Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Thema J Gezondheidsrecht

Auteur : Prof.dr. J. Legemaate

Gepubliceerd in: Volksgezondheid en gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

Uitgangspunten gezondheidsrecht: recht op zelfbeschikking en recht op gezondheidszorg.
Bronnen gezondheidsrecht:
 • wetgeving;
  jurisprudentie;
  beroepscodes en gedragsregels;
  vakinhoudelijke, technische regels;
  specifieke hulpverleningsethische regels.
Wettelijke regelingen
 • Zorgstelsel/aanspraken van verzekerden: Zorgverzekeringswet, AWBZ.
  Rechten van patiënten: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
  Kwaliteit van zorg: Wet BIG, Kwaliteitswet zorginstellingen.
  Publieke gezondheidszorg: Wet publieke gezondheid, Wet veiligheidsregio’s.
  Wetenschappelijk onderzoek: Medisch-ethische toetsingscommissie (METC), WGBO.
  Medisch handelen rond levenseinde: Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Euthanasiewet).
Richtlijnen spelen belangrijke rol bij interpreteren en uitwerken wettelijke bepalingen.
Literatuur
go back to reference Engberts DP, Kalkman-Bogerd LE (red.). Gezondheidsrecht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009. ISBN: 9789031361489. Engberts DP, Kalkman-Bogerd LE (red.). Gezondheidsrecht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009. ISBN: 9789031361489.
go back to reference Leenen HJJ, Gevers JKM, Legemaate J. Handboek gezondheidsrecht, 1. Rechten van mensen in de gezondheidszorg. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2011. ISBN: 9789089744548. Leenen HJJ, Gevers JKM, Legemaate J. Handboek gezondheidsrecht, 1. Rechten van mensen in de gezondheidszorg. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2011. ISBN: 9789089744548.
go back to reference KNMG. Artsen en kindermishandeling. Meldcode en Stappenplan. Utrecht, september 2008. KNMG. Artsen en kindermishandeling. Meldcode en Stappenplan. Utrecht, september 2008.
Metagegevens
Titel
Thema J Gezondheidsrecht
Auteur
Prof.dr. J. Legemaate
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1088-3_20