Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind & Adolescent Praktijk 3/2015

01-09-2015

Tijden veranderen, ontwikkelingstaken ook

Een ‘update’ van het competentiemodel

Auteurs: Drs. Han Spanjaard, Dr. Wim Slot

Gepubliceerd in: Kind & Adolescent Praktijk | Uitgave 3/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wanneer spreken we van competentie? Wanneer een individu over voldoende vaardigheden beschikt om zijn of haar ontwikkelingstaken te vervullen. Het competentiemodel helpt opvoeders, leerkrachten en hulpverleners om problemen van kinderen, jongeren en ouders vanuit een ontwikkelingsperspectief te analyseren. De ontwikkelingstaken vormen in het competentiemodel een kernelement. Maar de tijden zijn veranderd; daarom zijn de ontwikkelingstaken aangepast aan recente wetenschappelijke kennis en de huidige maatschappelijke context.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Kind & Adolescent Praktijk

Het vakblad Kind en Adolescent Praktijk biedt informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Kind en Adolescent Praktijk biedt ook een forum voor een kritische beschouwing van die dagelijkse praktijk en voor discussie over onderwerpen waarmee de professional te maken hebben.

BSL Academy Social Work GGZ

Literatuur
go back to reference Arnett, J.J. (2004). Emerging adulthood. The winding road from the late teens trough the twenties. New York: Oxford. Arnett, J.J. (2004). Emerging adulthood. The winding road from the late teens trough the twenties. New York: Oxford.
go back to reference Bartels, A.A.J. (1986). Sociale Vaardigheidstraining voor probleemjongeren. Uitgangspunten, opzet, resultaten, mogelijkheden. Een onderzoek. Lisse: Swets & Zeitlinger. Bartels, A.A.J. (1986). Sociale Vaardigheidstraining voor probleemjongeren. Uitgangspunten, opzet, resultaten, mogelijkheden. Een onderzoek. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Crone. E. (2013). Hersenontwikkeling. In: Wim Slot en Marcel van Aken (Red.). Psychologie van de adolescentie. 75-85. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. Crone. E. (2013). Hersenontwikkeling. In: Wim Slot en Marcel van Aken (Red.). Psychologie van de adolescentie. 75-85. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
go back to reference Geeraets, M. (1998). Competentievergrotend werken binnen een MKD. Methodiekhandleiding voor het werken in de groep. Duivendrecht: PI Research. Geeraets, M. (1998). Competentievergrotend werken binnen een MKD. Methodiekhandleiding voor het werken in de groep. Duivendrecht: PI Research.
go back to reference Helm, P. van der (2011). First do no Harm. Living group climate in secure juvenile correctional institutions. Amsterdam: Vrije Universiteit. Fac. of Law. Helm, P. van der (2011). First do no Harm. Living group climate in secure juvenile correctional institutions. Amsterdam: Vrije Universiteit. Fac. of Law.
go back to reference Laan, A.M. van der, Blom, M. (2006). Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005. Meppel: Boom. Laan, A.M. van der, Blom, M. (2006). Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005. Meppel: Boom.
go back to reference Masten, A. (2006). Developmental psychopathology: Pathways to the future. International Journal of Behavioral Development, 31, p. 46-53. Masten, A. (2006). Developmental psychopathology: Pathways to the future. International Journal of Behavioral Development, 31, p. 46-53.
go back to reference Mesters, G. (2015). Disentangling criminal careers for disadvantaged youths. Amsterdam: Vrije Universiteit. Mesters, G. (2015). Disentangling criminal careers for disadvantaged youths. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Orobio de Castro, B. (2000). Social information processing and emotion in antisocial boys. Amsterdam: Paedologisch Instituut/Vrije Universiteit. Orobio de Castro, B. (2000). Social information processing and emotion in antisocial boys. Amsterdam: Paedologisch Instituut/Vrije Universiteit.
go back to reference Slot, N.W. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Lisse: Swets en Zeitlinger. Slot, N.W. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Lisse: Swets en Zeitlinger.
go back to reference Slot, W. & Spanjaard, H. (1996). Ontwikkelingstaken voor ouders van jonge kinderen. Het competentiemodel en gezinsgerichte hulpverlening. In: Jeugd en samenleving, 1, 1996, p. 3-19. Slot, W. & Spanjaard, H. (1996). Ontwikkelingstaken voor ouders van jonge kinderen. Het competentiemodel en gezinsgerichte hulpverlening. In: Jeugd en samenleving, 1, 1996, p. 3-19.
go back to reference Spanjaard, H. (2005). De VertrekTraining. Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerkversterking. Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP. Spanjaard, H. (2005). De VertrekTraining. Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerkversterking. Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP.
go back to reference Spanjaard, H.J.M. & Haspels M.J.G. (2005). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP. Spanjaard, H.J.M. & Haspels M.J.G. (2005). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Utrecht/Amsterdam: NIZW Jeugd/Uitgeverij SWP.
go back to reference Stouwe, T. van der, Asscher, J.J. & Stams, G.J.J.M. (2013). Doeltreffendheid Tools4U. Onderzoek naar de doelgroep, uitvoering en doeltreffendheid van leerstraf. Den Haag/Amsterdam: WODC/Universiteit van Amsterdam, Forensische Orthopedagogiek. Stouwe, T. van der, Asscher, J.J. & Stams, G.J.J.M. (2013). Doeltreffendheid Tools4U. Onderzoek naar de doelgroep, uitvoering en doeltreffendheid van leerstraf. Den Haag/Amsterdam: WODC/Universiteit van Amsterdam, Forensische Orthopedagogiek.
Metagegevens
Titel
Tijden veranderen, ontwikkelingstaken ook
Een ‘update’ van het competentiemodel
Auteurs
Drs. Han Spanjaard
Dr. Wim Slot
Publicatiedatum
01-09-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind & Adolescent Praktijk / Uitgave 3/2015
Print ISSN: 1571-4136
Elektronisch ISSN: 1875-7065
DOI
https://doi.org/10.1007/s12454-015-0029-0