Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2013

01-11-2013 | Artikelen

Tolken bij Multi Systeem Therapie (mst): barrière of brug?

Auteurs: J. Wilpert, BSc, Dr. J. E. van Horn, Dr. R. E. A. van der Rijken

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Aan het gebruik van tolken in de ggz worden gunstige en ongunstige invloeden toegeschreven. Om mogelijke interferentie te beperken, beveelt Multi Systeem Therapie (mst) Services een restrictie van 10 procent tolkengebruik per caseload aan. Dit vormde de aanleiding om te onderzoeken of jongeren in mst-gezinnen waarbij een tolk werd gebruikt (‘Allochtoon met tolk’, n = 70) vaker opnieuw werden veroordeeld (algemene recidive) dan jongeren uit de groepen ‘Autochtoon’ (n = 109) en ‘Allochtoon zonder tolk’ (n = 213). Een ander doel van het onderzoek was om voorspellers voor algemene recidive te identificeren voor de totale groep. Uit de resultaten bleek dat jongeren uit de groep ‘Allochtoon met tolk’ niet vaker recidiveerden dan jongeren uit de andere groepen. Geslacht en eerdere veroordelingen bleken wel voorspellers voor recidive. De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat het inzetten van een tolk bij mst-behandelingen geen negatief effect heeft op algemene recidive, maar dat er wel andere kenmerken van de jongeren zijn die mogelijk samenhangen met recidive.
Voetnoten
1
De Bonferonnicorrectie werd gebruikt om te corrigeren voor kanskapitalisatie, het statistisch verschijnsel dat naarmate er meer variabelen worden gebruikt om gegevens te modelleren, de kans toeneemt dat er een significant verband tussen twee van die variabelen wordt gevonden terwijl dat verband op toeval berust.
 
2
De Kruskal-Wallisanalyse maakt een rangordening van de data en berekent daar het gemiddelde van, de zogenoemde mean rank.
 
