Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-10-2015 | Nascholing

Tinnitus

Auteurs: dr. Carlijn Hoekstra, dr. Roderick Venekamp, dr. Bert van Zanten

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 10/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoekstra CEL, Venekamp RP, Van Zanten GA. Tinnitus. Huisarts Wet 2015;58(10):548-51.
In dit artikel bespreken we een aantal veelvoorkomende vraagstukken omtrent de diagnostiek en behandeling van tinnitus, met als uitgangspunt de recente promotie van de eerste auteur. We hopen hiermee huisartsen handvatten aan te reiken bij het nemen van de beslissing om een patiënt met tinnitus al dan niet door te verwijzen naar de kno-arts of het audiologisch centrum.
Tinnitus (‘oorsuizen’) definieert men als een auditieve fantoomperceptie van betekenisloze geluiden. Het is een veelvoorkomende aandoening (prevalentie 7-19%), waarvan de meeste patiënten lichte hinder ervaren. Een klein deel heeft echter forse klachten met een sterke vermindering van de kwaliteit van leven. De oorzaak van tinnitus is meestal gehoorverlies. In de meeste gevallen is er sprake van leeftijdgebonden (presbyacusis), lawaaigebonden of erfelijk gehoorverlies. De onderzoeken die in het proefschrift zijn opgenomen laten onder andere zien dat de ernst van de tinnituslast samenhangt met verschillende tinnituskarakteristieken en gezondheidsgerelateerde factoren, dat het niet zinvol is om bij alle tinnituspatiënten met persisterende (langer dan drie maanden bestaande) klachten een MRI-scan te laten verrichten en dat er geen behandeling bestaat die tot genezing leidt.
Wij adviseren om bij iedere tinnituspatiënt een screeningsaudiogram te verrichten. Op basis hiervan kunnen huisartsen beoordelen of ze de patiënt naar de kno-arts of het audiologisch centrum moeten doorverwijzen. Dat laatste moeten huisartsen overwegen bij patiënten met unilaterale tinnitus en/of ernstige tinnitusklachten nadat ze deze hebben geïnformeerd over de indicatie en effectiviteit van mogelijke behandelopties. We adviseren om de tinnituszorg stapsgewijs op te zetten.
Literatuur
1.
go back to reference Stephens SD. 1984. The treatment of tinnitus - a historical perspective. J Laryngol Otol 1984;98:963-72.CrossRefPubMed Stephens SD. 1984. The treatment of tinnitus - a historical perspective. J Laryngol Otol 1984;98:963-72.CrossRefPubMed
2.
go back to reference Axelsson A, Ringdahl A. Tinnitus - a study of its prevalence and characteristics. Br J Audiol 1989;33:201-10. Axelsson A, Ringdahl A. Tinnitus - a study of its prevalence and characteristics. Br J Audiol 1989;33:201-10.
3.
go back to reference Chung DY, Gannon RP, Mason K. Factors affecting the prevalence of tinnitus. Audiology 1984;23:441-52.CrossRefPubMed Chung DY, Gannon RP, Mason K. Factors affecting the prevalence of tinnitus. Audiology 1984;23:441-52.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Davis A, El Rafaie A. Epidemiology of tinnitus. In: Tyler RS, Ed. Tinnitus Handbook. San Diego: Singular/Thomson Learning, 2000. Davis A, El Rafaie A. Epidemiology of tinnitus. In: Tyler RS, Ed. Tinnitus Handbook. San Diego: Singular/Thomson Learning, 2000.
6.
go back to reference Nondahl DM, Cruickshanks KJ, Wiley TL, Klein R, Klein BE, Tweed TS. Prevalence and 5-year incidence of tinnitus among older adults: the epidemiology of hearing loss study. J Am Acad Audiol 2002;13:323-31.PubMed Nondahl DM, Cruickshanks KJ, Wiley TL, Klein R, Klein BE, Tweed TS. Prevalence and 5-year incidence of tinnitus among older adults: the epidemiology of hearing loss study. J Am Acad Audiol 2002;13:323-31.PubMed
7.
go back to reference Coles RR. Epidemiology of tinnitus: (2) Demographic and clinical features. J Laryngol Otol Suppl 1984;9:195-202.CrossRef Coles RR. Epidemiology of tinnitus: (2) Demographic and clinical features. J Laryngol Otol Suppl 1984;9:195-202.CrossRef
8.
9.
go back to reference Henry JA, Dennis KC, Schechter MA. General review of tinnitus: prevalence, mechanisms, effects and management. J Speech Lang Hear Res 2005;48:1204-35.CrossRefPubMed Henry JA, Dennis KC, Schechter MA. General review of tinnitus: prevalence, mechanisms, effects and management. J Speech Lang Hear Res 2005;48:1204-35.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Linden MW, Van der Westert GP, Bakker D, Schellevis FT. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004. Linden MW, Van der Westert GP, Bakker D, Schellevis FT. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.
11.
go back to reference Stouffer JL, Tyler RS. Characterization of tinnitus by tinnitus patients. J Speech Hear Disord 1990;55:439-453.CrossRefPubMed Stouffer JL, Tyler RS. Characterization of tinnitus by tinnitus patients. J Speech Hear Disord 1990;55:439-453.CrossRefPubMed
12.
go back to reference Hoekstra CEL. A central nervous system approach to tinnitus [proefschrift]. Utrecht: Utrecht University, 2013. Hoekstra CEL. A central nervous system approach to tinnitus [proefschrift]. Utrecht: Utrecht University, 2013.
13.
go back to reference Hoekstra CEL, Wesdorp FM, Van Zanten GA. Socio-demographic, medical and tinnitus related factors associated with tinnitus burden. Ear Hear 2014;35:544-54.CrossRefPubMed Hoekstra CEL, Wesdorp FM, Van Zanten GA. Socio-demographic, medical and tinnitus related factors associated with tinnitus burden. Ear Hear 2014;35:544-54.CrossRefPubMed
