Skip to main content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2013
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 6/2013

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (19 Artikelen)

01-06-2013 | Redactioneel

De onderzoekagenda 2013 – 2033 voor het Nationaal Programma Preventie
Sjaak de Gouw

01-06-2013 | Spectrum

Preventie en gezondheidszorg: waarom eigenlijk?
Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker

01-06-2013 | Spectrum

Het is beter gezond te zijn dan ziek of dood
Matthijs van den Berg, Hans van Oers

01-06-2013 | Spectrum

Lang leven in een goede gezondheid: een groot goed voor iedereen
Joop ten Dam

01-06-2013 | Spectrum

Participatie van kwetsbare burgers
Marjan de Gruijter, Erik van Marissing

01-06-2013 | Spectrum

Patiëntenparticipatie realiteit of illusie?
Miranka Mud

01-06-2013 | Spectrum

Betaalbare zorg is andere zorg
René Groot Koerkamp

01-06-2013 | Spectrum

Why we invest in health care and prevention
Abstract

01-06-2013 | Praktijk

Een impuls voor extra gezondheidsbevordering in het primair onderwijs: wat levert het op?
Lise Albers, Ingrid Coenen-van der Burg, Ineke van der Vlugt, Wanda Bemelmans

01-06-2013 | Forum

Ontwikkelingen in de publieke gezondheid
Manon Penris

01-06-2013 | Forum

Een brug tussen wetenschap en praktijk
Symposiumverslag
Ien van de Goor

01-06-2013 | Forum

Academisering infectieziektebestrijding vergt voortzetting academische werkplaatsen
Symposiumverslag
Jeannine Hautvast, Maria Prins, Freke Zuure, Marja van Bon-Martens

01-06-2013 | Forum

Wat doet de bedrijfsarts in 2025?
Symposiumverslag
Joost van der Gulden

01-06-2013 | Forum

Weinig verlof bij langdurende zorg
Uit het CBS
Marian Driessen

01-06-2013 | Wetenschappelijke artikelen

Een nadere analyse van de gezondheidsachterstand in stadsregio Parkstad
Hans Bosma, Maria Jansen, Danielle Groffen, Suhreta Mujakovic, Frans Feron

01-06-2013 | Wetenschappelijke artikelen

Niet-gebruik van maatschappelijke ondersteuning
Anna Maria Marangos, Mieke Cardol, Mirjam de Klerk

01-06-2013 | Wetenschappelijke artikelen

Psychosociale begeleiding bij kanker
Onderzoek naar waardering, ervaren effecten en kwaliteit van leven bij cliënten van het Adamas Inloophuis
Adriaan Visser, Marieke Wildenbeest, Lily Nieuwenhuizen

01-06-2013 | Wetenschappelijke artikelen

Sociale zekerheid bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Duitsland in historisch perspectief
I.J.G.M. Verwer, J.W. Groothoff, J. van der Velden, J.W.J. van der Gulden

01-06-2013 | Wetenschappelijke artikelen

Gezondheidsmonitoring van kwetsbare groepen in Nederland: weten we genoeg?
Roderik F. Viergever

Recente publicaties