Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2014 | Uitgave 6/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 6/2014

Textielwasproducten: aantrekkelijk voor kleine kinderen maar niet altijd zonder risico

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 6/2014
Auteurs:
drs. A.P.G. Wijnands-Kleukers, ir. A.J.H.P. van Riel, drs. I. de Vries
Belangrijke opmerkingen

Auteurs

Mw. drs. A.P.G. Wijnands-Kleukers, mw. ir. A.J.H.P. van Riel, toxicoloog, mw. drs. I. de Vries, internisttoxicoloog, Divisie Vitale Functies, NVIC, Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Correspondentieadres: drs. A.P.G. Wijnands- Kleukers, Divisie Vitale Functies, NVIC, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht, A.Wijnands@umcutrecht.nl.

Samenvatting

Doel: Het geven van een overzicht van de belangrijkste gezondheidseffecten en behandelingen na blootstelling aan textielwasproducten bij kleine kinderen.
Gezondheidsrisico’s: Over het algemeen leidt blootstelling aan textielwasproducten niet tot ernstige problemen. Het grootste risico is aspiratie met een chemische pneumonitis tot gevolg. Textielwasproducten zijn irriterend, blootstelling resulteert echter meestal slechts in lichte irritatie van de slijmvliezen, huid of ogen. Etsingen worden in zeldzame gevallen gezien. Een uitzondering hierop vormen de liquid caps, die na blootstelling ernstigere gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.
Behandeling: De initiële behandeling is er vooral op gericht aspiratie te voorkomen. Hiervoor kan het beste ‘iets vettigs’ aan het kind gegeven worden.
Conclusie: Hoewel gezondheidseffecten beperkt zijn, blijft bewustwording van de risico’s belangrijk, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe producten en het nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van accidentele blootstelling.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 6/2014 Naar de uitgave