Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Psychotherapie

Tijdschrift voor Psychotherapie 3/2004

Uitgave 3/2004

Inhoudsopgave ( 10 Artikelen )

01-06-2004 | Inleiding | Uitgave 3/2004

Inleiding

Paul Rijnders

01-06-2004 | Artikel | Uitgave 3/2004

Werken met de jeugdige met anorexia nervosa.

Aspecten van een psychiatrisch-psychotherapeutisch werkmodel
Prof. dr. F. Verheij

01-06-2004 | Artikel | Uitgave 3/2004

Omgaan met secundaire ziektewinst in psychotherapie

Drs. J. J. van Egmond, Drs. H. J. Th. Colombijn, Drs. C. W. Korrelboom, J. Pols, Drs. A. van Balkom

01-06-2004 | Artikel | Uitgave 3/2004

Verwachtingen van patiënten bij aanvang van de psychotherapie: voorspellers van drop-out?

Dr. A. T. Veeninga, Dr. A. J. P. M. Hafkenscheid

01-06-2004 | Gelezen | Uitgave 3/2004

M.B.J. Blom, J. Spijker & R. van Dyck (red.) (2003). Behandelingsstrategieën bij chronische depressie en dysthymie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 168 pp., € 21,70

Pim Cuijpers

01-06-2004 | Gelezen | Uitgave 3/2004

N. Nicolai (red.) (2003). Handboek psychotherapie na seksueel misbruik. Utrecht: De Tijdstroom. 326 pp., € 47,00

Joost Hutsebaut

01-06-2004 | Gelezen | Uitgave 3/2004

Frank van Ree (red.) (2003). GGZ en levensbeschouwing. Psychiatrische hulp aan Nederlanders en Medelanders. Lisse: Swets & Zeitlinger. 282 pp., € 22,-

Corry van Straten

01-06-2004 | Gehoord | Uitgave 3/2004

Symposium Nature, nurture en behandelimplicaties. Nieuwe inzichten in de pathogenese van persoonlijkheidsstoornissen. Halsteren, 26 september 2003

Sissy Hamers

01-06-2004 | Gehoord | Uitgave 3/2004

Congres Highlights in psychologie & psychotherapie over actuele thema's in de psychologenpraktijk. Eindhoven, 29 oktober 2003

Drs. Rieneke van Dommelen

01-06-2004 | Gehoord | Uitgave 3/2004

Nieuwe wegen naar Rome. Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT) en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. Veldhoven, 13 en 14 november 2003

dr. Jan Jaspers

Recente publicaties