Skip to main content

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie bestrijkt het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie.

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie is als interdisciplinair wetenschappelijk forum erkend door de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en de NVVA, beroepsvereniging van Verpleeghuisartsen en Sociaal Geriaters.

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie verschijnt 6 keer per jaar, in de even maanden.

Voor wie
Personen die werkzaam zijn in de gerontologie en geriatrie.

Neem nu een abonnement