Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Theorie en achtergronden

Auteurs : Michaela van der Veen, Frank Goijarts

Gepubliceerd in: Praktijkgids motiverende gespreksvoering social work

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Volgens de Self Determination Theory (SDT) hebben cliënten behoefte aan autonomie, competentie en verbinding. Als hun autonomie bedreigd wordt (reactance theory) of als ze het gevoel hebben dat ze niet in staat zijn om te veranderen (self-efficacy), zullen ze de situatie willen houden zoals ze is. Ze kunnen deze opstelling met argumenten omkleden (uitspreken van bezwaren) en komen in verzet als anderen druk op hen willen uitoefenen om toch te veranderen (weerstand). Zij horen zichzelf vertellen waarom ze niet willen of kunnen veranderen en raken daarvan meer overtuigd (zelfperceptietheorie), of ze maken het onderwerp minder belangrijk voor zichzelf (cognitieve dissonantietheorie). Cliënten die zich gewaardeerd en begrepen voelen in het contact met de professional (cliëntgerichte gespreksvoering), worden gestimuleerd om hun eigen redenen en mogelijkheden om te veranderen uit te spreken en daardoor versterken ze hun eigen motivatie (self-efficacy en zelfperceptietheorie). Hoe meer zij over deze wens en de noodzaak om te veranderen spreken, hoe groter de kans op daadwerkelijke gedragsverandering (zelfperceptietheorie).
Voetnoten
1
De Self Determination Theory is een bundeling van diverse theorieën en is ontwikkeld door E. Deci en R. Ryan.
 
2
Grondleggers van de humanistische psychologie zijn onder anderen A. Maslow en C. Rogers.
 
3
Sluit aan bij andere theorieën en verwante concepten zoals optimisme, self-efficacy, locus of control; zie Bandura 1998; Rotter 1966.
 
4
Dit wordt ook wel interne locus of control genoemd.
 
Metagegevens
Titel
Theorie en achtergronden
Auteurs
Michaela van der Veen
Frank Goijarts
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2673-0_10