Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2018

18-01-2018

Toepassing van stemmingsvragenlijsten bij ouderen met alzheimerdementie (met of zonder taalstoornis) en hun informanten

Auteurs: Margina Yildirim-Gorter, Djahill Groot, Linda Hermens, Han Diesfeldt, Erik Scherder

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding

Alzheimerdementie (AD) kan gepaard gaan met symptomen van depressie. Bij AD ontstaan er vroeg of laat problemen met taalexpressie of -begrip (afasie). In deze studie onderzochten we of ouderen met alzheimerdementie, al dan niet gecompliceerd door een taalstoornis, moeilijkheden ondervonden in het begrijpen en beantwoorden van stemmingsvragen. Daarnaast onderzochten we of de antwoorden van verzorgenden als informanten voldoende validiteit hadden voor inzicht in de stemming van een oudere.

Methoden

53 ouderen, bewoners van zorginstellingen, namen tezamen met hun eerstverantwoordelijke verzorgenden deel aan het onderzoek; 25 deelnemers hadden de diagnose alzheimerdementie, 28 deelnemers hadden geen cognitieve stoornis. Taalvaardigheid werd onderzocht met de SAN-test (Stichting Afasie Nederland) en onderdelen van de Akense Afasietest (AAT). De depressievragenlijsten in dit onderzoek waren de Beck Depression Inventory-second edition (BDI-II-NL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30).

Resultaten

Er waren geen significante verschillen in somscores op de twee stemmingsvragenlijsten tussen deelnemers zonder cognitieve stoornis en deelnemers met alzheimerdementie, met of zonder taalstoornis. Zowel ouderen zonder cognitieve stoornis, als ouderen met alzheimerdementie gaven overeenkomstige antwoorden op de BDI en GDS. De overeenstemming tussen zelfbeoordeling en informantoordeel was echter zeer gering. Verzorgenden oordeelden doorgaans negatiever over de stemming dan de oudere deelnemers zelf. Overschatting van ‘depressie’ gebeurde vooral bij deelnemers die zichzelf niet of nauwelijks depressief vonden, onderschatting vond plaats bij deelnemers met relatief hoge scores op de stemmingsvragenlijsten.

