Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 8/2006

Inhoudsopgave (19 Artikelen)

Redactioneel

Afbraak van arbobeleid: onontkoombaar?

A. P. Bisschops

Nieuws

Ontslag levensgevaarlijk

     

Referaat

Rotator-cuff-syndroom

J. W. Koten

Onderzoek

Aanstellingskeuringen bij ambulancepersoneel: Inventarisatie van de situatie anno 2005

N. Heuts, J. K. Sluiter, M. H. W. Frings-Dresen

Onderzoek

Klinisch beloop van overspanning: persisterende moeheid

E. Dorant, G. M. van der Molen, A. J. M. Schmidt

Onderzoek

Moeilijk objectiveerbare klachten in de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts

V. Brenninkmeijer, S. E. Lagerveld, R. W. B. Blonk

Onderzoek

De bedrijfsgeneeskundige begeleiding van de frequente reiziger

B. C. T. M. Bruijs-Schaapveld, E. J. van der Beek

Praktijkperikel

Ambtenaren

Ingeborg van den Bold

Voor de praktijk

Toepassing van het SCEGS-model in de begeleiding van somatiserende werknemers

R. Hoedeman, J. H. L. Wijers, E. J. van der Beek, A. te Koppele

Interview

Eén loket voor psychotrauma

A. I. F. Vernooy

Berichten uit het NCVB

Beroepsgebonden depressie: pesten of persoonlijkheid?

H. P. J. Stinis