Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2008

Uitgave 5/2008

Inhoudsopgave ( 21 Artikelen )

01-05-2008 | Redactioneel | Uitgave 5/2008

De Wmo, een wet met verschillende gezichten

Katrien Luijkx, Jos Schols

01-05-2008 | Spectrum | Uitgave 5/2008

Een jaar Wmo: reacties van lezers

Harry Verkleij, Hans van Oers

01-05-2008 | Spectrum | Uitgave 5/2008

Lessen uit een jaar Wmo

Dhr. Hans Baaijens

01-05-2008 | Spectrum | Uitgave 5/2008

Wmo: alle cliënten zijn gelijk

Drs. Bernd Timmerman

01-05-2008 | Spectrum | Uitgave 5/2008

De vlucht van het Tilburgse zorgbeleid na de invoering van de Wmo

Drs. Liselot Godschalx

01-05-2008 | Spectrum | Uitgave 5/2008

Moeizaam aan de basis

Margriet de Jager

01-05-2008 | Spectrum | Uitgave 5/2008

De gemeentelijke regierol, leren van elkaar!

Kees Span

01-05-2008 | Spectrum | Uitgave 5/2008

De winst van één jaar Wmo

Fouzia Kassi

01-05-2008 | Spectrum | Uitgave 5/2008

One Year Social Support Act: Reactions from readers

01-05-2008 | Praktijk | Uitgave 5/2008

Communities that Care in Nederland

Een effectieve invulling van preventief jeugdbeleid voor wijken en steden
Mieke Vergeer, Ido de Vries

01-05-2008 | Forum | Uitgave 5/2008

Return on Investment van disease management programma’s

H. J. M. Vrijhoef, L. M. G. Steuten

01-05-2008 | Forum | Uitgave 5/2008

Good practices met de Nurse Practitioner en Physician Assistant op de mammapoli

Praktijkervaring met taakherschikking
Yvonne ten Hoeve, Petrie Roodbol

01-05-2008 | Forum | Uitgave 5/2008

Vermaatschappelijking: aandacht voor kwetsbare groepen

Kees Span

01-05-2008 | Forum | Uitgave 5/2008

Op weg naar de toekomst

Van rationele naar relationele gezondheidsbevordering
Jolanda Keijsers

01-05-2008 | Forum | Uitgave 5/2008

Verenigingsnieuws

01-05-2008 | Service | Uitgave 5/2008

Ontvangen publicaties

01-05-2008 | Service | Uitgave 5/2008

Cursus- en congresagenda

01-05-2008 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 5/2008

Vragen over behoefte aan informatie en hulp bij aandoeningen en leefgewoonten hebben een toegevoegde waarde in een gezondheidsenquête

E. S. Quak, E. J. C. van Ameijden

01-05-2008 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 5/2008

De regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Resultaten van de ontwikkeling in twee Brabantse regio’s
M. J. H. van Bon-Martens, J. de Goede, L. A. M. van de Goor, J. A. M. van Oers

01-05-2008 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 5/2008

Managed Care technieken in Nederland, hun bruikbaarheid in een Amsterdams project voor zorginkoop

Een literatuurstudie
Wouter Hogervorst, Paul van Dijk, Niek Klazinga

01-05-2008 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 5/2008

Het gebruik van signaleringslijsten voor psychosociale problemen in de oncologie

Dr. Bert Garssen, Els de Kok, Irma Kruijver, Bram Kuiper, Cora Honing, Adriaan Visser

Recente publicaties