14.
go back to reference Andersson G, Lyttkens L, Larsen HC. Distinguishing levels of tinnitus distress. Clin Otolaryngol Allied Sci 1999;24:404-10.CrossRefPubMed Andersson G, Lyttkens L, Larsen HC. Distinguishing levels of tinnitus distress. Clin Otolaryngol Allied Sci 1999;24:404-10.CrossRefPubMed
15.
go back to reference Henry JL, Wilson PH. Coping with tinnitus: two studies of psychological and audiological characteristics of patients with high and low tinnitus-related distress. Int Tinnitus J 1995;1:85-92.PubMed Henry JL, Wilson PH. Coping with tinnitus: two studies of psychological and audiological characteristics of patients with high and low tinnitus-related distress. Int Tinnitus J 1995;1:85-92.PubMed
16.
go back to reference Scott B, Lindberg P, Melin L, Lyttkens L. Predictors of tinnitus discomfort, adaptation and subjective loudness. Br J Audiol 1990;24:51-62.CrossRefPubMed Scott B, Lindberg P, Melin L, Lyttkens L. Predictors of tinnitus discomfort, adaptation and subjective loudness. Br J Audiol 1990;24:51-62.CrossRefPubMed
17.
go back to reference Wallhäusser-Franke E, Brade J, Balkenhol T, D’Amelio R, Seegmüller A, Delb W. Tinnitus: distinguishing between subjectively perceived loudness and tinnitus-related distress. PLoS ONE 2012;7:e3458-3.CrossRef Wallhäusser-Franke E, Brade J, Balkenhol T, D’Amelio R, Seegmüller A, Delb W. Tinnitus: distinguishing between subjectively perceived loudness and tinnitus-related distress. PLoS ONE 2012;7:e3458-3.CrossRef
18.
go back to reference Hoekstra CEL, Prijs V, Van Zanten GA. Diagnostic yield of a routine MRI scan in tinnitus patients and clinical relevance of the AICA loop. Otol Neurotol 2015;36:359-65.CrossRefPubMed Hoekstra CEL, Prijs V, Van Zanten GA. Diagnostic yield of a routine MRI scan in tinnitus patients and clinical relevance of the AICA loop. Otol Neurotol 2015;36:359-65.CrossRefPubMed
19.
go back to reference Melding PS, Goodey RJ, Thorne PR. The use of intravenous lignocaine in the diagnosis and treatment of tinnitus. J Laryngol Otol 1978;92:115-21.CrossRefPubMed Melding PS, Goodey RJ, Thorne PR. The use of intravenous lignocaine in the diagnosis and treatment of tinnitus. J Laryngol Otol 1978;92:115-21.CrossRefPubMed
20.
go back to reference Dobie RA. A review of randomized clinical trials in tinnitus. Laryngoscope 1999;36:383-8. Dobie RA. A review of randomized clinical trials in tinnitus. Laryngoscope 1999;36:383-8.
21.
go back to reference Baldo P, Doree C, Molin P, McFerran D, Cecco S. Antidepressants for patients with tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2012;9:CD00385-3. Baldo P, Doree C, Molin P, McFerran D, Cecco S. Antidepressants for patients with tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2012;9:CD00385-3.
22.
go back to reference Hoekstra CEL, Rynja S, Van Zanten GA, Rovers MM. Anticonvulsants for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2011;7:CD00796-0. Hoekstra CEL, Rynja S, Van Zanten GA, Rovers MM. Anticonvulsants for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2011;7:CD00796-0.
23.
24.
go back to reference Hobson J, Chisholm E, El Refaie A. Sound therapy (masking) in the management of tinnitus in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD00637-1. Hobson J, Chisholm E, El Refaie A. Sound therapy (masking) in the management of tinnitus in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD00637-1.
25.
go back to reference Andersson G, Lyttkens L. A meta-analytic review of psychological treatments for tinnitus. Br J Audiol 1999;33:201-10.CrossRefPubMed Andersson G, Lyttkens L. A meta-analytic review of psychological treatments for tinnitus. Br J Audiol 1999;33:201-10.CrossRefPubMed
26.
go back to reference Cima RF, Maes IH, Joore MA, Scheyen DJ, El Refaie A, Baguley DM, et al. Specialised treatment based on cognitive behaviour therapy versus usual care for tinnitus: a randomised controlled trial. Lancet 2012;379:1951-9.CrossRefPubMed Cima RF, Maes IH, Joore MA, Scheyen DJ, El Refaie A, Baguley DM, et al. Specialised treatment based on cognitive behaviour therapy versus usual care for tinnitus: a randomised controlled trial. Lancet 2012;379:1951-9.CrossRefPubMed
27.
go back to reference Martinez Devesa P, Waddell A, Perera R, Theodoulou M. Cognitive behavioural therapy for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD005233.PubMed Martinez Devesa P, Waddell A, Perera R, Theodoulou M. Cognitive behavioural therapy for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD005233.PubMed
28.
go back to reference Phillips JS, McFerran D. Tinnitus Retraining Therapy (TRT) for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2010;3:CD007330. Phillips JS, McFerran D. Tinnitus Retraining Therapy (TRT) for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2010;3:CD007330.
Metagegevens
Titel
Tinnitus
Auteurs
dr. Carlijn Hoekstra
dr. Roderick Venekamp
dr. Bert van Zanten
Publicatiedatum
01-10-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 10/2015
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-015-0287-y

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Huisarts en wetenschap 10/2015 Naar de uitgave