Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Terminologie, modellen en instrumenten

Auteurs : Dr. André Bieleman, Dr. Yvonne Heerkens, Drs. Marcel Balm, Rebecca Peel, Greet Steyaert, Dr. Stijn De Baets, Prof. dr. Dominique Van de Velde

Gepubliceerd in: Arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal:
 • De ICF-terminologie kan worden gebruikt om items te beschrijven uit modellen die bij welzijn op het werk veel worden gehanteerd.
 • Het ICF-schema kan verder worden uitgewerkt met items uit ‘welzijn op het werk’ waarmee de relatie tussen werk en problemen in het functioneren (inclusief participatie in arbeid) zichtbaar kunnen worden gemaakt.
 • De maatschappelijke tendens gaat in de richting van een oplossingsgericht perspectief: zoeken naar aangrijpingspunten in motivatie en kracht van burgers/cliënten/werknemers, waar nodig ondersteund door facilitering vanuit overheid/professionals/werkgevers. In een aantal modellen wordt die tendens zichtbaar.
 • Modellen zijn een schematische of vereenvoudigde voorstelling van een deel van de werkelijkheid.
 • Gezamenlijke modellen en terminologie dragen bij aan een betere communicatie tussen werkers in de curatieve zorg en aan welzijn op het werk.
 • Er zijn de laatste jaren veel makkelijk toepasbare digitale tools beschikbaar gekomen, waarvan de betrouwbaarheid en validiteit nog niet bekend zijn.
Voetnoten
1
Aardige voorbeelden van de koppeling tussen belasting en belastbaarheid, toegepast op toelatingskeuringen bij de Australische politie, zijn te vinden op www.​police.​nsw.​gov.​au; geraadpleegd d.d. 15/07/2018.
 
2
De tekst over het model Arbeidsbelasting is gebaseerd op Heerkens et al. (2004).
 
3
Tekst grotendeels ontleend aan www.​arboportaal.​nl; geraadpleegd d.d. 07/06/2018.
 
4
Deze tekst is grotendeels overgenomen uit Quickscan wetenschappelijke literatuur gemeentelijke uitvoeringspraktijk (Blonk et al. 2015).
 
5
Rutger Balm (gedragswetenschapper) heeft bijgedragen aan de tekst van par. 3.3.4.
 
6
Soms wordt als vierde type ‘inventariserende’ instrumenten genoemd; deze instrumenten richten zich niet op beïnvloedbare variabelen, maar op variabelen die van invloed kunnen zijn op het proces en die noodzakelijk zijn om de interventie af te stemmen op de individuele cliënt; vanwege de overlap met diagnostische instrumenten worden ze hier niet apart beschreven.
 
7
Klinimetrie is het meten van klinische verschijnselen.
 
Literatuur
go back to reference Abma F. Work functioning: development and evaluation of a measurement tool. [PhD thesis]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2012. Abma F. Work functioning: development and evaluation of a measurement tool. [PhD thesis]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2012.
go back to reference Alavinia SM, Molenaar D, Burdorf A. Productivity loss in the workforce: associations with health, work demands, and individual characteristics. Am J Ind Med. 2009;52:49–56. Alavinia SM, Molenaar D, Burdorf A. Productivity loss in the workforce: associations with health, work demands, and individual characteristics. Am J Ind Med. 2009;52:49–56.
go back to reference APA. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Amsterdam: Boom uitgevers; 2014. APA. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Amsterdam: Boom uitgevers; 2014.
go back to reference Arrindell W., Ettema J. Symptom checklist SCL-90. Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets Test Publishers; 2003. Arrindell W., Ettema J. Symptom checklist SCL-90. Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets Test Publishers; 2003.
go back to reference Arumugan V, Macdermid JC, Grewal R. Content analysis of work limitation, Stanford presenteeism, and work instability questionnaires using International classification of Functioning, Disability and Health and item perspective framework. Rehabil Res Pract. 2013. https://​doi.​org/​10.​1155/​2013/​614825 Arumugan V, Macdermid JC, Grewal R. Content analysis of work limitation, Stanford presenteeism, and work instability questionnaires using International classification of Functioning, Disability and Health and item perspective framework. Rehabil Res Pract. 2013. https://​doi.​org/​10.​1155/​2013/​614825
go back to reference Badley EM. More than facilitators and barriers: fitting the full range of environmental and personal factors into the ICF model. 12th Annual North American Collaborating Center Conference on ICF. Living in our environment: the promise of ICF. 2006. Badley EM. More than facilitators and barriers: fitting the full range of environmental and personal factors into the ICF model. 12th Annual North American Collaborating Center Conference on ICF. Living in our environment: the promise of ICF. 2006.
go back to reference Bakker AB, Demerouti E, Taris T, Schaufeli WB, Schreurs P. A multi-group analysis of the job demands – resources model in four home care organizations. Int J Stress Manag. 2003;10:16–38. CrossRef Bakker AB, Demerouti E, Taris T, Schaufeli WB, Schreurs P. A multi-group analysis of the job demands – resources model in four home care organizations. Int J Stress Manag. 2003;10:16–38. CrossRef
go back to reference Ballert CS, Hopfe M, Kus S, Mader L, Prodinger B. Using the refined ICF linking rules to compare the content of existing instruments and assessments: a systematic review and exemplary analysis of instruments measuring participation. Disabil Rehabil. 2019;41(5):584–600. PubMedCrossRef Ballert CS, Hopfe M, Kus S, Mader L, Prodinger B. Using the refined ICF linking rules to compare the content of existing instruments and assessments: a systematic review and exemplary analysis of instruments measuring participation. Disabil Rehabil. 2019;41(5):584–600. PubMedCrossRef
go back to reference Balm MFK. Gezond bewegen kun je leren. Utrecht: Lemma; 2000. Balm MFK. Gezond bewegen kun je leren. Utrecht: Lemma; 2000.
