Thuis voelen in een diverse wijk | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk 2/2020

01-04-2020 | Hoofdartikel

Lichte bridgingstactieken van sociaal werkers in buurthuizen

Thuis voelen in een diverse wijk

Auteurs: Marc Hoijtink, Pamela Lucas, Jeremy Rijnders

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 2/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In buurthuizen komen mensen met verschillende achtergronden samen. Overbruggen mensen uit diverse groepen daar ook de onderlinge verschillen? En wat doen sociaal werkers aan die ontmoeting en verbinding?
Literatuur
go back to reference Amin, A. (2002). Ethnicity and the multicultural city: living with diversity. Environment and Planning A: Economy and Space, 34, 959–80. Amin, A. (2002). Ethnicity and the multicultural city: living with diversity. Environment and Planning A: Economy and Space, 34, 959–80.
go back to reference Blokland, T. (2008). Ogen op straat: sociale controle, veiligheid en publieke familiariteit. Amsterdam: Amsterdam University Press. Blokland, T. (2008). Ogen op straat: sociale controle, veiligheid en publieke familiariteit. Amsterdam: Amsterdam University Press.
go back to reference Duyvendak, J. W., & Wekker, F. (2016). At home in the city? The difference between friendship and amicability. In V. Mamadouh, & A. van Wageningen (Eds.), Urban Europe: Fifty Tales of the City (pp. 23-29). Amsterdam: AUP. Duyvendak, J. W., & Wekker, F. (2016). At home in the city? The difference between friendship and amicability. In V. Mamadouh, & A. van Wageningen (Eds.), Urban Europe: Fifty Tales of the City (pp. 23-29). Amsterdam: AUP.
go back to reference Jennissen, R., Engbersen, G., Bokhorst, M., & Bovens, M. (2018). De nieuwe verscheidenheid: Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Jennissen, R., Engbersen, G., Bokhorst, M., & Bovens, M. (2018). De nieuwe verscheidenheid: Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
go back to reference Peterson, M. (2015). Leven met diversiteit. Agora, tijdschrift voor sociaalruimtelijke vraagstukken, 3, 33-36. Peterson, M. (2015). Leven met diversiteit. Agora, tijdschrift voor sociaalruimtelijke vraagstukken, 3, 33-36.
go back to reference Putnam, R.D. (2001). Bowling Alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster. Putnam, R.D. (2001). Bowling Alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.
go back to reference Ridderhof-De Wilde, M. (2016). Brave New Neighbourhood: affective citizenship in Dutch territorial governance. Amsterdam University Press, Dissertation. Ridderhof-De Wilde, M. (2016). Brave New Neighbourhood: affective citizenship in Dutch territorial governance. Amsterdam University Press, Dissertation.
go back to reference Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat: Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals. Amsterdam: Van Gennep. Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat: Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals. Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Vanderkinderen, C., Roose, R., Raeymaeckers, P., & Hermans, K. (2018). Sociaalwerkconferentie 2018, Sterk Sociaal Werk. Eindrapport. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Vanderkinderen, C., Roose, R., Raeymaeckers, P., & Hermans, K. (2018). Sociaalwerkconferentie 2018, Sterk Sociaal Werk. Eindrapport. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
go back to reference Welschen, S., Lucas, P., Von Meyenfeldt, L., Hoijtink, M., Rijnders, J., & Veldboer, L. (2020). Toegankelijkheid in divers perspectief. Bewoners, verbinders en professionals over de sociale basis in een ontwikkelbuurt. Eindrapportage onderzoek toegankelijkheid basisvoorzieningen Geuzenveld, Amsterdam. Amsterdam: Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving. Welschen, S., Lucas, P., Von Meyenfeldt, L., Hoijtink, M., Rijnders, J., & Veldboer, L. (2020). Toegankelijkheid in divers perspectief. Bewoners, verbinders en professionals over de sociale basis in een ontwikkelbuurt. Eindrapportage onderzoek toegankelijkheid basisvoorzieningen Geuzenveld, Amsterdam. Amsterdam: Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving.
Metagegevens
Titel
Lichte bridgingstactieken van sociaal werkers in buurthuizen
Thuis voelen in een diverse wijk
Auteurs
Marc Hoijtink
Pamela Lucas
Jeremy Rijnders
Publicatiedatum
01-04-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 2/2020
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-020-0285-4

Andere artikelen Uitgave 2/2020

Vakblad Sociaal Werk 2/2020 Naar de uitgave

Nieuws

Nieuws

Boeken

Boeken