Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2015 | Uitgave 2/2015

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2015

TOPICS-MDS: Veelzijdige bron voor wetenschappelijke en maatschappelijke kennisgeneratie ten behoeve van de ouderenzorg

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie > Uitgave 2/2015
Auteurs:
Danielle van den Brink, Jennifer E. Lutomski, Li Qin, Wendy P.J. den Elzen, Gertrudis I.J.M. Kempen, Paul F.M. Krabbe, Ewout W. Steyerberg, Maaike Muntinga, Eric P. Moll van Charante, Nienke Bleijenberg, Marcel G.M. Olde Rikkert, René J.F. Melis, namens het TOPICS-MDS Consortium
Belangrijke opmerkingen
De samenstelling van het TOPICS-MDS Consortium wordt aan het eind van dit artikel vermeld.

Samenvatting

Als onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is het TOPICS-MDS project geïnitieerd, waarbij een uniforme set gegevens over zorg en welzijn van deelnemende ouderen en mantelzorgers in de NPO-projecten verzameld wordt in een landelijke database. Het TOPICS-MDS Consortium heeft ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen van gestandaardiseerde vragenlijsten en het verzamelen van relevante zorggegevens over kwaliteit van leven, zorggebruik en mantelzorg. Een proactieve benadering van thema’s als standaardisatie en validatie van instrumenten en opzet van een effectieve infrastructuur om wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoord (her)gebruik van onderzoeksgegevens mogelijk te maken, heeft ertoe geleid dat TOPICS-MDS sinds begin 2014 de database open heeft kunnen stellen. Met het beschikbaar stellen van TOPICS-MDS gegevens kunnen onderzoeksvragen beantwoord worden die het niveau van afzonderlijke NPO-projecten overstijgen en wordt de mogelijkheid gecreëerd om beleidsvraagstukken te onderzoeken. In dit artikel geven we een overzicht van de stand van zaken omtrent TOPICS-MDS. Tevens beschrijven we hoe de opgedane kennis van TOPICS-MDS benut kan worden om de gegevensverzameling in toekomstige onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de ouderenzorg te standaardiseren, en zo wetenschappelijk gezondheidsonderzoek en volksgezondheidsbeleid ten behoeve van effectieve zorg voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers te faciliteren.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2015

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2015 Naar de uitgave

Announcement

Congresagenda