Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Urologie

Tijdschrift voor Urologie 7/2012

Uitgave 7/2012

Inhoudsopgave ( 34 Artikelen )

01-11-2012 | Editorial | Uitgave 7/2012

Editorial

Peter Mulders

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Keuze tussen prostatectomie en radiotherapie: RCT met een keuzehulp voor prostaatkanker

J.J. van Tol-Geerdink, J.W.H. Leer, I.M. van Oort, E.N.J.T. van Lin, P.C. Weijerman, H. Vergunst, J.A. Witjes, P.F.M. Stalmeier

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Het effect op de kwaliteit van leven van hormonale behandeling versus gecombineerde hormonale en lokale externe radiotherapeutische behandeling bij patiënten met een primair ossaal gemetastaseerd prostaatcarcinoom

L.M.S. Boevé, M.C.C.M. Hulshof, K.P.J. Delaere, H. Vergunst, G.A.E.M. Buijs, A.C. Viddeleer, P. Verhagen, G. van Andel

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Bekkenfysiotherapie versus alfa-1-blokkers als behandeling voor mannen met LUTS in de tweede lijn

A. Sprakel, W.K. van der Heide, E.J. Messelink, J.H. Dekker

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Secundaire maligniteiten bij patiënten met een seminoma testis stadium I behandeld met adjuvante radiotherapie

R. Richardson, M. Brink, M. Schaapveld, A.E. Boeken Kruger, H.E. van Melick, J.L.H.R Bosch

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Sacrale neuromodulatie voor idiopathisch overactieve blaasklachten na initiële behandeling met botulinetoxine

M.A.C. Smits, P.E.V. van Kerrebroeck, S.G.G. de Wachter

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Sacrale neuromodulatie voor nietobstructieve urineretentie met een voorgeschiedenis van blaasoverdistensie groter dan 1500 cc

M.A.C. Smits, P.E.V. van Kerrebroeck, S.G.G. de Wachter

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Ontwikkeling van een rattenblaasstripmodel om de bioactiviteit van botulinetoxine type A te meten

J.I.M. van Uhm, G.M.A. Beckers, W.J. van der Laarse, E.J.H. Meuleman, A.A. Geldof, J.A. Nieuwenhuijzen

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Differentiatie tussen de verschillende spieren van de bekkenbodem gemeten met de Multiple Array Probe (MAPLe)

P.J. Voorham-van der Zalm, H.C. Voorham, C.W.L. van den Bos, H. Putter, M.C. de Ruiter, R.C.M. Pelger

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Een nieuwe eHealthservice voor vrouwen met urine-incontinentie: een internet Diagnostisch Expertprogramma (DEP) gecombineerd met continentieverpleegkundige zorg aan huis

M.J.F.M. de Bruin

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Seksuele bijwerkingen van cardiale medicatie

M.P.J. Nicolai, S.S. Liem, S. Both, R.C.M. Pelger, H. Putter, M.J. Schalij, H.W. Elzevier

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

De resultaten van ruim 20 jaar chirurgische behandeling van neurogene en niet-neurogene incontinentie bij kinderen

M.J. Yska, J. van den Hoek

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Kwaliteit van leven bij patiënten met laaggradig gelokaliseerd prostaatkanker

C.C. Schoffelmeer, H.G. van der Poel

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Antibiotische behandeling van urosepsis na prostaatbiopten

G.J. van der Wielen, O.E. van Rossum-Arguedas Flores, J.A. Spruyt, F.M.J.A. Froeling

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Pathologische, oncologische en functionele uitkomsten na robotgeassisteerde laparoscopische radicale prostatectomie (RALP) bij kandidaten voor active surveillance (AS)

E.R.P. Colette, R.P. Engel, M. Kliffen, D. van den Ouden, O.S. Klaver

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Reproduceerbaarheid van de PCA3-score in een prostaatkankerscreeningspopulatie

Y. Versluis, R. Kranse, G. Jenster, M. Roobol

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Eiwitten in urine-exosomen identificeren patiënten met gemetastaseerd prostaatkanker

I.V. Bijnsdorp, A.A. Geldof, M. Lavalei, S. Piersma, C.R. Jimenez, R.J.A. van Moorselaar

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Heeft behandelvertraging tussen diagnose en prostatectomie bij laagrisicoprostaatkanker invloed op de uitkomsten?

