Skip to main content
Top

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Theoriegestuurde interpretatie van persoonlijkheidsvragenlijsten

Auteur : Drs. W. M. Snellen

Gepubliceerd in: Persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Om diverse persoonlijkheidsdomeinen in kaart te brengen, is het noodzakelijk meerdere diagnostische methoden en technieken tegelijkertijd in te zetten. Hiertoe behoren ook persoonlijkheidsvragenlijsten. Dit geldt vooral voor de MMPI-2 die als bottom-up geconstrueerde vragenlijst veel voordelen biedt voor de functionele diagnostiek. In de klinische praktijk is het wezenlijk dat de diagnosticus onderscheid maakt tussen de handleidingbeschrijvingen en de betekenissen die de theoriegestuurde interpretatiewerkwijze aan de uitkomsten van de scoreprofielen toekent. Zo kan de constructvaliditeit worden verruimd. Alleen dan kan de onderzoeker conclusies trekken ten aanzien van structurele aspecten van het persoonlijkheidsfunctioneren. Maar hoe pas je een multimodelmatige interpretatiestrategie toe? Dat wordt in dit hoofdstuk voor de klinische toepassing van met name de MMPI-2 , als meest gebruikte algemene psychopathologiescreener, uitgelegd. De vraag is hoe de voornaamste basistraits zichtbaar gemaakt kunnen worden in de klinische schalen. Een andere vraag is hoe combinaties van scores hierop verwijzen naar coverte structuren en eigenschappen.
Voetnoten
1
De uitgever en de auteur geven bij deze hun toestemming het white paper gratis van de site te downloaden van http://​www.​bsl.​nl/​mmpi, te gebruiken en te verspreiden. Dit paper biedt ondersteuning bij het gebruik van dit boek in de klinische praktijk. Men moet deze DTP-MMPI-handleiding uitdrukkelijk als een bijlage zien. Op zichzelf is deze handleiding alleen goed toe te passen met supervisie en verdere deskundigheidsbevordering.
 
2
Een opleideling maakte me attent op de overeenkomst tussen de V van verlegenheid en de V van voelen.
 
3
Naar Von Goethe.
 
Metagegevens
Titel
Theoriegestuurde interpretatie van persoonlijkheidsvragenlijsten
Auteur
Drs. W. M. Snellen
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1939-8_4