Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

18-10-2019

Tijd om werk te maken van spelen

Auteur: Froukje Hajer

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Kinderen spelen omdat ze het leuk vinden en omdat het goed is voor hun ontwikkeling en gezondheid. Dat weet iedereen uit eigen ervaring. Toch krijgen veel kinderen in Nederland tegenwoordig te weinig tijd en ruimte om te spelen. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker.
Omdat spelen zo’n belangrijk onderdeel van het leven van kinderen is, verdient het een prominente plek in het gemeentelijk beleid: niet alleen in het jeugdbeleid, maar ook op het gebied van ruimtelijke ordening, onderwijs, verkeer, wonen, groen, recreatie, sport en cultuur. Dat levert ook iets op, want een kindvriendelijke gemeente is goed voor iedereen. Om te zorgen dat spelen de aandacht krijgt die het in de huidige tijd verdient, is een integrale aanpak nodig. Het is tijd om in actie te komen.
Literatuur
go back to reference Bertrands, E., Leyssen, L., Smets, L., Vanderspikken, A., De Graef, P., & Lavrysen, A. (2014). ‘Riscki’: het stimuleren van risicocompetentie bij jonge kinderen. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 36(5), 111–115.CrossRef Bertrands, E., Leyssen, L., Smets, L., Vanderspikken, A., De Graef, P., & Lavrysen, A. (2014). ‘Riscki’: het stimuleren van risicocompetentie bij jonge kinderen. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 36(5), 111–115.CrossRef
go back to reference Bouw, C., & Karsten, L. (2004). Stadskinderen. Amsterdam: Aksant. Bouw, C., & Karsten, L. (2004). Stadskinderen. Amsterdam: Aksant.
go back to reference Child Friendly Cities (2006). Kindvriendelijke projecten in de openbare ruimte. Den Haag: VNG, Ministerie van VROM, NUSO, Jantje Beton. Child Friendly Cities (2006). Kindvriendelijke projecten in de openbare ruimte. Den Haag: VNG, Ministerie van VROM, NUSO, Jantje Beton.
go back to reference Child Friendly Cities (2011). 41 x positief jeugdbeleid. Den Haag: VNG. Child Friendly Cities (2011). 41 x positief jeugdbeleid. Den Haag: VNG.
go back to reference ChildCare International (2014). Op stap naar 2024: Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12? Amsterdam: SWP. ChildCare International (2014). Op stap naar 2024: Hoe creëren we een optimaal opvoed- en onderwijsklimaat voor kinderen van 0 tot 12? Amsterdam: SWP.
go back to reference Csikszentmihalyi, M. (1999). De weg naar flow. Amsterdam: Boom. Csikszentmihalyi, M. (1999). De weg naar flow. Amsterdam: Boom.
go back to reference De Kinderombudsman (2019). Nederland – Input for List of issues prior to reporting. Nummer: KOM008/2019. Datum: 1 juli 2019. Den Haag: De Kinderombudsman. De Kinderombudsman (2019). Nederland – Input for List of issues prior to reporting. Nummer: KOM008/2019. Datum: 1 juli 2019. Den Haag: De Kinderombudsman.
go back to reference Doornenbal, J. (2012). Opgroeien doe je maar één keer: andere tijden in onderwijs en opvang. Groningen: Hanzehogeschool. Doornenbal, J. (2012). Opgroeien doe je maar één keer: andere tijden in onderwijs en opvang. Groningen: Hanzehogeschool.
go back to reference General Comment no.17 (2013). On the right of the child to rest, leisure, play recreational activities, cultural life and the arts (art 31). Convention on the rights of the child. Genève: Verenigde Naties. General Comment no.17 (2013). On the right of the child to rest, leisure, play recreational activities, cultural life and the arts (art 31). Convention on the rights of the child. Genève: Verenigde Naties.
go back to reference Goorhuis-Brouwer, S. (2014). Peuters en kleuters onder druk: de ziekmakende effecten van de toetscultuur. Amsterdam: SWP. Goorhuis-Brouwer, S. (2014). Peuters en kleuters onder druk: de ziekmakende effecten van de toetscultuur. Amsterdam: SWP.
go back to reference Hajer, F. (2016). Werk maken van spelen: oproep voor speelbeleid. Amsterdam: Froukje Hajer. Hajer, F. (2016). Werk maken van spelen: oproep voor speelbeleid. Amsterdam: Froukje Hajer.
go back to reference Jambor, T., & Gils, J. van (2007). Several perspectives on children’s play: scientific reflections for practitioners. Antwerpen/Londen: Garant. Jambor, T., & Gils, J. van (2007). Several perspectives on children’s play: scientific reflections for practitioners. Antwerpen/Londen: Garant.
go back to reference Kooijmans, M. (2018). Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden. Tilburg: Fontys Hogeschool. Kooijmans, M. (2018). Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden. Tilburg: Fontys Hogeschool.
go back to reference Nikken, P. (2012). On media, children and their parents. Amsterdam: SWP. Nikken, P. (2012). On media, children and their parents. Amsterdam: SWP.
go back to reference Sandseter, E. B. (2011). Children’s risky play from an evolutionary perspective: the anti-phobic effects of thrilling experiences. London: EPjournal. Sandseter, E. B. (2011). Children’s risky play from an evolutionary perspective: the anti-phobic effects of thrilling experiences. London: EPjournal.
go back to reference Scherder, E. (2015). Laat je hersenen niet zitten. Amsterdam: Atheneum. Scherder, E. (2015). Laat je hersenen niet zitten. Amsterdam: Atheneum.
go back to reference UN-Comittee on the Rights of the child (2013). General comment no.17. New York: CRC. UN-Comittee on the Rights of the child (2013). General comment no.17. New York: CRC.
go back to reference Winter, M. de (2011). Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Amsterdam: SWP. Winter, M. de (2011). Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Amsterdam: SWP.
Metagegevens
Titel
Tijd om werk te maken van spelen
Auteur
Froukje Hajer
Publicatiedatum
18-10-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2019
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-019-00217-8

Andere artikelen Uitgave 4/2019

Jeugdbeleid 4/2019 Naar de uitgave

EditorialNotes

Definitief afscheid