Skip to main content
Top

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Uitgave 6/2013

Inhoudsopgave (9 Artikelen)

Basiszorg in het verpleeghuis: longitudinale weergave van zorgproblemen gemeten door de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

R. J. G. Halfens, E. Meesterberends, J. M. M. Meijers, N. C. van Nie, J. M. G. A. Schols

De weg naar een bandenloze zorg in Nederland

J. P. H. Hamers, M. J. M. Gulpers, M. H. C. Bleijlevens, E. Capezuti, E. van Rossum

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: de invloed op bewoners, mantelzorgers en medewerkers

H. Verbeek, S. M. G. Zwakhalen, E. van Rossum, G. I. J. M. Kempen, J. P. H. Hamers

Zicht op Evenwicht. Evaluatie van een landelijk geïmplementeerde cursus gericht op het verminderen van bezorgdheid om te vallen bij zelfstandig wonende ouderen

G. A. R. Zijlstra, M. F. M. T. Du Moulin, J. C. M. van Haastregt, M. de Jonge, G. I. J. M. Kempen, A. van der Poel

Congresagenda

Congresagenda