Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Thema G Sociale zekerheid en verzekeringsgeneeskunde

Auteurs : J.R. Anema, J.H.B.M. Willems

Gepubliceerd in: Volksgezondheid en gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

International Classification for Functioning, Disabilityand Health (ICF): conceptueel kader om de gevolgen van ziekten voor werk(hervatting) te analyseren.
UWV voert claimbeoordeling uit voor arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Rol verzekeringsarts bestaat uit vier componenten:
 • beoordeling sociaalmedische voorgeschiedenis;
 • beoordeling actuele functionele mogelijkheden;
 • beoordeling lopende en geïndiceerde behandeling en begeleiding;
 • beoordeling van het te verwachten verloop.
Werknemersverzekeringen Nederland:
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Ziektewet (WW);
 • Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, opvolger van WAO).
Sociale voorzieningen Nederland:
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • Wet werk en bijstand (WWB);
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Nieuwe Wajong);
 • Wet investeren in jongeren (WIJ).
Ziekteverzuim in Nederland: gemiddeld 4.4%.
Literatuur
go back to reference Gezondheidsraad. Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; publicatienummer: 2005/10. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005. ISBN: 9055495700. Gezondheidsraad. Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; publicatienummer: 2005/10. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005. ISBN: 9055495700.
Metagegevens
Titel
Thema G Sociale zekerheid en verzekeringsgeneeskunde
Auteurs
J.R. Anema
J.H.B.M. Willems
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1088-3_15