go back to reference Baumeister RF, Bratslavsky E, Muraven M, Tice DM. Ego depletion: Is the active self a limited resource? Journal of personality and social psychology 1998;74(5):1252. Baumeister RF, Bratslavsky E, Muraven M, Tice DM. Ego depletion: Is the active self a limited resource? Journal of personality and social psychology 1998;74(5):1252.
go back to reference Baumeister RF, Heatherton TF, Tice DM. Losing control: how and why people fail at self-regulation. San Diego, CA, US: Academic press; 1994. Baumeister RF, Heatherton TF, Tice DM. Losing control: how and why people fail at self-regulation. San Diego, CA, US: Academic press; 1994.
go back to reference Beaton DE, Dyer S, Boonen A, Verstappen SM, Escorpizo R, Lacaille DV, et al. OMERACT filter evidence supporting the measurement of at-work productivity loss as an outcome measure in rheumatology research. J Rheumatol. 2016;43(1):214–22. PubMedCrossRef Beaton DE, Dyer S, Boonen A, Verstappen SM, Escorpizo R, Lacaille DV, et al. OMERACT filter evidence supporting the measurement of at-work productivity loss as an outcome measure in rheumatology research. J Rheumatol. 2016;43(1):214–22. PubMedCrossRef
go back to reference Berk RCL. Verzuim, de achterkant van het ondernemen. Verzuimvraagstukken zijn te vitaal om uit te besteden. Nijmegen: VDO Opleidings- en adviescentrum/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2004. Berk RCL. Verzuim, de achterkant van het ondernemen. Verzuimvraagstukken zijn te vitaal om uit te besteden. Nijmegen: VDO Opleidings- en adviescentrum/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2004.
go back to reference Beurskens S, Van Peppen R, Stutterheim E, Swinkels R, Wittink H. Meten in de praktijk. Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020. CrossRef Beurskens S, Van Peppen R, Stutterheim E, Swinkels R, Wittink H. Meten in de praktijk. Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020. CrossRef
go back to reference Bieleman HJ. Work participation and word capacity in early osteoarthritis of the hip and the knee. [Dissertatie]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2010. Bieleman HJ. Work participation and word capacity in early osteoarthritis of the hip and the knee. [Dissertatie]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2010.
go back to reference Bieleman HJ, Bruinenberg A. Rugklachten, werkbehoud en werkhervatting. Hoofdrol voor de fysiotherapeut? Fysiopraxis. 2018;3(27):21–3. Bieleman HJ, Bruinenberg A. Rugklachten, werkbehoud en werkhervatting. Hoofdrol voor de fysiotherapeut? Fysiopraxis. 2018;3(27):21–3.
go back to reference Blonk RWB, Van Twuijver MW, Van de Ven HA, Hazelzet AM. Projectnummer 060.13825/01.08 Rapportnummer R15061 Quickscan wetenschappelijke literatuur gemeentelijk uitvoeringspraktijk. Rapport voor Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Leiden: TNO; 22 juli 2015. Blonk RWB, Van Twuijver MW, Van de Ven HA, Hazelzet AM. Projectnummer 060.13825/01.08 Rapportnummer R15061 Quickscan wetenschappelijke literatuur gemeentelijk uitvoeringspraktijk. Rapport voor Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Leiden: TNO; 22 juli 2015.
go back to reference Brage S, Donceel P, Falez F. Development of ICF core set for disability evaluation in social security. Disabil Rehabil. 2008;30(18):1392–6. PubMedCrossRef Brage S, Donceel P, Falez F. Development of ICF core set for disability evaluation in social security. Disabil Rehabil. 2008;30(18):1392–6. PubMedCrossRef
go back to reference Brouwers LA, Engels JA, Heerkens YF, Van der Beek AJ. Development of a vitality scan related to workers’ sustainable employability: a study assessing its internal consistency and construct validity. BMC Public Health. 2015;15:551. PubMedPubMedCentralCrossRef Brouwers LA, Engels JA, Heerkens YF, Van der Beek AJ. Development of a vitality scan related to workers’ sustainable employability: a study assessing its internal consistency and construct validity. BMC Public Health. 2015;15:551. PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Burger GCE. De betekenis van kwantitatieve meting en functionele beoordeling van arbeidsbelasting en belastbaarheid voor de praktische bedrijfsarts. Tijdschr Soc Geneeskd. 1959;1959(37):377–87. Burger GCE. De betekenis van kwantitatieve meting en functionele beoordeling van arbeidsbelasting en belastbaarheid voor de praktische bedrijfsarts. Tijdschr Soc Geneeskd. 1959;1959(37):377–87.
