Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2014

01-10-2014

Toezicht op veilige zorg, ook voor kinderen

Auteurs: Y. van der Tuijn, dr. L. den Ouden

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Kindergeneeskunde | Uitgave 5/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het primaire doel van het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is het bevorderen en handhaven van de patiëntveiligheid. De IGZ hanteert hiervoor drie vormen van toezicht. Bij risicotoezicht maakt de inspectie gebruik van hetgeen zij weet van een ziekenhuis uit verschillende bronnen, waaronder de kwaliteitsindicatoren die door de wetenschappelijke verenigingen zijn ontwikkeld. Bij incidententoezicht maakt de inspectie gebruik van door zorginstellingen en burgers gemelde calamiteiten. Zij onderzoekt als daar aanleiding voor is zelf de gang van zaken in zorginstellingen. Het belangrijkste doel van incidententoezicht is dat zorginstellingen zelf leren van calamiteiten. Thematisch toezicht gebruikt de inspectie voor onderzoek naar landelijke of structurele problemen. Deze wijze van toezicht wordt ook gebruikt om een door de minister gevraagd advies te onderbouwen. Door middel van deze instrumenten houdt de IGZ toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en de richtlijnen van de beroepsgroep door zorgaanbieders. Naast deze vormen van toezicht heeft de inspectie ook ieder jaar speerpunten waar zij haar aandacht op richt. Die zijn in de praktijk vaak gericht op de zorg voor volwassen patiënten, maar ze zijn ook of misschien wel juist van belang voor kinderen.
Literatuur
1.
3.
go back to reference Kasteleijn WR, Legemate J. Kwaliteitswet zorginstellingen art 4a. In: Gezondheidsrecht. 2013/2014.Wettenverzameling. Den Haag: Sdu, 2013. Kasteleijn WR, Legemate J. Kwaliteitswet zorginstellingen art 4a. In: Gezondheidsrecht. 2013/2014.Wettenverzameling. Den Haag: Sdu, 2013.
4.
go back to reference Ridder K den, Tuitert Y, Tuijn Y van der, Bon A van. Patiëntveiligheid voor verpleegkundigen. Jij maakt het verschil, 2e druk. Amsterdam: Reed Business, 2013. Ridder K den, Tuitert Y, Tuijn Y van der, Bon A van. Patiëntveiligheid voor verpleegkundigen. Jij maakt het verschil, 2e druk. Amsterdam: Reed Business, 2013.
5.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg. Richtlijn calamiteitenrapportage, 17 juli 2013. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Richtlijn calamiteitenrapportage, 17 juli 2013.
6.
go back to reference Wat we niet willen, is loze rituelen. Interview met Lya den Ouden, inspecteur ontwikkeling curatieve zorg. Kind Ziekenhuis. 2007;(4). Wat we niet willen, is loze rituelen. Interview met Lya den Ouden, inspecteur ontwikkeling curatieve zorg. Kind Ziekenhuis. 2007;(4).
Metagegevens
Titel
Toezicht op veilige zorg, ook voor kinderen
Auteurs
Y. van der Tuijn
dr. L. den Ouden
Publicatiedatum
01-10-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde / Uitgave 5/2014
Print ISSN: 0376-7442
Elektronisch ISSN: 1875-6840
DOI
https://doi.org/10.1007/s12456-014-0039-0

Andere artikelen Uitgave 5/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2014 Naar de uitgave