Skip to main content
main-content
Top

07-06-2011 | Nieuws

‘Toestemming beide ouders voor behandeling kind niet altijd nodig’

Het Centraal Tuchtcollege schuift hiermee eerdere uitspraken terzijde ten gunste van het kind; zijn belang moet voor artsen altijd voorop staan.

De zaak waarin deze uitspraak is gedaan was tegen een huisarts aangespannen door een gescheiden vader. Hij leefde in onmin met de moeder van zijn kind en had het kind zonder toestemming van de moeder bij een andere huisarts ingeschreven. Ook had hij de aangeklaagde arts gezegd het kind niet langer te mogen behandelen. De moeder was toch met het kind naar de huisarts gegaan. Deze arts had het kind geholpen, wat leidde tot een tuchtklacht.

Het Centraal Tuchtcollege vond dat als ouders niet samen tot een keus kunnen komen, zij naar de rechter kunnen stappen. Maar een conflict mag niet tot gevolg hebben dat een kind geen noodzakelijke medische hulp ontvangt. Het college oordeelde in deze zaak dat de huisarts de belangen van het kind mocht laten voorgaan. Hierbij is van belang, aldus het College, dat het nooit ging om een situatie waarin toestemming van de vader onontbeerlijk was – zoals het geval zou zijn bij een ingrijpende, niet-noodzakelijke of ongebruikelijke behandeling.

In een andere uitspraak, over de vaccinatie van een kind, maakte een vader bezwaar tegen een vaccinatie. De moeder en het kind, inmiddels 13 jaar, wensten de vaccinatie wel. Volgens het Centraal Tuchtcollege was de vaccinatie bedoeld om ernstig nadeel te voorkomen bij het kind, maakte de vaccinatie onderdeel uit van de professionele standaard en was uit de overgelegde stukken duidelijk dat het kind zich bewust was van de bezwaren van zijn vader maar niettemin de vaccinatie wenste.

Deze uitspraken van het Centraal College maken de zorg beter werkbaar voor artsen en doen recht aan de belangen van het kind.

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.