Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 8/2008

Inhoudsopgave (26 Artikelen)

Lezersforum

Repliek

   

Onderzoek

De ontwikkeling van een interventie voor werkhervatting bij veelvoorkomende psychische klachten

S. H. van Oostrom, J. R. Anema, B. Terluin, A. Venema, H. C. W. de Vet, W. van Mechelen

Column

Begeleiden of beoordelen?

Roel Melchers

Referaat

Lage rugklachten en preventie

J. W. Kloten

Praktijkperikel

Onbegrepen klachten

   

Voor de praktijk

Informatie over infectieziekten en werk, hoe te vinden?

F. G. Schaafsma, G. Zweerman, H. P. J. Stinis

Congresverslag

Het XVIIe EUMASS-congres in Praag

   

Redactioneel

Agenda

   

Berichten uit het NCVB

Een nieuw NCvB Peilstation Intensief Melden

P. B. A. Smits

TBV in outline

Editorial

   

TBV in outline

Article

   

Verenigingsnieuws NVAB

Visitatie bedrijfsartsen