Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2011

Uitgave 7/2011

Inhoudsopgave ( 19 Artikelen )

01-10-2011 | Redactioneel | Uitgave 7/2011

Liever lui dan moe

Joost van der Gulden

01-10-2011 | Redactioneel | Uitgave 7/2011

De Nota 2000 25 jaar later

Hans Baaijens

01-10-2011 | Spectrum | Uitgave 7/2011

25 jaar Nota 2000, en nu?

Johan Melse

01-10-2011 | Spectrum | Uitgave 7/2011

Nota 2000: gezondheid als uitgangspunt voor beleid - een samenvatting

Jan Maarten Boot

01-10-2011 | Spectrum | Uitgave 7/2011

Nota 2000, evidence based policy vanuit een academische enclave

Louise Gunning-Schepers

01-10-2011 | Spectrum | Uitgave 7/2011

Wat kunnen we voor nu leren van de Nota 2000 van toen?

Hans Saan

01-10-2011 | Spectrum | Uitgave 7/2011

Van instrumenteel facetbeleid tot programmatische intersectorale aanpak

Marleen Bekker, Maria Jansen

01-10-2011 | Spectrum | Uitgave 7/2011

Van pathogenese naar salutogenese

Lenneke Vaandrager, Maria Koelen

01-10-2011 | Spectrum | Uitgave 7/2011

De Notie 2025 - duurzame (volks)gezondheid, de publieke gezondheidszorg voorbij

Erik Lieber

01-10-2011 | Spectrum | Uitgave 7/2011

The Nota 2000 (Health 2000 Memorandum), 25 years after

Abstract
Bohn Stafleu van Loghum

01-10-2011 | Praktijk | Uitgave 7/2011

The Show must go on!?

Ervaringen met het implementeren van de Safe Sex Comedy Show
J. Osté, J. Walter, S. Cremer, K. de Groot

01-10-2011 | Forum | Uitgave 7/2011

Vektis ’Informatiecentrum voor de zorg’

Anne de Boo

01-10-2011 | Forum | Uitgave 7/2011

Evidence-based praatjes

Casper Schoemaker, Matthijs van den Berg

01-10-2011 | Forum | Uitgave 7/2011

Onderrapportage infectieziekte-uitbraken bij kinderdagverblijven

Helen Aangenend, Karlijn Hoondert

01-10-2011 | Forum | Uitgave 7/2011

Action for Prevention

Symposiumverslag
Mariken Leurs

01-10-2011 | Forum | Uitgave 7/2011

Preventie: samenwerking huisartsenzorg – openbare gezondheidszorg

Symposiumverslag
Liesbeth van Rooij

01-10-2011 | Uitgave 7/2011

Bewegingsonderzoek in een sociaalhistorisch vacuüm

Ruud Stokvis

01-10-2011 | Uitgave 7/2011

Evaluatie van kansrijke beweegprogramma’s om lichaamsbeweging in de Nederlandse bevolking te bevorderen

Chantal J. Leemrijse, Linda Ooms, Cindy Veenhof

01-10-2011 | Uitgave 7/2011

Kiezen verzekerden voor kwalitatief betere zorgverzekeraars?

Lieke H.H.M. Boonen, Trea Laske-Aldershof, Frederik T. Schut

Recente publicaties