R.C.N. van den Bergh, C. Tillier, E. van Muilekom, W. de Blok, C. Schoffelmeer, H.G. van der Poel

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Klinische impact van11C-choline PET/CT bij de selectie van patiënten voor cryoablatie bij recidief prostaatcarcinoom na EBRT

A.J. Breeuwsma, M. Rybalov, A.M. Leliveld, J. Pruim, R.A. Dierckx, IJ. de Jong

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Toepassing van99mTechnetium-HYNIC (tricine/TPPTS)-Aca-Bombesine(7-14) SPECT/CT bij prostaatcarcinoompatiënten

H.J.K. Ananias, Z. Yu, H.D. Hoving, S. Rosati, R.A. Dierckx, J. Pruim, P.H. Elsinga, I.J. de Jong

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Resultaten van pathohistologisch onderzoek na robotgeassisteerde laparoscopische radicale prostatectomie (RALP) van klinisch hoogrisicoprostaatkankerpatiënten

E.R.P. Colette, R.P. Engel, M. Kliffen, D. van den Ouden, O.S. Klaver

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Stereotactische radiotherapie met Cyberknife (eventueel met een focale boost op een tumor zichtbaar met MRI) voor laag- en intermediair risico prostaatkankerpatiënten: 2 jaar followupresultaten

W.J Kirkels, S. Aluwini, P.H.E. van Rooij, I.K. Kolkman-Deurloo, C.H. Bangma

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Introductie van de HOPE (Hypospadias Objective Penile Evaluation)-score: een validatiestudie van een objectieve scoringsmethode ter evaluatie van het cosmetisch resultaat na hypospadiechirurgie

F. van der Toorn, T.P.V.M. de Jong, R.P.E. de Gier, Piet R. H. Callewaert, M.G. Steffens, P. Hoebeke, J.M. Nijman, N.C. Bush, K.P. Wolffenbuttel, M.M.C. van den Heijkant, J.W. van Capelle, M. Wildhagen, R. Timman, J. van Busschbach

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Hoe geschikt is de da Vinci Skills Simulator om te trainen voor het behalen van streefwaarden en om de leercurve in basis robotvaardigheden te bepalen?

W.M. Brinkman, J.M. Luursema, B. Kengen, B. Schout, J.A. Witjes, R.A Bekkers

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Chirurgische complicaties van katheteriseerbare stomata bij kinderen

T.C. de Oliveira Barbosa, K. Wolffenbuttel, F. van der Toorn, J Scheepe, J. van den Hoe

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

De toepasbaarheid van peniele infraroodthermografie bij de diagnostiek van de cavernosale autonome innervatie

J.A. van der Spruit, P. Abu Khamis, R.M. Verdaasdonk, E.J.H. Meuleman

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Infectieuze complicaties en antibiotische profylaxe na transrectale echogeleide prostaatbiopten

A.E.C. Ruiter, A. Vlek, J. Kaan, P.L.M. Vijverberg

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Urethraplastieken: 66 patiënten retrospectief geëvalueerd

I. Hofmeester, M.G. Steffens, J.W. van Capelle

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Langetermijnoverleving bij peniscarcinoom; ervaring met 1000 opeenvolgende patiënten

R.S. Djajadiningrat, N.M. Graafland, E. van Werkhoven, S. Horenblas

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

PET/CT bij spierinvasief blaascarcinoom: belangrijke impact op behandeling

L.S. Mertens, B.W.G. van Rhijn, W. Meinhardt, W.V. Vogel, A. Bex, H.G. van der Poel, E. Vegt, S. Horenblas

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Infectieuze complicaties na radicale cystectomie: een gedetailleerde analyse

M. Pelkman, H.M. Bruins, T.J.H Arends, A.G. Van der Heijden, J.A. Witjes

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Vroege mitomycinespoeling na TURBT dient als richtlijn te worden geschrapt

P.L.M. Vijverberg, J.J.H. Beck, H.H.E. van Melick, J.R. Spermon

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

De waarde van RENAL- en PADUA-indices bij het voorspellen van complicaties als gevolg van laparoscopische cryoablatie van niertumoren

B.W. Lagerveld, M. Brenninkmeijer, J.A. van der Zee, E.P. van Haarst

01-11-2012 | Abstracts | Uitgave 7/2012

Resultaten van een fase 1-dosisescalatiestudie naar intravesicale behandeling met TMX-101 bij patiënten met een niet-spierinvasief blaascarcinoom

J. Falke, R.J.M. Lammers, H.C. Arentsen, M. Ravic, R. Pozzi, E.B. Cornel, H. Vergunst, T.M. de Reijke, J.A. Witjes

Recente publicaties