Conclusie

Alzheimerdementie, al dan niet gecompliceerd door een taalstoornis, leidt niet tot een vertekening in somscores op beide vragenlijsten (BDI en GDS). Ouderen met alzheimerdementie zijn in staat vragen over hun stemming adequaat te beantwoorden. We vonden echter aanzienlijke discrepanties tussen het eigen oordeel over de stemming en dat van verzorgenden als informanten. Het is dan ook van belang niet alleen af te gaan op het oordeel van een informant bij onderzoek naar de stemming van ouderen met alzheimerdementie, maar ook het oordeel van de oudere zelf mee te wegen.
Literatuur
1.
go back to reference American Psychiatric Association. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5e druk. Amsterdam: Boom; 2014. American Psychiatric Association. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5e druk. Amsterdam: Boom; 2014.
2.
go back to reference Olin JT, Katz IR, Meyers BS, Schneider LS, Lebowitz BD. Provisional diagnostic criteria for depression of Alzheimer disease. Rationale and background. Am J Geriatr Psychiatry. 2002;10:129–41.CrossRefPubMed Olin JT, Katz IR, Meyers BS, Schneider LS, Lebowitz BD. Provisional diagnostic criteria for depression of Alzheimer disease. Rationale and background. Am J Geriatr Psychiatry. 2002;10:129–41.CrossRefPubMed
3.
go back to reference Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen MJFJ, Boswijk DFR, Stoffels J, Achthoven L, et al. NHG-Standaard Dementie (derde herziening). Huisarts Wet. 2012;55:306–17. Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen MJFJ, Boswijk DFR, Stoffels J, Achthoven L, et al. NHG-Standaard Dementie (derde herziening). Huisarts Wet. 2012;55:306–17.
4.
go back to reference Olin JT, Schneider LS, Katz IR, Meyers BS, Alexopoulos GS, Breitner JC, et al. Provisional diagnostic criteria for depression of Alzheimer disease. Am J Geriatr Psychiatry. 2002;10:125–8.CrossRefPubMed Olin JT, Schneider LS, Katz IR, Meyers BS, Alexopoulos GS, Breitner JC, et al. Provisional diagnostic criteria for depression of Alzheimer disease. Am J Geriatr Psychiatry. 2002;10:125–8.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Verstraten PFJ, Van Eekelen CWJM. Handleiding voor de GIP: Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie. Deventer: Van Loghum Slaterus; 1987. Verstraten PFJ, Van Eekelen CWJM. Handleiding voor de GIP: Gedragsobservatieschaal voor de Intramurale Psychogeriatrie. Deventer: Van Loghum Slaterus; 1987.
6.
go back to reference Van Loveren-Huyben CMS, Van der Bom JA, Bronts PAJM. Handleiding voor de BPS: Beoordelingsschaal voor Psychische en Sociale problemen in het verzorgingshuis. Deventer: Van Loghum Slaterus; 1988. Van Loveren-Huyben CMS, Van der Bom JA, Bronts PAJM. Handleiding voor de BPS: Beoordelingsschaal voor Psychische en Sociale problemen in het verzorgingshuis. Deventer: Van Loghum Slaterus; 1988.
7.
go back to reference Alexopoulos GS, Abrams RC, Young RC, Shamoian CA. Cornell scale for depression in dementia. Biol Psychiatry. 1988;23:271–84.CrossRefPubMed Alexopoulos GS, Abrams RC, Young RC, Shamoian CA. Cornell scale for depression in dementia. Biol Psychiatry. 1988;23:271–84.CrossRefPubMed
8.
go back to reference Leontjevas R, Teerenstra S, Smalbrugge M, Koopmans RTCM, Gerritsen DL. Quality of life assessments in nursing homes revealed a tendency of proxies to moderate patients’ self-reports. J Clin Epidemiol. 2016;80:123–33.CrossRefPubMed Leontjevas R, Teerenstra S, Smalbrugge M, Koopmans RTCM, Gerritsen DL. Quality of life assessments in nursing homes revealed a tendency of proxies to moderate patients’ self-reports. J Clin Epidemiol. 2016;80:123–33.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Kok RM. Zelfbeoordelingsschalen voor depressie bij ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr. 1994;25:150–6.PubMed Kok RM. Zelfbeoordelingsschalen voor depressie bij ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr. 1994;25:150–6.PubMed
10.
go back to reference Kempen GIJM, Brilman EJ, Ormel J. De Mini-Mental State Examination. Normeringsgegevens en een vergelijking van een 12- en 20-item versie in een steekproef ouderen uit de bevolking. Tijdschr Gerontol Geriatr. 1995;26:163–72.PubMed Kempen GIJM, Brilman EJ, Ormel J. De Mini-Mental State Examination. Normeringsgegevens en een vergelijking van een 12- en 20-item versie in een steekproef ouderen uit de bevolking. Tijdschr Gerontol Geriatr. 1995;26:163–72.PubMed
11.
go back to reference Strauss E, Sherman EMS, Spreen O. A compendium of neuropsychological tests. Administration, norms, and commentary. 3e druk. Oxford: Oxford University Press; 2006. Strauss E, Sherman EMS, Spreen O. A compendium of neuropsychological tests. Administration, norms, and commentary. 3e druk. Oxford: Oxford University Press; 2006.
12.
go back to reference Uterwijk J. WAIS-III Nederlandstalige bewerking. Technische handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger; 2000. Uterwijk J. WAIS-III Nederlandstalige bewerking. Technische handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger; 2000.