go back to reference Cieza A, Brockow T, Ewert T, Amman E, Kollerits B, Chatterji S, et al. Linking health-status measurements to the international classification of functioning, disability and health. J Rehabil Med. 2002;34:205–10. PubMedCrossRef Cieza A, Brockow T, Ewert T, Amman E, Kollerits B, Chatterji S, et al. Linking health-status measurements to the international classification of functioning, disability and health. J Rehabil Med. 2002;34:205–10. PubMedCrossRef
go back to reference Cieza A, Fayed N, Bickenbach J, Prodingen B. Refinements of the ICF linking rules to strengthen their potential for establishing comparability of health information. Disabil Rehabil. 2016;17:1–10. Cieza A, Fayed N, Bickenbach J, Prodingen B. Refinements of the ICF linking rules to strengthen their potential for establishing comparability of health information. Disabil Rehabil. 2016;17:1–10.
go back to reference Cieza A, Geyh S, Chatterji S, Kostanjsek N, Ustun B, Stucki G. ICF linking rules: an update based on lessons learned. J Rehabil Med. 2005;37:212–8. PubMedCrossRef Cieza A, Geyh S, Chatterji S, Kostanjsek N, Ustun B, Stucki G. ICF linking rules: an update based on lessons learned. J Rehabil Med. 2005;37:212–8. PubMedCrossRef
go back to reference Cieza A, Stucki G, Weigl M, Disler P, Jackel W, Van der Linden S, Kostanjsek N, De Bie R. ICF core sets for low back pain. J Rehabil Med. 2004;(44 Suppl):69–74. Cieza A, Stucki G, Weigl M, Disler P, Jackel W, Van der Linden S, Kostanjsek N, De Bie R. ICF core sets for low back pain. J Rehabil Med. 2004;(44 Suppl):69–74.
go back to reference Conings, E. (2015). EFS kwaliteitsgroeimodel: hefboom voor professionalisering. Conings, E. (2015). EFS kwaliteitsgroeimodel: hefboom voor professionalisering.
go back to reference Croon NHTh, Koten JW, Kroneman H. Paradigma’s in Honderd Jaar Verzekeringsgeneeskunde TBV. 2001;9(11):332–6. Croon NHTh, Koten JW, Kroneman H. Paradigma’s in Honderd Jaar Verzekeringsgeneeskunde TBV. 2001;9(11):332–6.
go back to reference De Baets S, Calders P, Schalley N, Vermeulen K, Vertriest S, Van Peteghem L, Coussens M, Malfait F, Vanderstraeten G, Van Hove G, Van de Velde D. Updating the evidence on functional capacity evaluation methods: a systematic review . 2018. De Baets S, Calders P, Schalley N, Vermeulen K, Vertriest S, Van Peteghem L, Coussens M, Malfait F, Vanderstraeten G, Van Hove G, Van de Velde D. Updating the evidence on functional capacity evaluation methods: a systematic review . 2018.
go back to reference De Croon EM, Blonk RWB, Frings-Dresen MHW, Van der Beek AJ. Stress in het beroepsgoederenvervoer. Eindrapport. Amsterdam: Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid/Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam; 2000. De Croon EM, Blonk RWB, Frings-Dresen MHW, Van der Beek AJ. Stress in het beroepsgoederenvervoer. Eindrapport. Amsterdam: Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid/Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam; 2000.
go back to reference Dawkins R. The selfish gene. 1976. Oxford: Oxford Landmark Science; 2016. Dawkins R. The selfish gene. 1976. Oxford: Oxford Landmark Science; 2016.
go back to reference Dean, J. Making habits, breaking habits. How to make changes that stick. London: Oneworld Publications; 2013. Dean, J. Making habits, breaking habits. How to make changes that stick. London: Oneworld Publications; 2013.
go back to reference De Rijk A. Arbeidsre-integratie blijft mensenwerk. [Inaugurele rede]. Rijksuniversiteit Maastricht; 2018. De Rijk A. Arbeidsre-integratie blijft mensenwerk. [Inaugurele rede]. Rijksuniversiteit Maastricht; 2018.
go back to reference Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands-resources model of burnout. J Appl Psychol. 2001;86:499–512. PubMedCrossRef Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands-resources model of burnout. J Appl Psychol. 2001;86:499–512. PubMedCrossRef
go back to reference Donders NCGM, Van der Gulden JWJ, Furer JW, Tax B, Roscam Abbing EW. Werk-thuis interferentie. Een literatuuronderzoek naar meetinstrumenten en onderzoeksmodellen bij het combineren van werk en zorg. T Soc Geneeskd. 2003;81(8):473–82. Donders NCGM, Van der Gulden JWJ, Furer JW, Tax B, Roscam Abbing EW. Werk-thuis interferentie. Een literatuuronderzoek naar meetinstrumenten en onderzoeksmodellen bij het combineren van werk en zorg. T Soc Geneeskd. 2003;81(8):473–82.
