Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2016

Uitgave 4/2016

Inhoudsopgave ( 15 Artikelen )

01-04-2016 | Redactioneel | Uitgave 4/2016

Verzuimcontrole, wat is daar mis mee?

Joost van der Gulden

01-04-2016 | Spectrum | Uitgave 4/2016

Twee jaar Alles is Gezondheid…

prof. dr. Hans van Oers

01-04-2016 | Spectrum | Uitgave 4/2016

Een gezonder en vitaler Nederland

Sonja Bleuland van Oordt, Victor Stöcker

01-04-2016 | Spectrum | Uitgave 4/2016

Alles is Gezondheid… innovatie in het preventiebeleid?

Marianne Donker, Jack Hutten

01-04-2016 | Spectrum | Uitgave 4/2016

De pledge van Vriendendiensten Deventer: van ziektebenadering naar gezondheidsbenadering… ook in de GGZ!

Lori van Egmond

01-04-2016 | Spectrum | Uitgave 4/2016

De pledge van de Alliantie gezondheid en geletterdheid

Marieke Wiebing

01-04-2016 | Spectrum | Uitgave 4/2016

De pledge van de Agenda voor de zorg

Lode Wigersma, Marc Roosenboom, René Groot Koerkamp

01-04-2016 | Spectrum | Uitgave 4/2016

Stand van zaken na twee jaar Alles is Gezondheid…

Cathy Rompelberg, Matthijs van den Berg

01-04-2016 | Spectrum | Uitgave 4/2016

Gezonde netwerken in het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…

Marleen Bekker, Jan-Kees Helderman, Inge Lecluijze, Maria Jansen, Dirk Ruwaard

01-04-2016 | Abstract | Uitgave 4/2016

Two years of All about Health…

Bohn Stafleu van Loghum

01-04-2016 | Forum | Uitgave 4/2016

Organisatie en financiering van preventie in het zorgstelsel: wat kunnen we leren van het buitenland?

Richard Heijink, Jeroen N. Struijs

01-04-2016 | Forum | Uitgave 4/2016

Ontwikkelingen in de verpleegkunde Maatschappij en Gezondheid

Manon Penris

01-04-2016 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 4/2016

De rol van studieloopbaanbegeleiders bij de ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs

Simone de Poot, Yvonne T.M. Vanneste, Angelique de Rijk, Frans J.M. Feron

01-04-2016 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 4/2016

Ontwikkeling van een serious game voor multidisciplinaire samenwerking in zorg en welzijn

D.M van der Klauw, L. de Koning, I. Hollander, R. van Rijk, M.C. Bakhuys Roozeboom, M. Schoone-Harmsen, H.J.M. Vrijhoef, R. van der Kleij, J.M.C. Schraagen

01-04-2016 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 4/2016

Werkvermogen kan worden gemeten met de Vragenlijst Arbeid en Re-integratie (VAR-2)

André Bieleman, Dr. Lex Vendrig, Aad Pietersz, Carien Schuts, Magda Koopman

Recente publicaties