Skip to main content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 9/2014
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 9/2014

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (17 Artikelen)

01-11-2014 | Hoofdredactioneel

Nietzsche
André Weel

01-11-2014 | Standpunt.TBV

De aantrekkingskracht van lijstjes
Wim Otto

01-11-2014 | Onderzoek

(2) De oogst van het programma: kennis, instrumenten en interventies
Preventieve bedrijfsgezondheidszorg. Resultaten van een innoverend onderzoeks- en ontwikkelprogramma 2007-2013
Frank van Dijk, Wilmar Schaufeli

01-11-2014 | Column

Nietzsche bij de bedrijfsarts
André Weel

01-11-2014 | Opinie

De bedrijfsarts als Lam Gods
Pascal Willems

01-11-2014 | Nieuws

Redactiestatuut TBV en nieuw contract met de uitgever

01-11-2014 | Historie

Ramazzini en de Ziekten der Geleerden
Jurjen Breedijk

01-11-2014 | Arts en wet

Alcohol in de luchtvaart: de wijn wordt (soms) duur betaald
Pascal Willems

01-11-2014 | Opinie

De SER heeft gesproken…
Blij met een dode mus?
André Weel, Rolf Blijleven

01-11-2014 | Onderzoek

(2) Incidentie van aan lage rugpijn gerelateerde beroepsziekten Nederland: een prospectieve cohortstudie
Aan lage rugpijn gerelateerde beroepsziekten in Nederland
Harald Miedema, Henk van der Molen, Paul Kuijer, Bart Koes, Alex Burdorf

01-11-2014 | Praktijkperikel

In mijn spreekkamer dringt het door
Ingrid Henssen

01-11-2014 | Richtlijnen

De Handreiking Adviseren aan organisaties: Kun je adviseren uit een boekje leren?
In gesprek met de ontwikkelaars
Frans Marcelissen, Jos Manders, Felicia Vizi, Mariëlle A-Tjak

01-11-2014 | Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Titelmisbruik wordt gestraft
Bas Sorgdrager

01-11-2014 | Interview

Marktdenken is fnuikend geweest voor de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg
Rolf Blijleven, Wim Otto, André weel

01-11-2014 | Congresverslag

Arbeids- en Milieugezondheidszorg: Gelijkenissen én verschillen
8e Vlaamse Universitaire Studiedagen voor Arbeidsgeneeskunde
Ulrik Van Soom, Katrien Mortelmans

01-11-2014 | Onderzoek

Werkbeleving van bedrijfsartsen (3): context en perspectief
Nico Plomp, Sara el Markhous

01-11-2014

Van de verenigingen

Recente publicaties