go back to reference Drummond AS, Sampaio RF, Mancini MC, Kirkwood RN, Stamm TA. Linking the disabilities of arm, shoulder, and hand to the international classification of functioning, disability and health. J Hand Ther. 2007;20:336–44. CrossRef Drummond AS, Sampaio RF, Mancini MC, Kirkwood RN, Stamm TA. Linking the disabilities of arm, shoulder, and hand to the international classification of functioning, disability and health. J Hand Ther. 2007;20:336–44. CrossRef
go back to reference Edelaar MJ, Gross DP, James CL, Reneman M. Functional capacity evaluation research: report from the third international functional capacity evaluation research meeting. J Occup Rehabil. 2018;28:130–4. PubMedCrossRef Edelaar MJ, Gross DP, James CL, Reneman M. Functional capacity evaluation research: report from the third international functional capacity evaluation research meeting. J Occup Rehabil. 2018;28:130–4. PubMedCrossRef
go back to reference Escorpizo R, Cieza A, Beaton D, Boonen A. Content comparison of worker productivity questionnaires in arthritis and musculoskeletal conditions using the international classification of functioning, disability, and health framework. J Occup Rehabil. 2009;19:382–97. PubMedCrossRef Escorpizo R, Cieza A, Beaton D, Boonen A. Content comparison of worker productivity questionnaires in arthritis and musculoskeletal conditions using the international classification of functioning, disability, and health framework. J Occup Rehabil. 2009;19:382–97. PubMedCrossRef
go back to reference Finger ME, Escorpizo R, Glässel A, Gmünder HP, Lückenkemper M, Chan C, Fritz J, Studer U, Ekholm J, Kostanjsek N. ICF core set for vocational rehabilitation: results of an international consensus conference. Disabil Rehabil. 2012;34(5):429–38. PubMedCrossRef Finger ME, Escorpizo R, Glässel A, Gmünder HP, Lückenkemper M, Chan C, Fritz J, Studer U, Ekholm J, Kostanjsek N. ICF core set for vocational rehabilitation: results of an international consensus conference. Disabil Rehabil. 2012;34(5):429–38. PubMedCrossRef
go back to reference Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention and behavior. An introduction to theory and Research. Reading MA: Addison-Wesley. 1975. Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention and behavior. An introduction to theory and Research. Reading MA: Addison-Wesley. 1975.
go back to reference Geyh S, Peter C, Muller R, Bickenbach JE, Kostanjsek N, Ustun BT, et al. The personal factors of the international classification of functioning, disability and health in the literature – a systematic review and content analysis. Disabil Rehabil. 2011;33(13–14):1089–102. PubMedCrossRef Geyh S, Peter C, Muller R, Bickenbach JE, Kostanjsek N, Ustun BT, et al. The personal factors of the international classification of functioning, disability and health in the literature – a systematic review and content analysis. Disabil Rehabil. 2011;33(13–14):1089–102. PubMedCrossRef
go back to reference Gross DP, Armijo-Olivo S, Shaw WS, Williams-Whitt K, Shaw NT, Hartvigsen J, et al. Clinical decision support tools for selecting interventions for patients with disabling musculoskeletal disorders: a scoping review. J Occup Rehabil. 2016;26(3):286–318. PubMedCrossRef Gross DP, Armijo-Olivo S, Shaw WS, Williams-Whitt K, Shaw NT, Hartvigsen J, et al. Clinical decision support tools for selecting interventions for patients with disabling musculoskeletal disorders: a scoping review. J Occup Rehabil. 2016;26(3):286–318. PubMedCrossRef
go back to reference Grotkamp SL, Cibis WM, Nüchtern EAM, von Mittelstaedt G, Seger WKF. Personal factors in the international classification of functioning, disability and health: prospective evidence. Aust J Rehabil Couns. 2012;18(1):1–24. CrossRef Grotkamp SL, Cibis WM, Nüchtern EAM, von Mittelstaedt G, Seger WKF. Personal factors in the international classification of functioning, disability and health: prospective evidence. Aust J Rehabil Couns. 2012;18(1):1–24. CrossRef
go back to reference Hagenaars LHA, Bernards ATM, Oostendorp RAB. The multidimensional load/carrying capacity model. Amersfoort: Dutch National Institute of Allied Health Professions; 2002. Hagenaars LHA, Bernards ATM, Oostendorp RAB. The multidimensional load/carrying capacity model. Amersfoort: Dutch National Institute of Allied Health Professions; 2002.
go back to reference Hakkaart-van Roijen L, Essink-Bot ML. Handleiding vragenlijst over ziekte en werk. Rotterdam: Institute for Medical Technology Assessment, Erasmus Universiteit; 1999. Hakkaart-van Roijen L, Essink-Bot ML. Handleiding vragenlijst over ziekte en werk. Rotterdam: Institute for Medical Technology Assessment, Erasmus Universiteit; 1999.
go back to reference Heerkens YF, De Brouwer CPM, Engels JA, Van der Gulden JWJ, Kant IJ. Elaboration of the contextual factors of the ICF for occupational health care . Work. 2017a;57(2):187–204. Heerkens YF, De Brouwer CPM, Engels JA, Van der Gulden JWJ, Kant IJ. Elaboration of the contextual factors of the ICF for occupational health care . Work. 2017a;57(2):187–204.
go back to reference Heerkens Y, Engels J, Kuiper C, Van der Gulden J, Oostendorp R. The use of the ICF to describe work-related factors influencing the health of employees. Disabil Rehabil. 2004;26(17):1060–6. PubMedCrossRef Heerkens Y, Engels J, Kuiper C, Van der Gulden J, Oostendorp R. The use of the ICF to describe work-related factors influencing the health of employees. Disabil Rehabil. 2004;26(17):1060–6. PubMedCrossRef
go back to reference Ilmarinen J, Tuomi K, Eskelinen L, Nygard CH, Huuhtanen P, Klockars M. Background and objectives of the Finnish research project on aging workers in municipal occupations. Scand J Work Environ Health. 1991;17(Suppl 1):7–11. PubMed Ilmarinen J, Tuomi K, Eskelinen L, Nygard CH, Huuhtanen P, Klockars M. Background and objectives of the Finnish research project on aging workers in municipal occupations. Scand J Work Environ Health. 1991;17(Suppl 1):7–11. PubMed
go back to reference Kahneman D. Ons feilbare denken: thinking, fast and slow. Business Contact. 2012. Kahneman D. Ons feilbare denken: thinking, fast and slow. Business Contact. 2012.
