auteurs
Maritza Gerritsen
Ineke Vlasman
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0248-2
Print ISBN
978-90-368-0247-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0248-2