Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2013

Uitgave 1/2013

Inhoudsopgave ( 8 Artikelen )

01-02-2013 | Redactioneel | Uitgave 1/2013

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie: nu ook in een vernieuwde, klantvriendelijke online-editie

01-02-2013 | In memoriam | Uitgave 1/2013

Betto Deelman. Voortrekker en pleitbezorger van de klinische neuropsychologie

01-02-2013 | Uitgave 1/2013

Een kwalitatieve studie naar de Falls Efficacy Scale-International/Hips. Is meten weten?

A. van Alphen, M. J. Westerman, J. H. M. Visschedijk, C. M. P. M. Hertogh

01-02-2013 | Uitgave 1/2013

Zicht op Evenwicht Landelijke implementatie van een cursus gericht op het verminderen van angst om te vallen bij zelfstandig wonende ouderen

M. C. de Jonge, A. van der Poel, J. C. M. van Haastregt, M. F. T. M. Du Moulin, G. A. R. Zijlstra, I. Voordouw

01-02-2013 | Uitgave 1/2013

Recent onderzoek

Evaluatie van de interne geriatrische consultfunctie in Belgische Ziekenhuizen
Mieke Deschodt, Johan Flamaing, Steven Boonen, Koen Milisen

01-02-2013 | Recente onderzoeksliteratuur | Uitgave 1/2013

Gevoel voor onwaarachtigheid: levenservaring en emotie

01-02-2013 | Uitgave 1/2013

Signalementen

01-02-2013 | Verenigingsnieuws | Uitgave 1/2013

Abstracts Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 2013

Recente publicaties