go back to reference Karasek R. Job demands, job decision latitude and mental strain: implications for job redesign. Admin Quart. 1979;24:285–306. CrossRef Karasek R. Job demands, job decision latitude and mental strain: implications for job redesign. Admin Quart. 1979;24:285–306. CrossRef
go back to reference Kelly MP, Barker M. Why is changing health-related behaviour so difficult? Public Health. 2016;136:109–16. PubMedCrossRef Kelly MP, Barker M. Why is changing health-related behaviour so difficult? Public Health. 2016;136:109–16. PubMedCrossRef
go back to reference Kessler R, Petukhova M, McInnes K, Ustun TB. Content and scoring rules for the WHO HPQ absenteeism and presenteeism questions. Boston (MA): Harvard Medical School & World Health Organization; 2007. Kessler R, Petukhova M, McInnes K, Ustun TB. Content and scoring rules for the WHO HPQ absenteeism and presenteeism questions. Boston (MA): Harvard Medical School & World Health Organization; 2007.
go back to reference KNGF. KNGF-richtlijn Chronisch obstructieve longziekten. Supplement bij Ned Tijdschr Fysiotherapie. 2008;118(4). KNGF. KNGF-richtlijn Chronisch obstructieve longziekten. Supplement bij Ned Tijdschr Fysiotherapie. 2008;118(4).
go back to reference Koenders PG, Duersen CGL, Croon NHTh, Dijkstra L. Leefstijlkenmerken en verzuim in de banksector. TBV. 2008;16(1):5–13. CrossRef Koenders PG, Duersen CGL, Croon NHTh, Dijkstra L. Leefstijlkenmerken en verzuim in de banksector. TBV. 2008;16(1):5–13. CrossRef
go back to reference Koopmanschap M, Meerding WJ, Evers S, Severens J, Burdorf A, Brouwer W. Handleiding voor het gebruik van PRODISQ versie 2.1. Een modulaire vragenlijst over de relatie tussen ziekte en productiviteitskosten. Toepasbaar bij economische evaluaties van gezondheidszorgprogramma’s voor patiënten en werknemers. Erasmus Universiteit Rotterdam; 2004. Koopmanschap M, Meerding WJ, Evers S, Severens J, Burdorf A, Brouwer W. Handleiding voor het gebruik van PRODISQ versie 2.1. Een modulaire vragenlijst over de relatie tussen ziekte en productiviteitskosten. Toepasbaar bij economische evaluaties van gezondheidszorgprogramma’s voor patiënten en werknemers. Erasmus Universiteit Rotterdam; 2004.
go back to reference Kuiper C, Verhoef J, Munten G. Evidence-based practice voor paramedici (4 e druk). Uitgeverij Lemma; 2016. Kuiper C, Verhoef J, Munten G. Evidence-based practice voor paramedici (4 e druk). Uitgeverij Lemma; 2016.
go back to reference Lakke AE. Work capacity of patients with chronic musculoskeletal pain. [PhD thesis]. Rijksuniversiteit Groningen; 2014. Lakke AE. Work capacity of patients with chronic musculoskeletal pain. [PhD thesis]. Rijksuniversiteit Groningen; 2014.
go back to reference Le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinébanian A. Grondslagen van de ergotherapie (5 e druk). Bohn Stafleu van Loghum; 2017. CrossRef Le Granse M, Van Hartingsveldt M, Kinébanian A. Grondslagen van de ergotherapie (5 e druk). Bohn Stafleu van Loghum; 2017. CrossRef
go back to reference Lerner DJ, Amick BC III, Malspeis S, Rogers WH, Gomes DRJ, Salem DN. The angina-related limitations at work questionnaire. Qual Life Res. 1998;7:23–32. PubMedCrossRef Lerner DJ, Amick BC III, Malspeis S, Rogers WH, Gomes DRJ, Salem DN. The angina-related limitations at work questionnaire. Qual Life Res. 1998;7:23–32. PubMedCrossRef
go back to reference Lerner D, Amick BC III, Malspeis S, Rogers WH, Santanello N, Gerth W, et al. The migraine work and productivity loss questionnaire: concepts and design. Qual Life Res. 1999;8:699–710. PubMedCrossRef Lerner D, Amick BC III, Malspeis S, Rogers WH, Santanello N, Gerth W, et al. The migraine work and productivity loss questionnaire: concepts and design. Qual Life Res. 1999;8:699–710. PubMedCrossRef
go back to reference Lerner D, Amick BC 3rd, Rogers WH, Malspeis S, Bungay K, Cynn D. The work limitations questionnaire. Med Care. 2001;39:72–85. PubMedCrossRef Lerner D, Amick BC 3rd, Rogers WH, Malspeis S, Bungay K, Cynn D. The work limitations questionnaire. Med Care. 2001;39:72–85. PubMedCrossRef
go back to reference Lewin K. Group decision and social change. In: Neweomb ThM, Hartley EL, editors. Readings in social psychology. Henry Holt and Co; 1947. Lewin K. Group decision and social change. In: Neweomb ThM, Hartley EL, editors. Readings in social psychology. Henry Holt and Co; 1947.
