Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 7/2009

Inhoudsopgave (21 Artikelen)

Onderzoek

De invloed van gezondheid op vervroegde uittreding uit het arbeidsproces in elf Europese landen

A. Burdorf, T. I. J. van den Berg, M. Schuring, M. Avendano, J. P. Mackenbach

Praktijkperikel

Slechthorendheid tussen de oren?

Bas Sorgdrager

Onderzoek

Bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer

W. Koolhaas, S. Brouwer, J. W. Groothoff, B. Sorgdrager, J. J. L. van der Klink

Column

De duvel is oud

Adrie Paasen

Opinie

Beroepsbevolking vertoont krimp noch vergrijzing

J. W. Groothoff, J. J. L. van der Klink, B. Sorgdrager

NIeuws

AOW-notitie

   

Opinie

Speciale taken voor speciale groepen

F. R. H. Zijlstra, H. P. G. Mulders, F. J. N. Nijhuis

Column

Oudere jongere

Nico Croon

Praktijkperikel

Nait soez’n

Jerry Spanjer

Voor de praktijk

Gezond oud worden – een contradictie?

G. J. Ligthart

Berichten uit het NCVB

Veroudering en beroepsziekten

H. F. van der Molen, M. H. W. Frings-Dresen

TBV in outline

Editorial

C. P. J. Everaert

TBV in outline

Articles

T. I. J. van den Berg, M. Schuring, M. Avendano, J. P. Mackenbach, A. Burdorf

Agenda

Agenda

   

Vereniginsnieuws

NVAB

   

Verenigingsnieuws

NVVG