Literatuur
go back to reference Barkley, R. A., Edward, G. H., & Robin, A. L. (1999). Defiant teens: A clinician’s manual for assessment and family intervention. New York: Guilford Press. Barkley, R. A., Edward, G. H., & Robin, A. L. (1999). Defiant teens: A clinician’s manual for assessment and family intervention. New York: Guilford Press.
go back to reference Bauer A. M., & Alegría M. (2010). Impact of patient language proficiency and interpreter service use on the quality of psychiatric care: a systematic review. Psychiatric Services, 61(8), 765–773.PubMedCrossRef Bauer A. M., & Alegría M. (2010). Impact of patient language proficiency and interpreter service use on the quality of psychiatric care: a systematic review. Psychiatric Services, 61(8), 765–773.PubMedCrossRef
go back to reference Benda, B. B., Corwyn, R. F., & Toombs, N. J. (2001). Recidivism among adolescent serious offenders. Criminal Justice and Behavior, 28 (5), 588–613. Benda, B. B., Corwyn, R. F., & Toombs, N. J. (2001). Recidivism among adolescent serious offenders. Criminal Justice and Behavior, 28 (5), 588–613.
go back to reference Bijleveld, C. C. J. H., Mooijaart, A., Brouwers, M., & Loewenthal, I. (1998). Over modellen voor de analyse van spreiding van recidive over tijd, type delict en dadergroepen. Tijdschrift voor Criminologie, 40(4), 385–403. Bijleveld, C. C. J. H., Mooijaart, A., Brouwers, M., & Loewenthal, I. (1998). Over modellen voor de analyse van spreiding van recidive over tijd, type delict en dadergroepen. Tijdschrift voor Criminologie, 40(4), 385–403.
go back to reference Cottle, C. C., Lee, R. J., & Heilbrun, K. (2001). The prediction of criminal recidivism in juveniles: A meta-analysis. Criminal Justice and Behavior, 28 (3), 367–394. Cottle, C. C., Lee, R. J., & Heilbrun, K. (2001). The prediction of criminal recidivism in juveniles: A meta-analysis. Criminal Justice and Behavior, 28 (3), 367–394.
go back to reference Cox, D. R. (1972). Regression Models and Life Tables. Journal of the Royal Statistical Society, 34, 187–220. Cox, D. R. (1972). Regression Models and Life Tables. Journal of the Royal Statistical Society, 34, 187–220.
go back to reference Curtis, N. M., Ronan, K. R., & Borduin, C. M. (2004). Multisystemic treatment: a meta-analysis of outcome studies. Journal of Family Psychology, 18 (3), 411–419.PubMedCrossRef Curtis, N. M., Ronan, K. R., & Borduin, C. M. (2004). Multisystemic treatment: a meta-analysis of outcome studies. Journal of Family Psychology, 18 (3), 411–419.PubMedCrossRef
go back to reference Duffy, P., Strother, K., & Schoenwald, S. (2008). Use of interpreters in clinical work. mst Services Position Statement. Duffy, P., Strother, K., & Schoenwald, S. (2008). Use of interpreters in clinical work. mst Services Position Statement.
go back to reference Farooq, S., & Fear, C. (2003). Working through interpreters. Advances in Psychiatry Treatment, 9, 104–109.CrossRef Farooq, S., & Fear, C. (2003). Working through interpreters. Advances in Psychiatry Treatment, 9, 104–109.CrossRef
go back to reference Flores, G. (2005). The impact of medical interpreter services on the quality of health care: a systematic review. Medical Care Research and Review, 62 (3), 255–299.PubMedCrossRef Flores, G. (2005). The impact of medical interpreter services on the quality of health care: a systematic review. Medical Care Research and Review, 62 (3), 255–299.PubMedCrossRef
go back to reference Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (1998). Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time to Event Data. New York: Wiley & Sons Inc. Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (1998). Applied Survival Analysis: Regression Modeling of Time to Event Data. New York: Wiley & Sons Inc.
go back to reference Hsieh, E. (2007). Interpreters as co-diagnosticians: overlapping roles and services between providers and interpreters. Social Science & Medicine, 64 (4), 924–937.CrossRef Hsieh, E. (2007). Interpreters as co-diagnosticians: overlapping roles and services between providers and interpreters. Social Science & Medicine, 64 (4), 924–937.CrossRef
go back to reference Kale, E., & Syed, H. R. (2010). Language barriers and the use of interpreters in the public health services. A questionnaire-based survey. Patient Education and Counseling, doi: 10.1016/j.pec.2010.05.002 Kale, E., & Syed, H. R. (2010). Language barriers and the use of interpreters in the public health services. A questionnaire-based survey. Patient Education and Counseling, doi: 10.1016/j.pec.2010.05.002
go back to reference Karliner, L. S., Jacobs, E., Chen, A. H., & Mutha, S. (2007). Do professional interpreters improve clinical care for patients with limited English proficiency? A systematic review of the literature. Health Services Research, 42(2), 727–754.PubMedCrossRef Karliner, L. S., Jacobs, E., Chen, A. H., & Mutha, S. (2007). Do professional interpreters improve clinical care for patients with limited English proficiency? A systematic review of the literature. Health Services Research, 42(2), 727–754.PubMedCrossRef
go back to reference Morina, N., Maier, T., & Schmid Mast, M. (2010). Lost in Translation? – Psychotherapie unter Einsatz von Dolmetschern. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 60, 104–110.PubMedCrossRef Morina, N., Maier, T., & Schmid Mast, M. (2010). Lost in Translation? – Psychotherapie unter Einsatz von Dolmetschern. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 60, 104–110.PubMedCrossRef
go back to reference Painter, K. (2009). Multisystemic therapy as community-based treatment for youth with severe emotional disturbance. Research on Social Work Practice, 19(3), 314–324.CrossRef Painter, K. (2009). Multisystemic therapy as community-based treatment for youth with severe emotional disturbance. Research on Social Work Practice, 19(3), 314–324.CrossRef
go back to reference Painter, K., & Scannapieco, M. (2009). Part II: Multisystemic therapy: addressing racial disparity and its effectiveness with families from diverse racial and ethnic backgrounds. Journal of Family Social Work, 12, 197–210.CrossRef Painter, K., & Scannapieco, M. (2009). Part II: Multisystemic therapy: addressing racial disparity and its effectiveness with families from diverse racial and ethnic backgrounds. Journal of Family Social Work, 12, 197–210.CrossRef
go back to reference Van der Rijken, R. E. A., Bijlsma, E., Wilpert, J., Horn, J. E. van, Geffen, W. van, & Busschbach, J. van (2013). Using Interpreters in Mental Health Care: An Exploration of Multisystemic Therapy Outcomes (ingediend ter publicatie). Van der Rijken, R. E. A., Bijlsma, E., Wilpert, J., Horn, J. E. van, Geffen, W. van, & Busschbach, J. van (2013). Using Interpreters in Mental Health Care: An Exploration of Multisystemic Therapy Outcomes (ingediend ter publicatie).
go back to reference Wartna, B. (2000). Recidive-onderzoek en survival-analyse: Over het meten van de duur van de misdrijfvrije periode. Tijdschrift voor Criminologie, 42, 2–20. Wartna, B. (2000). Recidive-onderzoek en survival-analyse: Over het meten van de duur van de misdrijfvrije periode. Tijdschrift voor Criminologie, 42, 2–20.
go back to reference Welch-Brewer, C. L., Stoddard-Dare, P., & Mallett, C. A. (2011). Race, substance abuse, and mental health disorders as predictors of juvenile court outcomes: do they vary by gender? Child and Adolescent Social Work Journal, 28, 229–241.CrossRef Welch-Brewer, C. L., Stoddard-Dare, P., & Mallett, C. A. (2011). Race, substance abuse, and mental health disorders as predictors of juvenile court outcomes: do they vary by gender? Child and Adolescent Social Work Journal, 28, 229–241.CrossRef
go back to reference Wilpert, J., & Van Horn, J. E. (2010). Ken je die van die tolk die zijn vrouw stuurde? Over het werken met tolken bij Multisysteemtherapie (mst). De Waag News Flash, mei 2010. Wilpert, J., & Van Horn, J. E. (2010). Ken je die van die tolk die zijn vrouw stuurde? Over het werken met tolken bij Multisysteemtherapie (mst). De Waag News Flash, mei 2010.
Metagegevens
Titel
Tolken bij Multi Systeem Therapie (mst): barrière of brug?
Auteurs
J. Wilpert, BSc
Dr. J. E. van Horn
Dr. R. E. A. van der Rijken
Publicatiedatum
01-11-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2013
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-013-0025-9

Andere artikelen Uitgave 4/2013

Kind en adolescent 4/2013 Naar de uitgave