13.
go back to reference Deelman BG, Koning-Haanstra M, Liebrand WBG, Van den Burg W. SAN Test. Een afasietest voor auditief taalbegrip en mondeling taalgebruik. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1981. Deelman BG, Koning-Haanstra M, Liebrand WBG, Van den Burg W. SAN Test. Een afasietest voor auditief taalbegrip en mondeling taalgebruik. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1981.
14.
go back to reference Graetz P, De Bleser R, Willmes K. Akense Afasie Test, Nederlandstalige versie. Lisse: Swets Test Services; 1983. Graetz P, De Bleser R, Willmes K. Akense Afasie Test, Nederlandstalige versie. Lisse: Swets Test Services; 1983.
15.
go back to reference Van der Does AJW. DI-II-NL. De Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory-second edition. Lisse: Swets Test Publishers; 2003. Van der Does AJW. DI-II-NL. De Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory-second edition. Lisse: Swets Test Publishers; 2003.
16.
go back to reference Kok RM, Heeren TJ, Van Hemert AM. De geriatric depression scale. Tijdschr Psychiatr. 1993;35:416–21. Kok RM, Heeren TJ, Van Hemert AM. De geriatric depression scale. Tijdschr Psychiatr. 1993;35:416–21.
17.
go back to reference Fried EI. The 52 symptoms of major depression: lack of content overlap among seven common depression scales. J Affect Disord. 2017;208:191–7.CrossRefPubMed Fried EI. The 52 symptoms of major depression: lack of content overlap among seven common depression scales. J Affect Disord. 2017;208:191–7.CrossRefPubMed
18.
go back to reference R Core Team. A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing; 2016. R Core Team. A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing; 2016.
19.
go back to reference Kruschke JK. Doing Bayesian data analysis. A tutorial with R, JAGS, and Stan. London: Academic Press; 2015. Kruschke JK. Doing Bayesian data analysis. A tutorial with R, JAGS, and Stan. London: Academic Press; 2015.
20.
go back to reference Klugkist I. Encompassing prior based model selection for inequality constrained analysis of variance. In: Hoijtink H, Klugkist I, Boelen PA, redactie. Bayesian evaluation of informative hypotheses. New York: Springer; 2008. pag. 53–83.CrossRef Klugkist I. Encompassing prior based model selection for inequality constrained analysis of variance. In: Hoijtink H, Klugkist I, Boelen PA, redactie. Bayesian evaluation of informative hypotheses. New York: Springer; 2008. pag. 53–83.CrossRef
21.
go back to reference Van de Schoot R, Hoijtink H, Doosje S. Rechtstreeks verwachtingen evalueren of de nulhypothese toetsen? Nulhypothesetoetsing versus Bayesiaanse modelselectie. Psycholoog. 2009;44:196–203. Van de Schoot R, Hoijtink H, Doosje S. Rechtstreeks verwachtingen evalueren of de nulhypothese toetsen? Nulhypothesetoetsing versus Bayesiaanse modelselectie. Psycholoog. 2009;44:196–203.
22.
go back to reference Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales. A practical guide to their development and use. 4e druk. Oxford: Oxford University Press; 2008.CrossRef Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales. A practical guide to their development and use. 4e druk. Oxford: Oxford University Press; 2008.CrossRef
23.
go back to reference Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2e druk. Hillsdale: Lawrence Erlbaum; 1988. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2e druk. Hillsdale: Lawrence Erlbaum; 1988.
24.
go back to reference Wagle AC, Ho LW, Wagle SA, Berrios GE. Psychometric behavior of BDI in Alzheimer’s disease patients with depression. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15:63–9.CrossRefPubMed Wagle AC, Ho LW, Wagle SA, Berrios GE. Psychometric behavior of BDI in Alzheimer’s disease patients with depression. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15:63–9.CrossRefPubMed
25.
go back to reference Carvalho JO, Tan JE, Springate BA, Davis JD. Self-reported depressive syndromes in mild cognitive impairment and mild Alzheimer’s disease. Int Psychogeriatr. 2013;25:439–44.CrossRefPubMed Carvalho JO, Tan JE, Springate BA, Davis JD. Self-reported depressive syndromes in mild cognitive impairment and mild Alzheimer’s disease. Int Psychogeriatr. 2013;25:439–44.CrossRefPubMed
26.
go back to reference Brown LM, Schinka JA. Development and initial validation of a 15-item informant version of the geriatric depression scale. Int J Geriatr Psychiatry. 2005;20:911–8.CrossRefPubMed Brown LM, Schinka JA. Development and initial validation of a 15-item informant version of the geriatric depression scale. Int J Geriatr Psychiatry. 2005;20:911–8.CrossRefPubMed
27.
go back to reference Verhülsdonk S, Quack R, Höft B, Lange-Asschenfeldt C, Supprian T. Anosognosia and depression in patients with Alzheimer’s dementia. Arch Gerontol Geriatr. 2013;57:282–7.CrossRefPubMed Verhülsdonk S, Quack R, Höft B, Lange-Asschenfeldt C, Supprian T. Anosognosia and depression in patients with Alzheimer’s dementia. Arch Gerontol Geriatr. 2013;57:282–7.CrossRefPubMed
