Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Thema B De gezondheid van de Nederlandse werkende bevolking

Auteurs : J.J.L. van der Klink, W. van van Mechelen

Gepubliceerd in: Volksgezondheid en gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Indicatoren gezondheid beroepsbevolking: ziekteverzuim niet altijd goede indicator gezondheidstoestand. Arbeidsomstandigheden spelen ook mee.
Veelvoorkomende beroepsziekten: psychische aandoeningen stijgen, aandoeningen bewegingsapparaat dalen. In bouw veel gehoorstoornissen, houdings- en bewegingsapparaat.
Psychische aandoeningen: risicofactoren: hoge werkdruk, hoge emotionele belasting, weinig regelmogelijkheden, weinig sociale steun, onzekerheid toekomst, conflicten leidinggevenden.
Oudere werknemer. Vergrijzing. Lager opgeleiden worden al ruim binnen de arbeidsleeftijd geconfronteerd met klachten en chronische aandoeningen.
Literatuur
go back to reference Klink JJL van der, Terluin B (red.). Psychische problemen en werk. Handboek voor een activerende begeleiding door huisartsen en bedrijfsartsen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Beroepsziekten in cijfers 2010. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/AMC/UvA, 2010. Klink JJL van der, Terluin B (red.). Psychische problemen en werk. Handboek voor een activerende begeleiding door huisartsen en bedrijfsartsen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Beroepsziekten in cijfers 2010. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/AMC/UvA, 2010.
go back to reference Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Beroepsziekten in cijfers 2010. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/AMC/UvA, 2010. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Beroepsziekten in cijfers 2010. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid/AMC/UvA, 2010.
Metagegevens
Titel
Thema B De gezondheid van de Nederlandse werkende bevolking
Auteurs
J.J.L. van der Klink
W. van van Mechelen
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1088-3_5