Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen OnlineFirst articles

02-06-2021 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Trends in roken in Amsterdam tussen 1994 en 2016

Vanaf 1990 voerde de overheid diverse maatregelen in om roken tegen te gaan. We gaan na of dit in Amsterdam samengaat met een daling van het percentage rokers, dagelijkse rokers en zware rokers onder 19- tot en met 74-jarige Amsterdammers op basis …

26-05-2021 | Forum Open Access

De plaats van kunstobservatie in de opleiding geneeskunde in Nederland

Kunstobservatie in de opleiding geneeskunde bevordert het observatievermogen en de sociaal-emotionele vaardigheden van studenten. Wij onderzochten de plaats van kunstgerelateerd onderwijs in de geneeskundefaculteiten in Nederland. Zes van de acht …

12-05-2021 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Vraag naar publieke zorg zal extra stijgen door achterblijven aanbod informele hulp

Door de dubbele vergrijzing zal in Nederland het aantal mensen met zorg en ondersteuning de komende twee decennia toenemen. We berekenen om hoeveel mensen het gaat en welk type zorg en ondersteuning het meest zal stijgen. Naast publiek …

26-03-2021 | Forum Open Access

Streefwaarden voor de volksgezondheid

In deze bijdrage breken wij een lans voor wettelijk verankerde streefwaarden voor de volksgezondheid, analoog aan de milieuwetgeving. Aanknopingspunten hiertoe zijn te vinden in internationale en nationale beleidsafspraken, zoals de Duurzame …

12-03-2021 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Negen kernelementen die volgens betrokken professionals bijdragen aan het succes van Zwolle Gezonde Stad

Een integrale, lokale aanpak om gezondheidsverschillen te verkleinen

De aanpak Zwolle Gezonde Stad heeft succesvol gezondheidsverschillen teruggedrongen. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat volgens verschillende betrokken professionals de kernelementen van Zwolle Gezonde Stad zijn. Daartoe is een …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

TSG is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek. Een onmisbaar tijdschrift! Wat heeft TSG u te bieden? Opiniërende artikelen wetenschappelijke artikelen, beschouwingen, spraakmakende discussies, actualiteiten, korte reportages, boekbesprekingen, nieuws over cursussen en congresagenda.

Meer informatie