Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2015 | Nascholing | Uitgave 10/2015

Huisarts en wetenschap 10/2015

Tinnitus

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 10/2015
Auteurs:
dr. Carlijn Hoekstra, dr. Roderick Venekamp, dr. Bert van Zanten
Belangrijke opmerkingen
AMC, afdeling Keel-, Neus en Oorheelkunde, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam: dr. C.E.L. Hoekstra, kno-arts. Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde & Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Divisie Heelkunde Specialismen, UMC Utrecht: dr. R.P. Venekamp, huisarts en epidemioloog. UMC Utrecht, afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Divisie Heelkunde Specialismen, Utrecht: dr. G.A. van Zanten, klinisch-fysicus/audioloog • Correspondentie: c.e.hoekstra@amc.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Deze nascholing is gebaseerd op het proefschrift: Hoekstra CEL. A central nervous system approach to tinnitus. Utrecht: Utrecht University, 2013.

Samenvatting

Hoekstra CEL, Venekamp RP, Van Zanten GA. Tinnitus. Huisarts Wet 2015;58(10):548-51.
In dit artikel bespreken we een aantal veelvoorkomende vraagstukken omtrent de diagnostiek en behandeling van tinnitus, met als uitgangspunt de recente promotie van de eerste auteur. We hopen hiermee huisartsen handvatten aan te reiken bij het nemen van de beslissing om een patiënt met tinnitus al dan niet door te verwijzen naar de kno-arts of het audiologisch centrum.
Tinnitus (‘oorsuizen’) definieert men als een auditieve fantoomperceptie van betekenisloze geluiden. Het is een veelvoorkomende aandoening (prevalentie 7-19%), waarvan de meeste patiënten lichte hinder ervaren. Een klein deel heeft echter forse klachten met een sterke vermindering van de kwaliteit van leven. De oorzaak van tinnitus is meestal gehoorverlies. In de meeste gevallen is er sprake van leeftijdgebonden (presbyacusis), lawaaigebonden of erfelijk gehoorverlies. De onderzoeken die in het proefschrift zijn opgenomen laten onder andere zien dat de ernst van de tinnituslast samenhangt met verschillende tinnituskarakteristieken en gezondheidsgerelateerde factoren, dat het niet zinvol is om bij alle tinnituspatiënten met persisterende (langer dan drie maanden bestaande) klachten een MRI-scan te laten verrichten en dat er geen behandeling bestaat die tot genezing leidt.
Wij adviseren om bij iedere tinnituspatiënt een screeningsaudiogram te verrichten. Op basis hiervan kunnen huisartsen beoordelen of ze de patiënt naar de kno-arts of het audiologisch centrum moeten doorverwijzen. Dat laatste moeten huisartsen overwegen bij patiënten met unilaterale tinnitus en/of ernstige tinnitusklachten nadat ze deze hebben geïnformeerd over de indicatie en effectiviteit van mogelijke behandelopties. We adviseren om de tinnituszorg stapsgewijs op te zetten.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Huisarts en wetenschap 10/2015 Naar de uitgave