Skip to main content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 4/2007
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 4/2007

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (28 Artikelen)

01-04-2007 | Redactioneel

Genetisch belast? Leefstijl aangepast!
Martina Cornel

01-04-2007 | Spectrum

Langdurige zorg beter in beeld
Harry Verkleij, Hans van Oers

01-04-2007 | Spectrum

Onze samenleving vraagt om een dynamische en wetenschappelijk onderbouwde chronische zorg voor ouderen
Jos Schols

01-04-2007 | Spectrum

Fragiliteit bij ouderen: voorkomen is beter dan genezen!
Robbert Gobbens, Katrien Luijkx, Ria Wijnen-Sponselee, Jos Schols

01-04-2007 | Spectrum

Consultatiebureau voor ouderen: een pleidooi voor wetenschappelijk onderzoek
Katrien Luijkx, Ria Wijnen, Jos Schols

01-04-2007 | Spectrum

Compensatie de Vierde Weg: een nieuw zorgconcept voor de revalidatie van CVA-patiënten in het verpleeghuis
Suus Benjaminsen, Petra Crombag-Röben

01-04-2007 | Spectrum

Het nieuwe kwaliteitsdenken in de chronische sector
Ruud Halfens, Judith Meijers

01-04-2007 | Spectrum

Een onderzoeksmodel voor de chronische zorg; vragen rond support
Ineke Merks-van Brunschot

01-04-2007 | Spectrum

Ondersteunen bij participatie
Rick Kwekkeboom, Caroline van Weert

01-04-2007 | Spectrum

Prosumerisme in de zorg: de moeite waard!
Katrien Luijkx, Aad de Roo

01-04-2007 | Spectrum

Van mantelzorg naar familiezorg: een noodzakelijke gedaanteverwisseling
Deirdre Beneken, genaamd Kolmer

01-04-2007 | Praktijk

Proefimplementatie van het PRIMA antipestbeleid op basisscholen
Femke Hoekstra, Josien ter Beek, Karin Wiefferink, Goof Buijs

01-04-2007 | Forum

Draagvlak voor Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg?
Opvattingen van betrokken professionals
Nicole Ketelaar, Hugo van der Paauw, Ludwien Meeuwesen

01-04-2007 | Forum

1 Een mistroostige wetenschap?
Johan Polder, Werner Brouwer

01-04-2007 | Forum

Invloed van de werkgever op de gezondheidszorg van werknemers: bijzonder of gewoon?
J. M. Zegers-van Schaick

01-04-2007 | Forum

Zorg aan illegalen: tussen rechtvaardigheid en menswaardigheid
Janneke Barelds

01-04-2007 | Forum

Woonbegeleiding voor verslaafden
Cas Barendregt

01-04-2007 | Forum

Informatie.nl
Theo Kuunders

01-04-2007 | Forum: Letters

De Europese Unie en de zorg: een pijnlijke spagaat
Pim de Graaf

01-04-2007 | Forum: V&W

V&W
   

01-04-2007 | Service

Ontvangen publicaties
   

01-04-2007 | Service

Cursus- en congresagenda
   

01-04-2007 | Wetenschappelijke artikelen

De onvervulde behoefte aan thuiszorg onder niet-gebruikers
M. M. Y. de Klerk, R. Schellingerhout

01-04-2007 | Wetenschappelijke artikelen

Onderrapportage van sterfte met een onnatuurlijke doodsoorzaak
R. A. Lichtveld, Chr. van der Werken

01-04-2007 | Wetenschappelijke artikelen

Stelselherziening van de Nederlandse gezondheidszorg
Een analyse van het hervormingsbeleid
T. E. D. van der Grinten

01-04-2007 | Forum

Foto’s op pakjes passen in overheidsbeleid om tabaksgebruik te denormaliseren
G. Zeeman, M. C. Willemsen, E. M. S. J. van Gennip

01-04-2007 | Forum

Wat is effectief?
De kruistocht van Kok
S. van der Kemp, B. Dekker

01-04-2007 | Forum

Angst is een slechte raadgever
Gerjo Kok, Rob Ruiter, Katy van den Hoek, Herman P. Schaalma, Nanne K. de Vries

Recente publicaties