go back to reference Loisel P, Buchbinder R, Hazard R, Keller R, Scheel I, Van Tulder M, Webster M. Prevention of work disability due to musculoskeletal disorders: the challenge of implementing evidence. J Occup Rehabil. 2005;4(15):507–24. CrossRef Loisel P, Buchbinder R, Hazard R, Keller R, Scheel I, Van Tulder M, Webster M. Prevention of work disability due to musculoskeletal disorders: the challenge of implementing evidence. J Occup Rehabil. 2005;4(15):507–24. CrossRef
go back to reference McGonigal K. The willpower instinct: how self-control works, why it matters, and what you can do to get more of it. Penguin; 2011. McGonigal K. The willpower instinct: how self-control works, why it matters, and what you can do to get more of it. Penguin; 2011.
go back to reference Meerding WJ, Koopmanschap MA, Severens JL, Burdorf A. Health problems lead to considerable productivity loss at work among workers with high physical load jobs. J Clin Epidemiol. 2005;58:517–23. PubMedCrossRef Meerding WJ, Koopmanschap MA, Severens JL, Burdorf A. Health problems lead to considerable productivity loss at work among workers with high physical load jobs. J Clin Epidemiol. 2005;58:517–23. PubMedCrossRef
go back to reference Mueller MJ, Maluf KS. Tissue adaptation to physical stress: a proposed ‘Physical Stress Theory’ to guide physical therapist practice, education and research. Phys Ther. 2002;82(4):383–403. Mueller MJ, Maluf KS. Tissue adaptation to physical stress: a proposed ‘Physical Stress Theory’ to guide physical therapist practice, education and research. Phys Ther. 2002;82(4):383–403.
go back to reference Müller R, Geyh S. Lessons learned from different approaches towards classifying personal factors. Disabil Rehabil. 2015;37(5):430–8. PubMedCrossRef Müller R, Geyh S. Lessons learned from different approaches towards classifying personal factors. Disabil Rehabil. 2015;37(5):430–8. PubMedCrossRef
go back to reference NEN. Nederlandse norm NEN 7522 (nl). Medische informatica. Hanteren van code- en andere terminologiestelsels. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut; 2010a. NEN. Nederlandse norm NEN 7522 (nl). Medische informatica. Hanteren van code- en andere terminologiestelsels. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut; 2010a.
go back to reference NEN. Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6070 (nl). Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Delft: NEN; 2010b. NEN. Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6070 (nl). Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Delft: NEN; 2010b.
go back to reference Noben CY, Evers SM, Nijhuis FJ, De Rijk AE. Quality appraisal of generic self-reported instruments measuring health-related productivity changes: a systematic review. BMC Public Health. 2014;4(14):115. CrossRef Noben CY, Evers SM, Nijhuis FJ, De Rijk AE. Quality appraisal of generic self-reported instruments measuring health-related productivity changes: a systematic review. BMC Public Health. 2014;4(14):115. CrossRef
go back to reference NVAB. Handelen van de bedrijfsarts bij Astma en COPD. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde; 2003. NVAB. Handelen van de bedrijfsarts bij Astma en COPD. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde; 2003.
go back to reference Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal (4 e druk). Bohn Stafleu van Loghum; 2014. Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal (4 e druk). Bohn Stafleu van Loghum; 2014.
go back to reference Ostelo RWJG. (Onder)wijs in wetenschap. Lesbrieven voor paramedici (3 e druk). Bohn Stafleu van Loghum; 2012. Ostelo RWJG. (Onder)wijs in wetenschap. Lesbrieven voor paramedici (3 e druk). Bohn Stafleu van Loghum; 2012.
go back to reference Peake JM, Kerr G, Sullivan JP. A critical review of consumer wearables, mobile applications, and equipment for providing biofeedback, monitoring stress, and sleep in physically active populations. Front Physiol. 2018;28(9):743. Peake JM, Kerr G, Sullivan JP. A critical review of consumer wearables, mobile applications, and equipment for providing biofeedback, monitoring stress, and sleep in physically active populations. Front Physiol. 2018;28(9):743.
go back to reference Peereboom KJ, Vermeulen H. Handboek fysieke belasting – een complete methode voor het inventariseren en oplossen van knelpunten. Sdu Uitgevers; 2016. Peereboom KJ, Vermeulen H. Handboek fysieke belasting – een complete methode voor het inventariseren en oplossen van knelpunten. Sdu Uitgevers; 2016.
go back to reference RIVM ICF. Nederlandse vertaling van de international classification of functioning, disability and health, ICF. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2002. RIVM ICF. Nederlandse vertaling van de international classification of functioning, disability and health, ICF. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2002.
go back to reference Samoy E. Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar. Leuven: Wie geraakt er nog wijs uit; 2020. Samoy E. Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar. Leuven: Wie geraakt er nog wijs uit; 2020.
go back to reference Schaufeli WB, Bakker AB. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. J Organ Behav. 2004;25:293–315. CrossRef Schaufeli WB, Bakker AB. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. J Organ Behav. 2004;25:293–315. CrossRef
go back to reference Schaufeli WB, Horn JE. MBI-NL-Le: Maslach Burnout Inventory. Nederlandse versie voor leerkrachten. Utrecht [etc.], Research School Psychology and Health. 1995. Schaufeli WB, Horn JE. MBI-NL-Le: Maslach Burnout Inventory. Nederlandse versie voor leerkrachten. Utrecht [etc.], Research School Psychology and Health. 1995.
