Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-01-2018 | Langer thuis wonen

Thuis best?

Auteurs: Annet Maseland, Nienke Berends

Gepubliceerd in: Nursing | Uitgave 1/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Coalitiepartijen D66, CDA, VVD en ChristenUnie willen dat het kabinet meer aandacht gaat besteden aan de zorg voor thuiswonende ouderen. 1 Wijkverpleegkundigen springen een gat in de lucht: zij lopen binnenshuis al maanden aan tegen de grenzen van verantwoorde zorg thuis.
Literatuur
1.
go back to reference Kiers, B. Coalitie op de bres voor thuiswonende ouderen > Zorgvisie.nl 12 dec 2017 Kiers, B. Coalitie op de bres voor thuiswonende ouderen > Zorgvisie.nl 12 dec 2017
2.
go back to reference In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat Nederlandse gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding en dagbesteding, en ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt in Nederland zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat Nederlandse gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding en dagbesteding, en ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt in Nederland zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen.
3.
go back to reference Nederlandse Zorg Autoriteit (2016). Monitor Effecten langer thuis wonen. Nederlandse Zorg Autoriteit (2016). Monitor Effecten langer thuis wonen.
5.
go back to reference Kuiken A (2014) Thuiswonende dementerende vaak met dwang verzorgd. Trouw (30 okt). Kuiken A (2014) Thuiswonende dementerende vaak met dwang verzorgd. Trouw (30 okt).
6.
go back to reference Hamers J et al. (2016). Behind Closed Doors: Involuntary Treatment in Care of Persons with Cognitive Impairment at Home in the Netherlands. Am Geriatr Soc; feb;64(2):354-8. Hamers J et al. (2016). Behind Closed Doors: Involuntary Treatment in Care of Persons with Cognitive Impairment at Home in the Netherlands. Am Geriatr Soc; feb;64(2):354-8.
Metagegevens
Titel
Thuis best?
Auteurs
Annet Maseland
Nienke Berends
Publicatiedatum
01-01-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nursing / Uitgave 1/2018
Print ISSN: 1381-5911
Elektronisch ISSN: 2468-1431
DOI
https://doi.org/10.1007/s41193-018-0007-7

Andere artikelen Uitgave 1/2018

Nursing 1/2018 Naar de uitgave

Redactioneel Alexia

Verfrissend

Zorgfoto van de maand

Twee fantastische dagen