28.
go back to reference Chang YP, Farrar Edwards D, Lach HW. The collateral source version of the geriatric depression scale: evaluation of psychometric properties and discrepancy between collateral sources and patients with dementia in reprorting depression. Int Psychogeriatr. 2011;23:961–8.CrossRefPubMed Chang YP, Farrar Edwards D, Lach HW. The collateral source version of the geriatric depression scale: evaluation of psychometric properties and discrepancy between collateral sources and patients with dementia in reprorting depression. Int Psychogeriatr. 2011;23:961–8.CrossRefPubMed
29.
go back to reference Li Z, Jeon YH, Low LF, Chenoweth L, O’Connor DW, Beattie E, et al. Validity of the geriatric depression scale and the collateral source version of the geriatric depression scale in nursing homes. Int Psychogeriatr. 2015;27:1495–504.CrossRefPubMed Li Z, Jeon YH, Low LF, Chenoweth L, O’Connor DW, Beattie E, et al. Validity of the geriatric depression scale and the collateral source version of the geriatric depression scale in nursing homes. Int Psychogeriatr. 2015;27:1495–504.CrossRefPubMed
30.
go back to reference Sutcliffe C, Cordingley L, Burns A, Mozley CG, Bagley H, Huxley P, et al. A new version of the geriatric depression scale for nursing and residential home populations: the geriatric depression scale (residential) (GDS-12R). Int Psychogeriatr. 2000;12:173–81.CrossRefPubMed Sutcliffe C, Cordingley L, Burns A, Mozley CG, Bagley H, Huxley P, et al. A new version of the geriatric depression scale for nursing and residential home populations: the geriatric depression scale (residential) (GDS-12R). Int Psychogeriatr. 2000;12:173–81.CrossRefPubMed
31.
go back to reference Gerritsen DL, Jongenelis K, Pot AM, Beekman ATF, Eisses AMH, Kluiter H, et al. De GDS-8: een korte, cliënt- en gebruikersvriendelijke versie van de Geriatrische Depressie Schaal voor verpleeghuizen. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2007;38:298–304.CrossRefPubMed Gerritsen DL, Jongenelis K, Pot AM, Beekman ATF, Eisses AMH, Kluiter H, et al. De GDS-8: een korte, cliënt- en gebruikersvriendelijke versie van de Geriatrische Depressie Schaal voor verpleeghuizen. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2007;38:298–304.CrossRefPubMed
32.
go back to reference Jonker C, Slaets JPJ, Verheij FRJ. Handboek dementie. Laatste inzichten in diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2009. Jonker C, Slaets JPJ, Verheij FRJ. Handboek dementie. Laatste inzichten in diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2009.
33.
go back to reference Bentz BG, Hall JR. Assessment of depression in a geriatric patient cohort: a comparison of the BDI and GDS. Int J Clin Health Psychol. 2008;8:93–104. Bentz BG, Hall JR. Assessment of depression in a geriatric patient cohort: a comparison of the BDI and GDS. Int J Clin Health Psychol. 2008;8:93–104.
34.
go back to reference Conde-Sala JL, Reñé-Ramírez R, Turró-Garriga O, Gascón-Bayarri J, Campdelacreu-Fumadó J, Juncadella-Puig M, et al. Severity of dementia, anosognosia, and depression in relation to the quality of life of patients with Alzheimer disease: discrepancies between patients and caregivers. Am J Geriatr Psychiatry. 2014;22:138–47.CrossRefPubMed Conde-Sala JL, Reñé-Ramírez R, Turró-Garriga O, Gascón-Bayarri J, Campdelacreu-Fumadó J, Juncadella-Puig M, et al. Severity of dementia, anosognosia, and depression in relation to the quality of life of patients with Alzheimer disease: discrepancies between patients and caregivers. Am J Geriatr Psychiatry. 2014;22:138–47.CrossRefPubMed
35.
go back to reference Tarzia L, Fetherstonhaugh D, Bauer M. Dementia, sexuality and consent in residential aged care facilities. J Med Ethics. 2012;38:609–13.CrossRefPubMed Tarzia L, Fetherstonhaugh D, Bauer M. Dementia, sexuality and consent in residential aged care facilities. J Med Ethics. 2012;38:609–13.CrossRefPubMed
36.
go back to reference Debruyne H, Van Bruggenhout M, Le Bastard N, Aries M, Audenaert K, De Deyn PP, et al. Is the geriatric depression scale a reliable screening tool for depressive symptoms in elderly patients with cognitive impairment? Int J Geriatr Psychiatry. 2009;24:556–62.CrossRefPubMed Debruyne H, Van Bruggenhout M, Le Bastard N, Aries M, Audenaert K, De Deyn PP, et al. Is the geriatric depression scale a reliable screening tool for depressive symptoms in elderly patients with cognitive impairment? Int J Geriatr Psychiatry. 2009;24:556–62.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Toepassing van stemmingsvragenlijsten bij ouderen met alzheimerdementie (met of zonder taalstoornis) en hun informanten
Auteurs
Margina Yildirim-Gorter
Djahill Groot
Linda Hermens
Han Diesfeldt
Erik Scherder
Publicatiedatum
18-01-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2018
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-017-0246-0