Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2010

Uitgave 5/2010

Inhoudsopgave ( 9 Artikelen )

01-10-2010 | artikelen | Uitgave 5/2010

Nieuwe onderzoeksmogelijkheden door koppeling van perinatale gegevensbronnen

Mw. dr. P. M. Elferink-Stinkens, Mw. dr. ir. C. W. P. M. Hukkelhoven

01-10-2010 | Uitgave 5/2010

Effect van het SLIK-programma op voedselacceptatie bij kinderen met voedselweigering

Dhr. dr. D. M. Seys, dhr. prof. dr. P. C. Duker, mw. J. Rensen

01-10-2010 | casuïstische mededelingen | Uitgave 5/2010

Twee kinderen met een nefrogene complicatie tijdens een malaria-infectie

Dhr. drs. Menco M. Weismuller, Dhr. dr. Jaap W. Groothoff, Dhr. dr. Diederik K. Bosman

01-10-2010 | Uitgave 5/2010

Nieuwe aanwijzingen voor het ‘Strumazol-syndroom’

Mw. T. de Baat, Mw. Y. Koopman-Keemink, Dhr. A. van Haeringen

01-10-2010 | Uitgave 5/2010

PKU: niet altijd ‘PKU’

Mw. E. A. Croonen, mw. drs. A. I. Jonckheere, Mw. E. Morava

01-10-2010 | korte casus | Uitgave 5/2010

Een kreunende pasgeborene met navelklem

Mw. drs. Jennifer C. Walker, Dhr. drs. Luc E. M. Matthyssens

01-10-2010 | Uitgave 5/2010

Verzwijgen van de hiv-status bij een minderjarige patiënt

Medisch-ethische overwegingen
Mw. drs. A. N. H. van Cleef, Mw. dr. M. Klaassens, Dhr. drs. Leroy P. L. J. M. Leroy, dhr. dr. J. O. Busari

01-10-2010 | korte casus | Uitgave 5/2010

Een pasgeborene met een deuk in het hoofd

Dhr. drs. H. B. Haanstra, Dhr. dr. C. R. Lincke

01-10-2010 | Uitgave 5/2010

GAMT-deficiëntie: een behandelbare stoornis in de creatinestofwisseling

Dhr. Barend J. G. Dam, dhr. drs. Floris C. Hofstede, dhr. dr. Berthil H. C. M. T. Prinsen, Mw. dr. Gajja S. Salomons, Dr. G. Visser

Recente publicaties