Skip to main content
Top

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 5/2008

Inhoudsopgave (21 Artikelen)

Redactioneel

De Wmo, een wet met verschillende gezichten

Katrien Luijkx, Jos Schols

Spectrum

Een jaar Wmo: reacties van lezers

Harry Verkleij, Hans van Oers

Spectrum

Lessen uit een jaar Wmo

Hans Baaijens

Spectrum

Wmo: alle cliënten zijn gelijk

Bernd Timmerman

Spectrum

Moeizaam aan de basis

Margriet de Jager

Spectrum

De winst van één jaar Wmo

Fouzia Kassi

Praktijk

Communities that Care in Nederland

Mieke Vergeer, Ido de Vries

Forum

Return on Investment van disease management programma’s

H. J. M. Vrijhoef, L. M. G. Steuten

Forum

Op weg naar de toekomst

Jolanda Keijsers

Forum

Verenigingsnieuws

   

Service

Ontvangen publicaties

   

Service

Cursus- en congresagenda

   

Wetenschappelijke artikelen

De regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

M. J. H. van Bon-Martens, J. de Goede, L. A. M. van de Goor, J. A. M. van Oers

Wetenschappelijke artikelen

Managed Care technieken in Nederland, hun bruikbaarheid in een Amsterdams project voor zorginkoop

Wouter Hogervorst, Paul van Dijk, Niek Klazinga

Wetenschappelijke artikelen

Het gebruik van signaleringslijsten voor psychosociale problemen in de oncologie

Bert Garssen, Els de Kok, Irma Kruijver, Bram Kuiper, Cora Honing, Adriaan Visser

Recente publicaties