Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 9/2015

Inhoudsopgave (20 Artikelen)

Hoofdredactioneel

Het geheim

André Weel

Standpunt.tbv

Medisch geheim, lust of last?

Allart Dekker

Column

Kanjers

Wendel Slingerland

Voor de praktijk

Een nieuwe interventie om de arbeidsparticipatie te bevorderen van jongvolwassenen met een lichamelijke beperking: een pilotstudie

Joan Verhoef, Marij Roebroeck, Jetty van Meeteren, Monique Floothuis, Natascha van Schaardenburgh, Henk Stam, Harald Miedema

Historie

Maarten Timmer (1925 - 2009)

Jan-Willem Koten

Proefschriftbespreking

Vocational rehabilitation

Mathieu Verbrugghe, Katrien Mortelmans

Proefschriftbespreking

Arbeidsparticipatie van mensen met systeemsclerose

Mathieu Verbrugghe, Katrien Mortelmans

Congresverslag

Vlaamse Universitaire Studiedagen voor Arbeidsgeneeskunde (VUSA): Gezond langer werken

Mathieu Verbrugghe, Ulrik Van Soom, Katrien Mortelmans

Onderzoek

Medische gronden om loonsancties op te leggen

Jerry Spanjer, Paula Dijkema

Beroepsziekten

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 20 jaar

Bas Sorgdrager, Henk van der Molen, Monique Frings-Dresen