Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2019

01-05-2019 | Artikelen

Thema’s voor een multimodale interventie voor slachtoffers (12 t/m 20 jaar) van online seksueel geweld

Resultaten van een exploratief kwalitatief onderzoek

Auteurs: Shireen Kaijadoe, Margôt Buschers, Vy Nguyen, Helen Klip, Rik Knipschild, Iva Bicanic

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding

Online seksueel geweld (OSG) kan forse negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van jongeren. Doel van dit exploratieve onderzoek is om thema’s te identificeren voor de begeleiding en behandeling van slachtoffers (12 t/m 20 jaar) van OSG en hun directe omgeving.

Methode

Tweetal focusgroepen met professionals, een ervaringswerker en een jongere met ervaring op het gebied van OSG. Analyse van het verbatim is uitgevoerd volgens de thematic analysis approach. Voor de kwalitatieve analyse is gebruikgemaakt van het softwareprogramma Atlas.ti 8 voor Windows.

Resultaten

Er zijn veertien thema’s met betrekking tot slachtoffers van OSG gevonden waarover consensus was onder de deelnemers. Deze bevinden zich in het psychologische, het medische en het juridische domein. Bescherming van en steun aan het slachtoffer, alsmede het verwijderen van beeldmateriaal bleken de meest urgente thema’s te zijn.

Conclusie

De bevindingen uit deze eerste kwalitatieve studie bieden een kader voor een interventie voor slachtoffers van OSG in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Een multidisciplinaire en integrale benadering lijkt daarbij noodzakelijk.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Bicanic, I., Alisic, E., & Knipschild, R. (2017). Optimisme over de behandeling van psychische schade door sexting. Kind en Adolescent Praktijk, 3, 4. Bicanic, I., Alisic, E., & Knipschild, R. (2017). Optimisme over de behandeling van psychische schade door sexting. Kind en Adolescent Praktijk, 3, 4.
go back to reference Boeije, H. (2016). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom Uitgevers. Boeije, H. (2016). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom Uitgevers.
go back to reference Boerman, F., Grapendaal, M., Nieuwenhuis, R., & Stoffer, E. (2017). Nationaal dreigingsbeeld 2017: georganiseerde criminaliteit. Driebergen: Dienst Landelijke Informatieorganisatie. Boerman, F., Grapendaal, M., Nieuwenhuis, R., & Stoffer, E. (2017). Nationaal dreigingsbeeld 2017: georganiseerde criminaliteit. Driebergen: Dienst Landelijke Informatieorganisatie.
go back to reference Buschers, M., Geenen, L., & Taken, A. (2018). Met de billen bloot. Niet gepubliceerde bachelorthesis. Buschers, M., Geenen, L., & Taken, A. (2018). Met de billen bloot. Niet gepubliceerde bachelorthesis.
go back to reference Graaf, H. de (red.). (2017). Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017. Utrecht: Rutgers. Graaf, H. de (red.). (2017). Seks onder je 25e. Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017. Utrecht: Rutgers.
go back to reference Jonker, M., Van Berlo, W., & Haastrecht, P. (2017). Seksueel gedrag online: leuk of risico? PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging, 96(6), 398–406. Jonker, M., Van Berlo, W., & Haastrecht, P. (2017). Seksueel gedrag online: leuk of risico? PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging, 96(6), 398–406.
go back to reference Knipschild, R., & Bicanic, I. (2017). EMDR gericht op schade door sexting. Een leidraad voor behandeling. EMDR Magazine, 2(14), 8–10. Knipschild, R., & Bicanic, I. (2017). EMDR gericht op schade door sexting. Een leidraad voor behandeling. EMDR Magazine, 2(14), 8–10.
go back to reference Livingstone, S., & Smith, P. K. (2014). Annual research review: harms experienced by child users of online and mobile technologies: the nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55, 635–654. https://doi.org/10.1111/jcpp.12197.CrossRef Livingstone, S., & Smith, P. K. (2014). Annual research review: harms experienced by child users of online and mobile technologies: the nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55, 635–654. https://​doi.​org/​10.​1111/​jcpp.​12197.CrossRef
go back to reference Merrick, M. T., Ports, K. A., Ford, D. C., Afifi, T. O., Gershoff, E. T., & Grogan-Kaylor, A. (2017). Unpacking the impact of adverse childhood experiences on adult mental health. Child Abuse and Neglect, 69, 10–19.CrossRef Merrick, M. T., Ports, K. A., Ford, D. C., Afifi, T. O., Gershoff, E. T., & Grogan-Kaylor, A. (2017). Unpacking the impact of adverse childhood experiences on adult mental health. Child Abuse and Neglect, 69, 10–19.CrossRef
go back to reference Pope, C., & Mays, M. (1999). Qualitative research in health care (2e druk.). London: BMJ Publishing. Pope, C., & Mays, M. (1999). Qualitative research in health care (2e druk.). London: BMJ Publishing.
go back to reference Römkens, R., Mejdoubi, J., & Jong, T. de (2017). Factsheet online seksuele intimidatie. Amsterdam: Atria. Römkens, R., Mejdoubi, J., & Jong, T. de (2017). Factsheet online seksuele intimidatie. Amsterdam: Atria.
go back to reference Strauss, A. L., & Corbin, J. (2007). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: SAGE. Strauss, A. L., & Corbin, J. (2007). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: SAGE.
Metagegevens
Titel
Thema’s voor een multimodale interventie voor slachtoffers (12 t/m 20 jaar) van online seksueel geweld
Resultaten van een exploratief kwalitatief onderzoek
Auteurs
Shireen Kaijadoe
Margôt Buschers
Vy Nguyen
Helen Klip
Rik Knipschild
Iva Bicanic
Publicatiedatum
01-05-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2019
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-019-00208-5

Andere artikelen Uitgave 2/2019

Kind en adolescent 2/2019 Naar de uitgave

EditorialNotes

Jeugd en media