go back to reference Segaar D, Willemsen MC. Tabaksrook in de werkomgeving—Resultaten van het PARA-meter onderzoek onder werknemers. Den Haag: STIVORO; 2003. Segaar D, Willemsen MC. Tabaksrook in de werkomgeving—Resultaten van het PARA-meter onderzoek onder werknemers. Den Haag: STIVORO; 2003.
go back to reference Selb M, Escorpizo R, Kostanjsek N, Stucki G, Üstün B, Cieza A. A guide on how to develop an international classification of functioning, disability and health core set. Eur J Phys Rehabil Med. 2015;51(1):105–17. PubMed Selb M, Escorpizo R, Kostanjsek N, Stucki G, Üstün B, Cieza A. A guide on how to develop an international classification of functioning, disability and health core set. Eur J Phys Rehabil Med. 2015;51(1):105–17. PubMed
go back to reference Shaw WS, Main CJ, Johnston V. Addressing occupational factors in the management of low back pain: implications for physical therapist practice. Phys Ther. 2011;91(5):777–89. PubMedCrossRef Shaw WS, Main CJ, Johnston V. Addressing occupational factors in the management of low back pain: implications for physical therapist practice. Phys Ther. 2011;91(5):777–89. PubMedCrossRef
go back to reference Slotboom A. Statistiek in woorden. De meest voorkomende termen en technieken. 1987. Wolters-Noordhoff. Geciteerd door: Kuiper C, Verhoef J, Cox K, De Louw D. Evidence-based practice voor paramedici. (2 e druk). Uitgeverij Lemma; 2008. Slotboom A. Statistiek in woorden. De meest voorkomende termen en technieken. 1987. Wolters-Noordhoff. Geciteerd door: Kuiper C, Verhoef J, Cox K, De Louw D. Evidence-based practice voor paramedici. (2 e druk). Uitgeverij Lemma; 2008.
go back to reference Soer R. Functional capacity evaluation: measurements, qualities and normative values. [Dissertatie]. Universiteit van Groningen; 2009. Soer R. Functional capacity evaluation: measurements, qualities and normative values. [Dissertatie]. Universiteit van Groningen; 2009.
go back to reference Stallinga G, Heerkens Y. Functioneren als focus van zorg en welzijn. Met ICF-praktijkvoorbeelden: Bohn Stafleu van Loghum; 2021. CrossRef Stallinga G, Heerkens Y. Functioneren als focus van zorg en welzijn. Met ICF-praktijkvoorbeelden: Bohn Stafleu van Loghum; 2021. CrossRef
go back to reference Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales: a practical guide to their development and use (4th ed.). Oxford University Press; 2008. Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales: a practical guide to their development and use (4th ed.). Oxford University Press; 2008.
go back to reference Strijk JE, Wendel-Vos GCW, Picavet HSJ, Hofstetter H, Hildebrandt VH. Wat is vitaliteit en hoe is het te meten? Kerndimensies van vitaliteit en de Nederlandse Vitaliteitsmeter. TSG. 2015;93(1):33–40. CrossRef Strijk JE, Wendel-Vos GCW, Picavet HSJ, Hofstetter H, Hildebrandt VH. Wat is vitaliteit en hoe is het te meten? Kerndimensies van vitaliteit en de Nederlandse Vitaliteitsmeter. TSG. 2015;93(1):33–40. CrossRef
go back to reference Takala E-P, Pehkonen I, Forsman M, Hansson G-A, Mathiassen SE, Neumann WP, et al. Systematic evaluation of observational methods assessing biomechanical exposures a work. Scand J Work Environ Health. 2010;36(1):3–24. PubMedCrossRef Takala E-P, Pehkonen I, Forsman M, Hansson G-A, Mathiassen SE, Neumann WP, et al. Systematic evaluation of observational methods assessing biomechanical exposures a work. Scand J Work Environ Health. 2010;36(1):3–24. PubMedCrossRef
go back to reference Taris TW, Schaufelli WB. The job demands-resources model. In: Clarke S, Probst TM, Guldenmund F, Passmore J, editors. The Wiley Blackwell handbook of the psychology of occupational safety and workplace health. Chichester: John Wiley; 2016, 157–80. Taris TW, Schaufelli WB. The job demands-resources model. In: Clarke S, Probst TM, Guldenmund F, Passmore J, editors. The Wiley Blackwell handbook of the psychology of occupational safety and workplace health. Chichester: John Wiley; 2016, 157–80.
go back to reference Terluin B. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL). Een vragenlijst voor het meten van distress, depressie, angst en somatisatie. Huisarts Wet. 1996;39:538–47. Terluin B. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL). Een vragenlijst voor het meten van distress, depressie, angst en somatisatie. Huisarts Wet. 1996;39:538–47.
go back to reference TNO. Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps 1980. Voorburg: Werkgroep Classificatie en Coderingen; 1981. TNO. Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps 1980. Voorburg: Werkgroep Classificatie en Coderingen; 1981.
go back to reference Tufts Medical Center. Work limitations questionnaire. Boston: The Health Institute; 1998. Tufts Medical Center. Work limitations questionnaire. Boston: The Health Institute; 1998.
go back to reference Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola A, Katajarinne L, Tulkki A. Work ability index. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health; 1998. Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola A, Katajarinne L, Tulkki A. Work ability index. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health; 1998.
