Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Psychotherapie

Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2009

Uitgave 1/2009

Inhoudsopgave ( 14 Artikelen )

01-02-2009 | Redactioneel | Uitgave 1/2009

Mededeling

01-02-2009 | Inleiding | Uitgave 1/2009

Inleiding

Thijs de Wolf, Max Lauteslager

01-02-2009 | Artikelen | Uitgave 1/2009

Introductie bij het themagedeelte

‘Nut en onnut van de neurobiologie voor de psychotherapie’
Max Lauteslager

01-02-2009 | Artikelen | Uitgave 1/2009

De neurowetenschappen, een zegen voor de psychotherapie?

De visie van een psychiater-psychotherapeut
Joris Vandenberghe

01-02-2009 | Artikelen | Uitgave 1/2009

Over de rol van de neurobiologie in de psychotherapie

Gabe Leigh-Valles

01-02-2009 | Artikelen | Uitgave 1/2009

Geestdrift voor het brein als belichaming van een foute verdeeldheid

Paul Verhaeghe

01-02-2009 | FORUM | Uitgave 1/2009

Trots Op Psychotherapie!

Justine van Lawick

01-02-2009 | Forum | Uitgave 1/2009

Psychotherapeutische diagnostiek: kanttekeningen bij Van der Heijden, Derksen en Egger, Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 294-303

Anton Hafkenscheid

01-02-2009 | Forum | Uitgave 1/2009

De ballade van de psychotherapeutische diagnostiek

Reactie op Hafkenscheid
Drs. Paul van der Heijden, Dr. Jos Egger, prof.Dr. Jan Derksen

01-02-2009 | Gelezen | Uitgave 1/2009

Nicholas Tarrier (Ed.) (2007). Case formulation in cognitive behaviour therapy. The treatment of challenging and complex cases. Londen: Routledge. 382 pp., £ 24,99

Jan Jaspers

01-02-2009 | Gelezen | Uitgave 1/2009

E. Hoencamp en P.M.J. Haffmans (red.) (2008). Psycho-educatie in de GGz en de verslavingszorg. Theorie en praktijk. Assen: Van Gorcum. 214 pp., € 34,50

Jaap Spaans

01-02-2009 | Gehoord | Uitgave 1/2009

Chronic traumatization: Disrupted attachment and the dissociative mind. Eerste conferentie van de ESTD. Amsterdam, 17-19 april 2008

Daniël Helderman

01-02-2009 | Bijeenkomsten | Uitgave 1/2009

Bijeenkomsten

01-02-2009 | Artikelen | Uitgave 1/2009

Persbericht 12 januari 2009

Recente publicaties