Skip to main content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2012
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 5/2012

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (16 Artikelen)

01-02-2012 | Redactioneel

Zorg voor jeugd met beleid
Paul Kocken

01-02-2012 | Spectrum

Gezondheidsinformatie: is een duidelijkere rol van de overheid gewenst?
Sjoerd Kooiker, Nancy Hoeymans

01-02-2012 | Spectrum

Hoe gaat de burger om met gezondheidsinformatie?
Sjoerd Kooiker, Sonja Perik, Charlotte Wennekers

01-02-2012 | Spectrum

Publieke gezondheidsinformatie: coördinatie via een alliantie en een instituut
Frans J. Meijman

01-02-2012 | Spectrum

Informatieonzekerheid vraagt om een contextuele benadering
Guido Rijnja

01-02-2012 | Spectrum

Gezondheidsinformatie en de rol van de overheid: reacties vanuit beleid en communicatie
Sjoerd Kooiker

01-02-2012 | Spectrum

Public Health information: do we need a more prominent role of the central government?

01-02-2012 | Praktijk

Echte aandacht voor eenzaamheid bij telefonische hulpdienst Sensoor Zuid-Holland zuid en midden
Fré A.F. Kreuger, Ben de la Mar

01-02-2012 | Forum

Het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief
Een databank plus nader-gebruik-biobank van grote waarde
L.I.H. Overbeek, F.J. van Kemenade, G.A. Meijer

01-02-2012 | Uit de opleidingen

Belangstelling voor de bedrijfsartsenopleiding is te gering
Joost van der Gulden, Vincent van Reusel

01-02-2012 | Forum

Verenigingsnieuws

01-02-2012 | Forum

Verslag Café Local Public Health ‘Sociale Marketing: de nieuwe weg!?’
Donderdagavond 19 april 2012 in Dek22 te Rotterdam
Gerda Wink

01-02-2012

Middelengebruik door jongeren
Middelengebruik in de residentiële jeugdzorg, Rec-4, praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs
Annelies Kepper, Karin Monshouwer, Saskia van Dorsselaer, Wilma Vollebergh

01-02-2012

Biedt de NDF Zorgstandaard zorggroepen voldoende houvast?
Lidwien Lemmens, Janneke de Jong - van Til, Jeroen Struijs, Mieneke Kooistra, Caroline Baan

01-02-2012

Afstemming regionale VTV en VAAM
Haalbaarheidsstudie naar een samenhangende informatievoorziening over gezondheid en zorg op lokaal en regionaal niveau
M.J.H. van Bon- Martens, D.H. de Bakker, A.J.M. van Loon, W.A. de Graaf-Ruizendaal, M.A.M. Jacobs-van de Bruggen, S.L.N. Zwakhals, J.A.M. van Oers

01-02-2012

Risicoverevening tussen zorgverzekeraars: Kwantificering modelverbeteringen 1993-2011
Richard C. van Kleef, René C.J.A. van Vliet, Wynand P.M.M. van de Ven

Recente publicaties