go back to reference Van der Klink JJL, Brouwer S, Bultmann U, Burdorf A, Schaufeli WB, Van der Wilt GJ, Zijlstra FRH. Duurzaam inzetbaar: een werkdefinitie. Den Haag: ZonM; 2010. Van der Klink JJL, Brouwer S, Bultmann U, Burdorf A, Schaufeli WB, Van der Wilt GJ, Zijlstra FRH. Duurzaam inzetbaar: een werkdefinitie. Den Haag: ZonM; 2010.
go back to reference Van der Meer S. Functional capacity and work ability in patients with chronic musculoskeletal pain. [PhD thesis]. Universiteit Twente; 2014. Van der Meer S. Functional capacity and work ability in patients with chronic musculoskeletal pain. [PhD thesis]. Universiteit Twente; 2014.
go back to reference Van der Mei SF, Dijkers MP, Heerkens YF. Participation as an outcome measure in psychosocial oncology: content of cancer-specific health-related quality of life instruments. Qual Life Res. 2011;20(10):1617–27. PubMedPubMedCentralCrossRef Van der Mei SF, Dijkers MP, Heerkens YF. Participation as an outcome measure in psychosocial oncology: content of cancer-specific health-related quality of life instruments. Qual Life Res. 2011;20(10):1617–27. PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Van Dijk FJH, Van Dormolen M, Kompier MAJ, Meijman TF. Herwaardering Model Belasting-Belastbaarheid. T Soc Gezondheidsz. 1990;68(1):3–10. Van Dijk FJH, Van Dormolen M, Kompier MAJ, Meijman TF. Herwaardering Model Belasting-Belastbaarheid. T Soc Gezondheidsz. 1990;68(1):3–10.
go back to reference Van Vuuren T, Kluijtmans F. Duurzame inzetbaarheid. Tijdschrift HRM. 2013;2:3–6. Van Vuuren T, Kluijtmans F. Duurzame inzetbaarheid. Tijdschrift HRM. 2013;2:3–6.
go back to reference Verhoeven JD. Van ICIDH naar ICF: consequenties voor claimbeoordeling en kansen voor re-integratie. TBV. 2002;10(11):328–31. CrossRef Verhoeven JD. Van ICIDH naar ICF: consequenties voor claimbeoordeling en kansen voor re-integratie. TBV. 2002;10(11):328–31. CrossRef
go back to reference Vos F, Ybema JF, Geuskens G. Duurzame inzetbaarheid vanuit diagnostisch perspectief: praktische meetinstrumenten binnen een nationaal inzetbaarheidsplan. In: Blatter B, Dorenbosch L, Keijzer L, redactie. Duurzame Inzetbaarheid in perspectief: Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau. 2014. ISBN 978-90-5986-376-7 © TNO. Vos F, Ybema JF, Geuskens G. Duurzame inzetbaarheid vanuit diagnostisch perspectief: praktische meetinstrumenten binnen een nationaal inzetbaarheidsplan. In: Blatter B, Dorenbosch L, Keijzer L, redactie. Duurzame Inzetbaarheid in perspectief: Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau. 2014. ISBN 978-90-5986-376-7 © TNO.
go back to reference Wanberg CR, Hough LM, Song Z. Predictive validity of a multidisciplinary model of reemployment success. J Appl Psychol. 2002;87(6):1100–20. PubMedCrossRef Wanberg CR, Hough LM, Song Z. Predictive validity of a multidisciplinary model of reemployment success. J Appl Psychol. 2002;87(6):1100–20. PubMedCrossRef
go back to reference WHO. ICIDH. International classification of impairments, disabilities, and handicaps. Genève: World Health Organization. Reprint 1993. WHO. ICIDH. International classification of impairments, disabilities, and handicaps. Genève: World Health Organization. Reprint 1993.
go back to reference WHO. ICIDH. International classification of impairments, disabilities, and handicaps. Genève: World Health Organization; 1980. Reprint 1993. WHO. ICIDH. International classification of impairments, disabilities, and handicaps. Genève: World Health Organization; 1980. Reprint 1993.
go back to reference WHO. ICF. International classification of functioning, disability and health . Geneva: World Health Organization; 2001. WHO. ICF. International classification of functioning, disability and health . Geneva: World Health Organization; 2001.
go back to reference Wildschut M. Stop, denk, doe. Lev. Uitgevers; 2014. Wildschut M. Stop, denk, doe. Lev. Uitgevers; 2014.
go back to reference Wind H. Assessment of physical work ability: the utility of functional capacity evaluation for insurance physicians. [PhD thesis]. Amsterdam: Academisch Medisch Centrum; 2007. Wind H. Assessment of physical work ability: the utility of functional capacity evaluation for insurance physicians. [PhD thesis]. Amsterdam: Academisch Medisch Centrum; 2007.
go back to reference Zestor. Folder stimuleringsregeling duurzaam vitaal werken. [s.l.]: Zestor. 2008. Zestor. Folder stimuleringsregeling duurzaam vitaal werken. [s.l.]: Zestor. 2008.
Metagegevens
Titel
Terminologie, modellen en instrumenten
Auteurs
Dr. André Bieleman
Dr. Yvonne Heerkens
Drs. Marcel Balm
Rebecca Peel
Greet Steyaert
Dr. Stijn De Baets
Prof. dr. Dominique Van de Velde
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2837-6_3