Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2015

01-04-2015

TOPICS-MDS: Veelzijdige bron voor wetenschappelijke en maatschappelijke kennisgeneratie ten behoeve van de ouderenzorg

Auteurs: Danielle van den Brink, Jennifer E. Lutomski, Li Qin, Wendy P.J. den Elzen, Gertrudis I.J.M. Kempen, Paul F.M. Krabbe, Ewout W. Steyerberg, Maaike Muntinga, Eric P. Moll van Charante, Nienke Bleijenberg, Marcel G.M. Olde Rikkert, René J.F. Melis, namens het TOPICS-MDS Consortium

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Als onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is het TOPICS-MDS project geïnitieerd, waarbij een uniforme set gegevens over zorg en welzijn van deelnemende ouderen en mantelzorgers in de NPO-projecten verzameld wordt in een landelijke database. Het TOPICS-MDS Consortium heeft ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen van gestandaardiseerde vragenlijsten en het verzamelen van relevante zorggegevens over kwaliteit van leven, zorggebruik en mantelzorg. Een proactieve benadering van thema’s als standaardisatie en validatie van instrumenten en opzet van een effectieve infrastructuur om wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoord (her)gebruik van onderzoeksgegevens mogelijk te maken, heeft ertoe geleid dat TOPICS-MDS sinds begin 2014 de database open heeft kunnen stellen. Met het beschikbaar stellen van TOPICS-MDS gegevens kunnen onderzoeksvragen beantwoord worden die het niveau van afzonderlijke NPO-projecten overstijgen en wordt de mogelijkheid gecreëerd om beleidsvraagstukken te onderzoeken. In dit artikel geven we een overzicht van de stand van zaken omtrent TOPICS-MDS. Tevens beschrijven we hoe de opgedane kennis van TOPICS-MDS benut kan worden om de gegevensverzameling in toekomstige onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van de ouderenzorg te standaardiseren, en zo wetenschappelijk gezondheidsonderzoek en volksgezondheidsbeleid ten behoeve van effectieve zorg voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers te faciliteren.
Literatuur
1.
go back to reference Stoeldraijer L, Duin C van, Janssen F. Bevolkingsprognose 2012–2060. Model en veronderstellingen betreffende sterfte. Den Haag: CBS; 2012. Stoeldraijer L, Duin C van, Janssen F. Bevolkingsprognose 2012–2060. Model en veronderstellingen betreffende sterfte. Den Haag: CBS; 2012.
3.
go back to reference Houtum L van, Rijken M, Heijmans M, Groenewegen P. Patient-perceived self-management tasks and support needs of people with chronic illness: generic or disease specific? Ann Behav Med. 2014;(in druk). Houtum L van, Rijken M, Heijmans M, Groenewegen P. Patient-perceived self-management tasks and support needs of people with chronic illness: generic or disease specific? Ann Behav Med. 2014;(in druk).
4.
go back to reference Lutomski JE, Baars MAE, Schalk BWM, Boter H, Buurman BM, Elzen WPJ den, et al. The development of the Older Persons and Informal Caregivers Survey Minimum DataSet (TOPICS-MDS): a large-scale data sharing initiative. PLoS One. 2013;8:e81673.CrossRefPubMedCentralPubMed Lutomski JE, Baars MAE, Schalk BWM, Boter H, Buurman BM, Elzen WPJ den, et al. The development of the Older Persons and Informal Caregivers Survey Minimum DataSet (TOPICS-MDS): a large-scale data sharing initiative. PLoS One. 2013;8:e81673.CrossRefPubMedCentralPubMed
5.
go back to reference Hofman CS, Makai P, Boter H, Buurman BM, Craen AJM de, Olde Rikkert MGM, et al. Establishing a composite endpoint for measuring the effectiveness of geriatric interventions based on older persons’ and informal caregivers’ preference weights: a vignette study. BMC Geriatr. 2014;14:51.CrossRefPubMedCentralPubMed Hofman CS, Makai P, Boter H, Buurman BM, Craen AJM de, Olde Rikkert MGM, et al. Establishing a composite endpoint for measuring the effectiveness of geriatric interventions based on older persons’ and informal caregivers’ preference weights: a vignette study. BMC Geriatr. 2014;14:51.CrossRefPubMedCentralPubMed
6.
go back to reference Lutomski JE, Baars MAE, Kempen JA van, Buurman BM, Elzen WPJ den, Jansen APD, et al. Validation of a frailty index from the older persons and informal caregivers survey minimum dataset. J Am Geriatr Soc. 2013;6:1625–7.CrossRef Lutomski JE, Baars MAE, Kempen JA van, Buurman BM, Elzen WPJ den, Jansen APD, et al. Validation of a frailty index from the older persons and informal caregivers survey minimum dataset. J Am Geriatr Soc. 2013;6:1625–7.CrossRef
