Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2015

Uitgave 8/2015

Inhoudsopgave ( 15 Artikelen )

01-08-2015 | Redactioneel | Uitgave 8/2015

Controle is goed, vertrouwen is beter

Joost van der Gulden

01-08-2015 | Spectrum | Uitgave 8/2015

Big data uit de huisartsenpraktijk

De huisarts als leverancier van cijfers over ziekten en aandoeningen
Nancy Hoeymans

01-08-2015 | Spectrum | Uitgave 8/2015

Ontstaan van morbiditeitregistraties in Nederland

Wil van den Bosch

01-08-2015 | Spectrum | Uitgave 8/2015

Verschillen in morbiditeitschattingen tussen Nederlandse huisartsenregistraties

Dr. Karin van den Dungen

01-08-2015 | Spectrum | Uitgave 8/2015

FaMe-Net: twee oude registratienetwerken in een nieuw jasje

Annemarie Uijen, Hans Bor, Kees van Boven

01-08-2015 | Spectrum | Uitgave 8/2015

Morbiditeit in de huisartsenpraktijk: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn

Dr. Mark Nielen, Robert Verheij

01-08-2015 | Spectrum | Uitgave 8/2015

Morbiditeit in de VTV

René Poos

01-08-2015 | Spectrum | Uitgave 8/2015

The general practitioner as provider of national data on diseases in The Netherlands

Bohn Stafleu van Loghum

01-08-2015 | Praktijk | Uitgave 8/2015

Meer doen met gezondheid op school

Opbrengsten en bereik van het ondersteuningsaanbod voor primair onderwijs
Martina Hoogendoorn, Daphne van der A, Wanda Bemelmans

01-08-2015 | Praktijk | Uitgave 8/2015

Implementatie van valpreventie voor ouderen: ervaringen met ‘Halt! U valt’

Judith Kuiper, Jeanette Lezwijn, Paul den Hertog

01-08-2015 | Forum | Uitgave 8/2015

Nudging: een opinieverkenning onder gezondheidsprofessionals

Emely de Vet, Floor Kroese, Thomas Schillemans, Denise de Ridder

01-08-2015 | Forum | Uitgave 8/2015

Dialoog ‘Met gedragskennis beleid maken’

Reinhard de Jong, Thomas Plochg

01-08-2015 | Forum | Uitgave 8/2015

Met eHealth naar duurzame zorg op maat

Noud Frielink, Luciënne Heerkens, Petri Embregts

01-08-2015 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 8/2015

De relatie tussen veerkracht en subjectief welbevinden in diabetes type 2 patiënten

Marion Spijkerman, Manja van Wezep, Lenneke Vaandrager, Linda Bolier, Jan Walburg

01-08-2015 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 8/2015

Medische en psychische problematiek bij aanvragers van ontheffing van het inburgeringsexamen

Vina Slev, Jeroen Timmerman, Robert Lindeboom, Kees Das, Cees Lucas, Tina Dorn

Recente publicaties