Skip to main content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2013
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 7/2013

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (26 Artikelen)

01-10-2013 | Redactioneel

De toekomst van de (preventieve) zorg voor jeugd

01-10-2013 | Spectrum

De transitie en transformatie van zorg voor jeugd: een ruwe diamant
Frans Pijpers, Magda Boere-Boonekamp, Leanthe van Harten, Loes Hartman, Paul Kocken, Brigit Rijbroek, Arielle de Ruijter, Toon Voorham

01-10-2013 | Spectrum

Oude wijn in 408 nieuwe vaten
Robert Vermeiren

01-10-2013 | Spectrum

Veiligheid van kinderen; zorgen en kansen in de transformatie van de zorg
E.J. Knorth, S.A. Reijneveld

01-10-2013 | Spectrum

JGZ op de drempel naar gepersonaliseerde zorg
Bernice Doove, Jan Heller, Frans Feron

01-10-2013 | Spectrum

JGZ als verbinder in het lokale sociale domein
Over de rol van de JGZ in de keten van de zorg voor jeugd
Ferdinand Strijthagen

01-10-2013 | Spectrum

Activerende welzijnszorg
Het verbinden van praktijkonderzoek en onderwijs
Toby Witte

01-10-2013 | Spectrum

Van crowdsourcing naar co-creatie
Marian Zandbergen

01-10-2013 | Spectrum

Gemeenten wijzigen werkwijze: Nadruk op oplossing in plaats van probleem
Erik Dannenberg

01-10-2013 | Spectrum

Transition and transformation of the caring for youth: a rough diamond

01-10-2013 | Praktijk

Jeugdgezondheidszorg West-Brabant nieuwe stijl
Durf te innoveren, durf te kiezen!
Annemieke van der Zijden

01-10-2013 | Praktijk

Van risicotaxatie naar gezamenlijk inschatten zorgbehoeften (GIZ)
Samen met ouders en jeugdigen krachten en behoeften in beeld brengen
Marjanne Bontje

01-10-2013 | Praktijk

Flexibele (klinische) zorg voor jonge kinderen
Anna Went, Marco Braam, Bertine Lahuis

01-10-2013 | Praktijk

Migrantenouders beter ondersteund
Marjolijn Distelbrink, Abdellah Mehraz, Wilma Aarts

01-10-2013 | Praktijk

Motivaties van maatschappelijk werkers voor het wel of niet verwijzen naar de Begeleide OmgangsRegeling van Humanitas
E.M. Oosterkamp-Szwajcer, M.T. Cerneus-Hoffman, M. Elferink, I. Harmsen, M.R. Kamp, M.M.M. Krijnsen

01-10-2013 | Forum

Dubbele winst
Inge Steinbuch, Paul Dam

01-10-2013 | Forum

Verkenning jeugdgezondheid: landelijk overzicht gezondheid Nederlandse jeugd
Heleen H. Hamberg-van Reenen, Susan A. Meijer, Manon Savelkoul, Paul F. van Gils, Frans I.M. Pijpers

01-10-2013 | Forum

Gemeente Rotterdam toetst eigen jeugdinterventies
A.J.J. Voorham

01-10-2013 | Forum

Inschatten van veiligheid en kans op kindermishandeling: noodzaak, instrumenten en ontwikkelingen
Cora Bartelink, Klaas Kooijman

01-10-2013 | Forum

De Leerfabriek, onderzoekend leren met professionals in de Groningse zorg voor jeugd
Lucienne van Eijk, Jolanda Tuinstra

01-10-2013 | Wetenschappelijke artikelen

Kindermishandeling in Nederland Anno 2010
De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010)
Lenneke Alink, Fieke Pannebakker, Saskia Euser, Marian Bakermans-Kranenburg, Ton Vogels, Rien van IJzendoorn

01-10-2013 | Wetenschappelijke artikelen

De effectiviteit van een depressie preventie programma (‘Op Volle Kracht’) bij adolescente meisjes met verhoogde depressieve symptomen
Een gerandomiseerde studie
Ron H.J. Scholte, Lieke A.M.W. Wijnhoven, Daan H.M. Creemers, Ad A. Vermulst, Rutger C.M.E. Engels

01-10-2013 | Wetenschappelijke artikelen

Signaleren in de JGZ: Ontwikkeling en bruikbaarheid van een standaard vragenlijst ten behoeve van het preventief gezondheidsonderzoek 5-6 en 10-11 jarigen
Meinou H.C. Theunissen, Gaby P.A. de Lijster, Jeroen A. de Wilde, Paul L. Kocken

01-10-2013 | Wetenschappelijke artikelen

Worden etnische verschillen in de toegankelijkheid en het gebruik van de jeugd-GGz minder?
A.I. Wierdsma, G.W. Mies, A.M. Kamperman

01-10-2013 | Wetenschappelijke artikelen

JGZ richtlijn opvoedingsondersteuning
Een richtlijn voor opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen in de jeugdgezondheidszorg
Marianne de Wolff, Marjolein Oudhof, Mascha Kamphuis, Monique L’Hoir, Margreet de Ruiter, Bert Prinsen

01-10-2013 | Wetenschappelijke artikelen

Is e-health behandeling binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie effectief?
Een systematische review van Randomized Controlled Trials
K.C.M. Bul, A.M. de Ruijter, M. van Wingerden, A. Maras

Recente publicaties