7.
go back to reference Mitnitski AB, Mogilner AJ, Rockwood K. Accumulation of deficits as a proxy measure of aging. ScientificWorldJournal. 2001;1:323–36.CrossRefPubMed Mitnitski AB, Mogilner AJ, Rockwood K. Accumulation of deficits as a proxy measure of aging. ScientificWorldJournal. 2001;1:323–36.CrossRefPubMed
8.
go back to reference Lutomski JE, Exel NJA van, Kempen GIJM, Moll van Charante EP, Elzen WPJ den, Jansen APD, et al. Measurement properties of the care-related quality of life instrument: findings from the older persons and informal caregivers survey minimum dataset. Qual Life Res. 2014;(in druk). Lutomski JE, Exel NJA van, Kempen GIJM, Moll van Charante EP, Elzen WPJ den, Jansen APD, et al. Measurement properties of the care-related quality of life instrument: findings from the older persons and informal caregivers survey minimum dataset. Qual Life Res. 2014;(in druk).
9.
go back to reference Lutomski JE, Baars MAE, Boter H, Buurman BM, Elzen WPJ den, Jansen APD, et al. Kwetsbaarheid, dagelijkse beperkingen en ziektelast: samenhang met kwaliteit van leven en zorggebruik bij ouderen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7297.PubMed Lutomski JE, Baars MAE, Boter H, Buurman BM, Elzen WPJ den, Jansen APD, et al. Kwetsbaarheid, dagelijkse beperkingen en ziektelast: samenhang met kwaliteit van leven en zorggebruik bij ouderen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7297.PubMed
10.
go back to reference Gezondheidsraad. Ouderdom komt met gebreken. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008; publicatienr. 2008–01. Gezondheidsraad. Ouderdom komt met gebreken. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008; publicatienr. 2008–01.
11.
go back to reference Chan AW, Song F, Vickers A, Jefferson T, Dickersin K, et al. Increasing value and reducing waste: addressing inaccessible research. Lancet. 2014;383:257–66.CrossRefPubMed Chan AW, Song F, Vickers A, Jefferson T, Dickersin K, et al. Increasing value and reducing waste: addressing inaccessible research. Lancet. 2014;383:257–66.CrossRefPubMed
12.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (E.I. Schippers). Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Den Haag: Ministerie van VWS; 2014. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (E.I. Schippers). Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Den Haag: Ministerie van VWS; 2014.
13.
go back to reference Alsheikh-Ali AA, Qureshi W, Al-Mallah MH, Ioannidis JP. Public availability of published research data in high-impact journals. PLoS One. 2011;6:e24357.CrossRefPubMedCentralPubMed Alsheikh-Ali AA, Qureshi W, Al-Mallah MH, Ioannidis JP. Public availability of published research data in high-impact journals. PLoS One. 2011;6:e24357.CrossRefPubMedCentralPubMed
14.
16.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (E.I. Schippers). Brief aan de voorzitter van de Gezondheidsraad. Adviesaanvraag Heroriëntatie universitair onderzoek. Den Haag: Ministerie van VWS; 2014. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (E.I. Schippers). Brief aan de voorzitter van de Gezondheidsraad. Adviesaanvraag Heroriëntatie universitair onderzoek. Den Haag: Ministerie van VWS; 2014.
17.
go back to reference Boyce MB, Browne JP, Greenhalgh J. The experiences of professionals with using information from patient-reported outcome measures to improve the quality of healthcare: a systematic review of qualitative research. BMJ Qual Saf. 2014;23:508–18.CrossRefPubMed Boyce MB, Browne JP, Greenhalgh J. The experiences of professionals with using information from patient-reported outcome measures to improve the quality of healthcare: a systematic review of qualitative research. BMJ Qual Saf. 2014;23:508–18.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
TOPICS-MDS: Veelzijdige bron voor wetenschappelijke en maatschappelijke kennisgeneratie ten behoeve van de ouderenzorg
Auteurs
Danielle van den Brink
Jennifer E. Lutomski
Li Qin
Wendy P.J. den Elzen
Gertrudis I.J.M. Kempen
Paul F.M. Krabbe
Ewout W. Steyerberg
Maaike Muntinga
Eric P. Moll van Charante
Nienke Bleijenberg
Marcel G.M. Olde Rikkert
René J.F. Melis
namens het TOPICS-MDS Consortium
Publicatiedatum
01-04-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2015
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-015-0127-3

Andere artikelen Uitgave 2/2015

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2015 Naar de uitgave

Announcement

Congresagenda