Skip to main content
Top

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Uitgave 4/2007

Inhoudsopgave (9 Artikelen)

Artikel

Betrouwbaarheid van de Zorgzwaartepakket (ZZP) scorelijst

D. H. M. Frijters, W. P. Achterberg

Artikel

Cognitieve problematiek bij revalidatie van CVA-patiënten in het verpleeghuis

C. M. van Heugten, R. A. Smit, J. M. G. A. Schols

Artikel

Zin en onzin van eenzaamheidsinterventies bij ouderen

C. M. Fokkema, T. G. van Tilburg

Proefschrift in discussie

Proefschrift in discussie

   

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur

   

Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

   

Signalementen

Signalementen